Kremy z antybiotykiem zwiększają prawdopodobieństwo zakażeń skóry

Antybiotyki i środki antyseptyczne zaburzają mikrobiotę skóry, co zwiększa ryzyko kolonizacji przez bakterie chorobotwórcze.

Chociaż mydło jest przydatne do usuwania bakterii pochodzących z otoczenia, usuwanie wszystkich bakterii ze skóry jest niekorzystne. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Pensylwanii wykazało, że kremy z antybiotykiem (stosowane na przykład w leczeniu trądziku) oraz w mniejszym stopniu środki antyseptyczne (alkohol, Betadine itp.) zaburzają skład mikrobioty skóry w wystarczającym stopniu, aby wzrosło ryzyko zakażenia skóry bakteriami chorobotwórczymi.

Badacze wielokrotnie nanosili na skórę myszy różne antybiotykiśrodki antyseptyczne. Zaobserwowali zmiany w składzie mikrobioty (bardziej istotne po zastosowaniu antybiotyków niż środków antyseptycznych), które utrzymywały się przez kilka dni po zastosowaniu leczenia, zwiększając ryzyko zakażenia gronkowcem Staphylococcus aureus (bakteria chorobotwórcza i główna przyczyna szpitalnych zakażeń). Zjawisko to jest spowodowane zmniejszeniem populacji innych, niepatogennych gronkowców, których obecność na skórze działa jako bariera przeciwko kolonizacji Staphylococcus aureus. Stanowi to kolejny dowód na to, że antybiotyków – nawet przeznaczonych do stosowania na skórę – nie należy przepisywać automatycznie.

Źródła: 
SanMiguel AJ et al. Topical antimicrobial treatments can elicit shifts to resident skin bacterial communities and reduce colonization by Staphylococcus aureus competitors. Antimicrob Agents Chemother. 2017 Jun 19. http://aac.asm.org/content/early/2017/06/13/AAC.00774-17.long