Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

WIADOMOŚCI

Voir

CZY ISTNIEJE POWIĄZANIE POMIĘDZY PORODEM PRZEZ CESARSKIE CIĘCIE A OPÓŹNIENIEM ROZWOJU FUNKCJI POZNAWCZYCH U DZIECI?

W australijskim badaniu porównano funkcjonowanie poznawcze dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie i dzieci urodzonych drogą pochwową. Pierwsze z nich sprawiały wrażenie opóźnionych w porównaniu z drugimi. Chociaż liczba porodów przez cesarskie cięcie wciąż rośnie na cał...
Voir

RODZAJ PORODU WPŁYWA NA MIKROBIOTĘ SIARY

Wiadomo, że rodzaj porodu (drogą pochwową/przez cesarskie cięcie) wpływa na skład mikrobioty jelitowej noworodka. Nowe badanie wskazuje, że wpływa on również na skład mikrobiologiczny siary. Mikrobiota siary zawiera ponad 200 różnych gatunków bakterii. Włoski zespół usiłował określić, czy wy...
Voir

Związek pomiędzy mikrobiotą jelitową matki, a przedwczesnym porodem

Naukowcy wykazali, że skład mikrobioty jelitowej matki odgrywa ważną rolę w przedwczesnych porodach. Przedwczesny poród jest główną przyczyną śmiertelności okołoporodowej. Niektóre przedwczesne porody były związane z przewlekłym nieswoistym zapaleniem jelit u matki, co sprawiło, że...
  1. 1

Strony

PUBLIKACJE

Medias