ROLA MIKROBIOTY DWUNASTNICY WE WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIU JELITA GRUBEGO

Vignette

U dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego występują znaczne nieprawidłowości w zakresie mikrobioty dwunastnicy, co sugeruje jej związek z zapaleniem jelita grubego.

 

Dysbioza jelitowy są powiązane z przewlekłym nieswoistym zapaleniem jelit (PNZJ). Dotychczas dostępne były wyłącznie dane dotyczące mikrobioty okrężnicy i końcowego odcinka jelita krętego. Jednakże mikrobiota proksymalnego odcinka jelita cienkiego może również mieć związek z zapaleniem jelita grubego, co jest ważną kwestią w przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Mikrobiota jelita cienkiego odgrywa rolę w regulowaniu odporności miejscowej i ogólnoustrojowej oraz tolerancji wobec drobnoustrojów i antygenów występujących w układzie pokarmowym.

Badacze przeprowadzili analizę mikrobioty dwunastnicy dzieci na podstawie próbek płynu z trzustki pobranych przed wykonaniem biopsji w ramach badań przesiewowych pod kątem PNZJ. Następnie porównali skład mikrobioty u uczestników z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (n=8) i chorobą Leśniowskiego-Crohna (n=5) oraz u dzieci bez PNZJ (n=8). Mikrobiota trzustki u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego różniła się od mikrobioty u zdrowych uczestników. Wykazywała ona mniejszą różnorodność bakterii ze znacznym spadkiem liczebności bakterii Firmicutes, ActinobacteriaBacteroidetes. Kilka rodzajów bakterii występowało również w niewielkiej liczbie: Collinsella, Lactobacillus, Bacillus i bakterie nieokreślonego rodzaju należącego do rzędu Sphingobacteriales. Zdaniem autorów badania mniejszą różnorodność bakterii można wytłumaczyć ograniczonym narażeniem na działanie drobnoustrojów poprzez dietę albo środowisko. Hipoteza ta jest zgodna z obserwacją, według której PNZJ występuje częściej w krajach, w których obowiązują wyższe normy dotyczące higieny. U dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna różnorodność bakterii również wydawała się być obniżona, jednak wyniki w grupie różniły się, przy czym różnice te nie były istotne.

 

Źródła:

Sjöberg F et al. Low-complexity microbiota in the duodenum of children with newly diagnosed ulcerative colitis. PLoS One. 2017 Oct 19;12(10):e0186178