MIKROBIOTA GRZYBICZA JEST PRZENOSZONA Z MATKI NA DZIECKO

Vignette

Mikrobiota grzybowa (mykobiota) stanowi integralną część mikrobioty jelitowej. Niedawno opisano proces jej wykształcania w pierwszych miesiącach życia.

Mykobiota jelitowa, która stanowi 13% całkowitej objętości mikrobioty jelitowej, jest stosunkowo mało zbadanym obszarem. Norwescy naukowcy zbadali potencjał jej przekazywania z matki na dziecko i przeprowadzili badanie w kohorcie 400 par matka/dziecko, które obejmowało okres od narodzin do ukończenia drugiego roku życia. Analizowali skład grzybowej mikrobioty jelitowej w próbkach kału pochodzących od matek (przed i po ciąży) oraz ich dzieci (w wieku 10 dni, 3 miesięcy, 1 roku i 2 lat). Jak wynika z badania, DNA grzybów wykryto u 88% matek i u zmiennego odsetka ich potomstwa: odsetek ten był wyższy (76%) w pierwszych dniach życia i stopniowo malał do ukończenia pierwszego roku życia (56%), a następnie ponownie wzrastał do ukończenia drugiego roku życia, kiedy to mikroflora grzybowa była ostatecznie wykształcona. Z perspektywy gatunków najczęściej stwierdzano obecność Debaryomyces hanseniiSaccharomyces cerevisiae: ten pierwszy był szczególnie liczny w pierwszym roku życia, a ten drugi występował obficie u matek i dzieci w wieku od jednego do dwóch lat. Wpływ mykrobioty na stan zdrowia małego dziecka nadal wymaga badań.

 

Źródło:
Schei K. et al. Early gut microbia and mother offspring transfert. Microbiome. 2017. August 24; 5(1): 107 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5571498/