CZY ISTNIEJE POWIĄZANIE POMIĘDZY MIKROBIOTĄ JAMY USTNEJ A RAKIEM JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY?

Vignette

Skład mikrobioty jamy ustnej może stanowić źródło informacji na temat występowania raka lub gruczolaka jelita grubego i odbytnicy. W połączeniu z danymi z badań mikrobioty jelitowej może on umożliwić skuteczne wykrywanie tych guzów.

 

Czy są możliwe badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego i odbytnicy na podstawie analizy mikrobioty jamy ustnej i jelit? Irlandzki zespół przeanalizował możliwość prowadzenia takich badań przesiewowych. Już we wcześniejszych badaniach dowiedziono istnienia związku pomiędzy mikrobiotą jelitową a rakiem jelita grubego i odbytnicy. W omawianej pracy naukowcy analizowali skład mikrobioty jamy ustnej w celu udowodnienia potencjalnego powiązania pomiędzy dysbiozą a występowaniem raka jelita grubego i odbytnicy lub polipów gruczolakowatych w jelicie grubym.

Pobrali próbki z jamy ustnej, kału i błony śluzowej jelita grubego od 99 pacjentów z rakiem jelita grubego i odbytnicy, 32 pacjentów z polipami gruczolakowatymi oraz 103 uczestników z grupy kontrolnej. Wyniki wykazały zmiany w mikrobiocie jamy ustnej u uczestników z nowotworem, które dotyczyły co najmniej 16 rodzajów bakterii, w tym Neisseria, Haemophilus, Parvimonas, Prevotella, Alloprevotella, LachnoanaerobaculumStreptococcus. Ponadto w przypadku gruczolaka co najmniej 12 rodzajów bakterii jest reprezentowanych w odmienny sposób. Te różnice względem zdrowych uczestników w połączeniu z danymi uzyskanymi z badań mikrobioty jelitowej umożliwiają identyfikację przypadków raka jelita grubego i odbytnicy oraz gruczolaka z wrażliwością wynoszącą odpowiednio 76% i 88%. Test oparty na analizie tych mikrobiot może pozwolić na bardzo wczesne wykrywanie choroby na etapie zmian przednowotworowych.

Badania te wskazują także na obecność w błonie śluzowej jelita grubego u pacjentów z nowotworem bakterii z jamy ustnej. Tworzą one biofilmy podobne do występujących w jamie ustnej. Te grupy bakterii są związane ze zmianami w ekspresji genów w komórkach błon śluzowych, co sugeruje ich udział w progresji raka. Wykazano wreszcie ujemną korelację wysokiego zagęszczenia Lachnospiraceae w jelitach z dietą zachodnią (o niskiej zawartości błonnika) oraz z obecnością bakterii z jamy ustnej w jelicie grubym, co sugeruje, że niektóre bakterie pełnią rolę ochronną za pośrednictwem diety.

 

Źródła:

Flemer B et al. The oral microbiota in colorectal cancer is distinctive and predictive. Gut. 2017 Oct 7. pii: gutjnl-2017-314814