CZY MIKROBIOTA JELITOWA MA ZNACZENIE W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH UDARÓW?

Naczyniaki jamiste ośrodkowego układu nerwowego to wady rozwojowe naczyń krwionośnych w mózgu. Są to nieprawidłowe poszerzenia, które tworzą skupiska w kształcie kuli. Prawdopodobieństwo występowania niektórych ich postaci, określanych jako rodzinne, jest wyższe w przypadku niedawno zidentyfikowanych mutacji genetycznych. Naczyniaki jamiste ośrodkowego układu nerwowego, na ogół bezobjawowe, mogą niekiedy powodować problemy neurologiczne (bóle głowy, problemy ze wzrokiem, padaczkę itp.). Chociaż ryzyko jest minimalne, głównym problemem jest możliwość wystąpienia krwotoku mózgowego.

Badacze, których pracę opublikowano niedawno w czasopiśmie „Nature”, wykazali, że receptor komórkowy w organizmie, którego rolą jest rozpoznawanie różnych drobnoustrojów, bierze udział w rozwoju naczyniaków jamistych ośrodkowego układu nerwowego. Gdy receptor zostanie aktywowany przez obecność określonych bakterii, naczyniaki jamiste tworzą się szybciej, ale zablokowanie receptora zapobiega ich tworzeniu.  Naukowcy wykazali wreszcie, że myszy pozbawione wszelkich mikroorganizmów (niemające żadnej mikrobioty) i myszy, które poddano antybiotykoterapii w celu wyeliminowania ich mikrobioty, są chronione przed wspomnianą chorobą. Te odkrycia rzucają światło na bezpośrednią rolę mikrobioty jelitowej i stanowią potencjalny cel terapeutyczny w leczeniu tej nieprawidłowości naczyniowej.

Źródło:
Alan T. Tang et al. Endothelial TLR4 and the microbiome drive cerebral cavernous malformations. Nature 545, 305–310 (18 May 2017) doi:10.1038/nature22075