CZY ISTNIEJE POWIĄZANIE POMIĘDZY PORODEM PRZEZ CESARSKIE CIĘCIE A OPÓŹNIENIEM ROZWOJU FUNKCJI POZNAWCZYCH U DZIECI?

Actu PRO Existe-il un lien entre césarienne et retard cognitif chez l’enfant ?

W australijskim badaniu porównano funkcjonowanie poznawcze dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie i dzieci urodzonych drogą pochwową. Pierwsze z nich sprawiały wrażenie opóźnionych w porównaniu z drugimi.

Chociaż liczba porodów przez cesarskie cięcie wciąż rośnie na całym świecie, nowe australijskie badanie może skłaniać do przemyślenia stosowania cesarskiego cięcia, gdy nie ma ku temu wskazań medycznych. Naukowcy przeprowadzili badanie na próbie 3666 dzieci w celu porównania funkcjonowania poznawczego dzieci w wieku od czterech do dziewięciu lat urodzonych przez cesarskie cięcie z funkcjonowaniem poznawczym dzieci urodzonych drogą pochwową.

Wykorzystali oni dane z kohorty krajowej i analizowali wyniki testów szkolnych w celu pomiaru dojrzałości szkolnej w wieku 4–5 lat, słownictwa i rozumienia w wieku 4–9 lat, a także umiejętności rozwiązywania problemów. Zaobserwowali, że w testach krajowych wyniki dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie były niższe od wyników dzieci urodzonych drogą pochwową nawet o 1/10 odchylenia standardowego. Stwierdzili również, że różnice w tej próbie nie były skorelowane z niższymi wskaźnikami karmienia piersią ani z problemami zdrowotnymi matek lub dzieci.

Biorąc pod uwagę, że w określonych chorobach wpływających na funkcjonowanie poznawcze (zaburzenia ze spektrum autyzmu i zaburzenia uwagi) zaobserwowano również dysbiozę, naukowcy rozważali potencjalne powiązanie między mikrobiotą dziecka, metodą porodu i rozwojem poznawczym. W oczekiwaniu na potwierdzenie tych hipotez w ramach innych badań naukowcy przestrzegają lekarzy, że przed wyborem metody porodu, zwłaszcza cesarskiego cięcia, należy dokonać oceny ryzyka.

Źródła:

Polidano C. et al. The relation between cesarean birth and child cognitive development. Scientific Reports 7: 1148