Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa

Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa to najczęstsza postać alergii układu oddechowego, która często przechodzi w astmę alergiczną. Wiąże się to z dysbiozą w układzie pokarmowym i mikrobiotą w okolicach uszu, nosa i gardła.

Występująca powszechnie choroba dziedziczna

Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa jest bardzo powszechną chorobą, a liczba zachorowań na całym świecie cały czas rośnie. Dotyka ona około 500 milionów ludzi.1 Na początku dochodzi do ekspozycji na alergen, a sama choroba może mieć charakter przejściowy albo przewlekły, w zależności od charakteru tego alergenu (pyłek, roztocza kurzu, sierść zwierząt domowych itp.). Objawy podmiotowe obejmują świąd, anosmię, zapalenie śluzówki nosa, niedrożność nosa i kichanie. Składowa dziedziczna alergii układu oddechowego jest dobrze udokumentowana; jeżeli alergia występuje u obojga rodziców, w siedmiu na dziesięć przypadków dana osoba również będzie alergikiem.

Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i astma alergiczna

Około 20% osób z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa cierpi na astmę, a odwrotne połączenie występuje u 80% osób.3 Badania kliniczne i epidemiologiczne wykazały istnienie zależności między mikrobiotą, alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz astmą.

Dysbioza mikrobioty 

Wśród wspólnych cech charakterystycznych tych schorzeń znajduje się niskie zróżnicowanie mikrobioty jelitowej w pierwszych tygodniach życia.4,5 U osób z alergiami występuje zwłaszcza mniejsza ilość bakterii Lactobacilli, co do których wiadomo, że ograniczają namnażanie się patogenów w jelitach i wspierają immunoregulację poprzez stymulowanie odpowiedzi limfocytów T regulatorowych. Wręcz przeciwnie, większe zróżnicowanie bakterii występuje w mikrobiocie okolic uszu, nosa i gardła6, co może przyczyniać się do przewlekłych zapaleń i objawów podmiotowych występujących u tych pacjentów.

Badania dotyczące probiotyków

Obecnie leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa jest oparte na usunięciu alergenu i profilaktyczne albo lecznicze podawanie leków przeciwhistaminowych. Kortykosteroidy przeznaczone do stosowania miejscowego mogą pomóc w przypadku epizodów zaostrzenia. Prowadzi się również badania ukierunkowane na modulację mikrobioty w celu ograniczenia ryzyka występowania alergii z wykorzystaniem probiotyków takich jak L. plantarum oraz L. paracasei.7,8

 

Źródła :
1. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines: 2010 Revision. The Journal of Allergy and Clinical  Immunology, septembre 2010, vol. 126(3): 466-476 http://www.jacionline.org/article/S0091-6749(10)01057-2/pdf
2. Dávila I, Mullol J, Ferrer M, Bartra J, del Cuvillo A, Montoro J, Jáuregui I, Sastre J, Valero A. Genetic aspects of allergic rhinitis. J Investig Allergol. Clin Immunol. 2009;19 Suppl 1:25-31. Review. PubMed PMID: 19476051.
3. Mullol J. et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma Update (ARIA 2008) : the perspective from Spain. J Investig Allergol Clin Immunol 2008 ;18 :327-334 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18973095
4. Bisgaard H et al. Reduced diversity of the intestinal microbiota during infancy is associated with increased risk of allergic disease at school age. J Allergy Clin Immunol 2011 ; 128 : 646-52. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21782228
5. L.C.F.L. Melli et al. Intestinal microbiota and allergic diseases: A systematic review. Allergol Immunopathol (Madr). 2016;44(2):177-188 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25985709
6. Choi CH, Watanabe S et al. Seasonal allergic rhinitis affects sinonasal microbiota. Am Journal of Allergy, 2014 Jul;28(4):281-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4101129
7. Peng GC et al. The efficacy and safety of heat-killed Lactobacillus paracasei for treatment of perennial allergic rhinitis induced by house-dust mite. Pediatr Allergy Immunol. 2005;16:433–8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16101937 
8. Yang G. et al. Treatment of Allergic Rhinitis with Probiotics: An Alternative Approach. North American Journal of Medical Sciences, 5(8), 465–468. http://doi.org/10.4103/1947-2714.117299

Choroby

  • Alergie pokarmowe

    Choć alergie to choroby wieloczynnikowe, najczęściej wynikają z nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej na ale...

    Voir
  • Astma alergiczna

    Zaburzenia flory jelitowej u niemowląt sprzyjają rozwojowi astmy alergicznej. Przeprowadzono badania dotyczące p...

    Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir