POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Opublikowano 21 Wrzesień 2021
Zaktualizowano 13 Kwiecień 2022

O tym artykule

Opublikowano 21 Wrzesień 2021
Zaktualizowano 13 Kwiecień 2022

1 – Wstęp

Polityka plików cookies, opisana w niniejszym dokumencie, dotyczy serwisu internetowego www.biocodexmicrobiotainstitute.com (dalej „Serwis”). Jego celem jest poinformowanie użytkownika Serwisu (dalej „Użytkownik”) o przetwarzaniu plików cookies przez firmę BIOCODEX SAS (dalej „Biocodex”), rodzajach wykorzystywanych plików cookies oraz sposobie, w jaki Użytkownik może z nich zrezygnować.

 

2 - Informacje ogólne

Co to jest plik cookies?

Plik „cookies” to plik tekstowy, który może zostać umieszczony na urządzeniu użytkownika podczas przeglądania strony internetowej. Pliki cookie są ważnym narzędziem, które umożliwia organizacjom przegląd aktywności online ich użytkowników.

Zasada działania: mały fragment tekstu i identyfikowany nazwą, jest przesyłany do przeglądarki użytkownika przez odwiedzaną stronę internetową. Przeglądarka zachowa go przez określony czas i zwróci go do serwisu przy każdym ponownym połączeniu. Zasadniczo pliki cookie można łatwo przeglądać i usuwać.

Pliki cookie są same w sobie nieszkodliwe, ponieważ nie zawierają kodu wykonywalnego. Pełnią ważne funkcje dla serwisów internetowych: mogą służyć do przechowywania identyfikatora konta klienta, preferencji nawigacji, pozwalają na śledzenie nawigacji w celach statystycznych, reklamowych itp.

Pliki cookie mogą jednak przechowywać wystarczające dane do identyfikacji użytkownika bez jego zgody, a w niektórych przypadkach mogą być używane do tworzenia profili osób. Dlatego konieczne jest, aby zarządzanie plikami cookies było kontrolowane w ramach ochrony danych.

 

Rodzaje plików cookie

Ogólnie pliki cookie można podzielić na trzy różne sposoby: według pochodzenia, czasu życia, celu.

 

Pochodzenie

Własne pliki cookie - te pliki cookie są umieszczane na terminalu użytkownika bezpośrednio przez odwiedzaną witrynę.

Pliki cookie stron trzecich - te pliki cookie są umieszczane na terminalu użytkownika przez organizację zewnętrzną, taką jak reklamodawca.

 

Rodzaje plików cookies

Sesyjne pliki cookie - te pliki cookie są tymczasowe i wygasają po zamknięciu przeglądarki lub po zakończeniu wizyty (sesji).

Stałe pliki cookie - ta kategoria obejmuje wszystkie pliki cookie, które pozostają na urządzeniu odwiedzającego, dopóki nie zostaną usunięte. Można je usunąć ręcznie lub automatycznie (w zależności od daty wygaśnięcia pliku cookie lub zamknięcia przeglądarki, jeśli tak skonfigurowano).

 

Przeznaczenie plików cookies

 

Niezbędne pliki cookie - te pliki cookie pomagają w korzystaniu z witryny internetowej, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie, dostęp do bezpiecznych obszarów witryny lub przechowywanie produktów w koszyku online. W rezultacie witryna nie może poprawnie działać bez tych plików cookie.

Preferencyjne pliki cookie (funkcjonalne pliki cookie) - te pliki cookie pozwalają witrynie zachować informacje, które zmieniają sposób zachowania lub wyświetlania witryny, takie jak preferowany język odwiedzającego lub region, w którym się znajduje.

Statystyczne pliki cookie (wydajnościowe pliki cookie) - te pliki cookie pomagają właścicielowi witryny internetowej, poprzez gromadzenie i przekazywanie informacji, zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną, na przykład odwiedzane strony i używane łącza. Celem jest późniejsze ulepszenie strony internetowej. Chociaż są przeznaczone do użytku przez właściciela witryny, te pliki cookie mogą pochodzić od organizacji zewnętrznych, które mogą śledzić odwiedzającego w celach marketingowych.

Marketingowe pliki cookie - te pliki cookie śledzą aktywność online użytkownika, aby pomóc reklamodawcom, na przykład w dostarczaniu bardziej trafnych reklam. Te pliki cookie mogą udostępniać te informacje innym organizacjom lub reklamodawcom. Są to trwałe pliki cookie i prawie zawsze od stron trzecich.

 

3 - Przepisy ogólne

Zarządzanie plikami cookies w Serwisie to przetwarzanie danych osobowych realizowane przez Biocodex. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do wszystkich plików cookies przetwarzanych w Serwisie, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

 

Ramy prawne

Biocodex, jako administrator danych, oświadcza, że przetwarza dane osobowe w Serwisie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych, w szczególności z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (zwanym dalej „RODO”). Biocodex, w ramach swojego procesu zgodności, wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD) przy francuskim organie ochrony danych (CNIL). To oznaczenie, w odniesieniu do DPO-3068, zaczęło obowiązywać 25 maja 2018 r.

 

Administrator danych

Administratora danych można zidentyfikować w następujący sposób:

Biocodex, uproszczona spółka akcyjna prawa francuskiego o kapitale zakładowym w wysokości 4.284.000 EUR, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem 562 064 600 R.C.S. Créteil, z siedzibą przy 7 avenue Gallieni - 94250 GENTILLY - Francja, reprezentowany przez pana Nicolas Coudurier'a, należycie upoważnionego do sprawowania funkcji Prezesa i Dyrektora Generalnego.

 

Osoby zainteresowane

Przetwarzanie dotyczy:

  • Użytkownika Serwisu;
  • personel Biocodex odpowiedzialny za publikację treści i administrację techniczną Serwisu;
  • personel odpowiednich usługodawców.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami są w zależności od potrzeb całość lub część danych:

  • Użytkownik Serwisu;
  • personel Biocodex odpowiedzialny za publikację treści i administrację techniczną Serwisu;
  • personel odpowiednich usługodawców;
  • organizacje zewnętrzne otrzymujące dane z plików cookie.

Dane z plików cookies, przeznaczone dla osób trzecich, mogą być przekazywane poza Unię Europejską.

 

Prawa użytkownika dotyczące plików cookies

Serwis może przechowywać pliki cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne do jego działania. Stosowanie innych rodzajów plików cookies wymaga zgody Użytkownika.

 

Ustawienia przeglądarki internetowej

Użytkownik może zapobiec umieszczaniu na swoim urządzeniu plików cookies lub usunąć istniejące, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Aby uzyskać dostęp do instrukcji dotyczących zarządzania plikami cookies, Użytkownik może skorzystać z sekcji pomocy swojej przeglądarki.

Należy jednak mieć na uwadze, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce internetowej może spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu, jak również innych witryn internetowych.

 

Ustawianie parametrów na poziomie witryny

Podczas pierwszej wizyty w Serwisie, Użytkownik musi wyrazić swoj wybor poprzez moduł deklaracji dotyczących plików cookies (zwany dalej „banerem plików cookies”), przed kontynuowaniem wizyty w Serwisie. Pliki cookie są przechowywane tylko wtedy, gdy użytkownik je zaakceptuje. Może akceptować lub odrzucać pliki cookie globalnie lub na zasadzie usługi po usłudze. Po dokonaniu ustawień Użytkownik może w każdej chwili zmienić swoj wybor, odwołując się do banera cookie.

 

Wyświetlanie banera cookie

Informacje prawne

Zgodnie z RODO, Użytkownik może skorzystać na danych, które go dotyczą i potwierdzających jego tożsamość, z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu do Inspektora ochrony danych (IOD) Biocodex (wyłącznie w języku francuskim lub angielskim) ) pocztą elektroniczną (dpo@biocodex.com) lub pocztą (DPO BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 GENTILY, Francja), Użytkownik może w razie potrzeby złożyć skargę do organu nadzorczego (CNIL dla Francji - www.cnil .fr).

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Biocodex podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika, aw szczególności ma na celu zapobieżenie ich zniekształceniu, zniszczeniu lub dostępowi do nich osobom nieuprawnionym.

Biocodex korzysta w Serwisie z protokołu https. Ten mechanizm bezpieczeństwa umożliwia Użytkownikowi weryfikację tożsamości witryny, do której uzyskuje dostęp, dzięki certyfikatowi uwierzytelniającemu wydanemu przez zewnętrzny organ znany ze swojej wiarygodności. Daje również możliwość zagwarantowania poufności i integralności danych przesyłanych przez Użytkownika, np. informacji z plików cookies przekazywanych osobom trzecim.

 

4 - Przepisy szczegółowe

Poniższe postanowienia szczegółowo opisują pliki cookies wykorzystywane przez Serwis. W przypadku plików cookie stron trzecich szczegóły te są dostępne za pośrednictwem banera plików cookie.

 

Pliki cookie wewnętrzne

Przeznaczenie 

Biocodex wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies niezbędne do działania Serwisu.

 

Podstawa prawna

Przetwarzanie jest zgodne z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Biocodex w relacjach z Użytkownikiem.

 

Szczegóły dotyczące plików cookie

Nazwa pliku cookie

Funkcja

Czas trwania 

_icl_current_language

zapamiętać preferencje językowe

1 dzien

tartaucitron

zapisuje opcje zgody na pliki cookie

1 rok

 

Te pliki cookie umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu. Użytkownik może je usunąć, na przykład za pomocą ustawień swojej przeglądarki dotyczących plików cookies, jednak może to pogorszyć jego jakość korzystania z Serwisu, jak również na innych stronach internetowych.

 

Pliki cookie zewnętrzne

Przeznaczenie 

Biocodex wykorzystuje pliki cookie stron trzecich w celu ulepszenia i komfortu użytkowania Serwisu.

 

Podstawa prawna

Przetwarzanie wymaga zgody Użytkownika.

 

Funkcjonalności wykorzystujące pliki cookie

  • Pomiar oglądalności w witrynie (Google Analytics, Yandex)
  • Przyciski udostępniania (Facebook, Instagram, Youtube)
  • Analiza marketingowa (Google Tag Manager, Roistat, Facebook Pixel)

 

Użytkownik może uzyskać szczegółowe informacje na temat stosowanych w Serwisie plików cookie podmiotów trzecich za pośrednictwem banera plików cookie.