APARATY ORTODONTYCZNE NIE WYWIERAJĄ DŁUGOTERMINOWEGO WPŁYWU NA STAN ZDROWIA PRZYZĘBIA

Vignette

Stosowanie aparatów ortodontycznych może nie powodować zwiększenia długoterminowego ryzyka wystąpienia chorób przyzębia. Jest to wynik przeprowadzonego przez chiński zespół przeglądu dostępnej literatury na ten temat. Stałe aparaty ortodontyczne, w szczególności standardowe aparaty z zamkami, wywołują zmiany flory bakteryjnej w okolicy dziąseł: powodują zwiększenie przyrostu płytki nazębnej, a w przypadku występowania kieszonek przyzębnych pomiędzy zębami a dziąsłami – zwiększenie ryzyka ich pogłębienia. Mimo to nadal dostępne są jedynie nieliczne dane na temat rzeczywistego ryzyka wystąpienia chorób przyzębia w wyniku stosowania tych metod leczenia. Aby dowiedzieć się więcej, badacze wybrali i przeanalizowali trzynaście badań długoterminowych opublikowanych do 2016 r., co pozwoliło im prześledzić skład płytki nazębnej w trakcie leczenia ortodontycznego. Wyniki potwierdzają, że w ciągu trzech miesięcy po założeniu aparatu dochodzi do zaburzeń mikrobioty, przy czym zmiany dotyczą określonych szczepów patogenów. Dochodzi między innymi do istotnego wzrostu liczebności Tannerella forsythia, a także Prevotella intermedia – chociaż ma to miejsce wyłącznie w okolicach siekaczy. Z kolei zmianom nie ulega obecność Aggregatibacter actinomycetemcomitansPorphyromonas gingivalis. Co najważniejsze, dłuższa obserwacja kontrolna (przez przynajmniej sześć miesięcy) wykazuje, że zmiany te ustępują z upływem czasu. Po zakończeniu leczenia (zdjęciu aparatu ortodontycznego) mikrobiota jamy ustnej powraca do pierwotnego stanu równowagi, z czego autorzy badania wnioskują, że ryzyko wystąpienia zapalenia dziąseł i chorób przyzębia może tymczasowo wzrastać w trakcie leczenia, ale w dłuższej perspektywie leczenie nie jest związane z tymi chorobami.

 

Źródła 
Guo R et al. The microbial changes in subgingival plaques of orthodontic patients: a systematic review and meta-analysis of clinical trials BMC Oral Health. 2017 Jun 2;17(1):9