RODZAJ PORODU WPŁYWA NA MIKROBIOTĘ SIARY

Vignette

Wiadomo, że rodzaj porodu (drogą pochwową/przez cesarskie cięcie) wpływa na skład mikrobioty jelitowej noworodka. Nowe badanie wskazuje, że wpływa on również na skład mikrobiologiczny siary.

Mikrobiota siary zawiera ponad 200 różnych gatunków bakterii. Włoski zespół usiłował określić, czy występują jakieś różnice pomiędzy siarą kobiet, które obyły poród drogą pochwową (VB), a siarą kobiet, u których wykonano cesarskie cięcie (CS).

Badacze zbadali skład siary 29 kobiet (15 VB i 14 CS). W każdym typie siary (VB albo CS) występowała duża liczba bakterii beztlenowych. Mikrobiota siary „CS” zawierała więcej bakterii pochodzących z otoczenia, co wyjaśnia się większym narażeniem tych kobiet na działanie bakterii z otoczenia podczas porodu poprzez cesarskie cięcie. Kolejna zaobserwowana różnica polegała na tym, że w mikrobiocie siary „VB” występowała większa liczba bakterii Streptococcus Haemophilus (odpowiednio wyższa o 49% i 94%), podczas gdy w mikrobiocie siary „CS” występowała większa liczba bakterii Pseudomonas spp. i Prevotella spp. (odpowiednio o 69% i 74%). Ostatecznie sieć bakteryjna (powiązania i interakcje pomiędzy bakteriami różnego typu) była bardziej rozległa w siarze u kobiet, które odbyły poród drogą pochwową, niż u kobiet, u których wykonano cesarskie cięcie.

Te wstępne obserwacje wymagają przeprowadzenia dodatkowych badań, aby zinterpretować znaczenie biologiczne/kliniczne tych różnic mikrobiologicznych.

 

Źródło: 
Toascana M. et al. Impact of delivery mode on the colostrum microbiota composition. BMC Microbiol. 2017 Sept ;17(1) :205.