Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Zespół metaboliczny

Występowanie sercowo-naczyniowych i metabolicznych czynników ryzyka, takich jak podwyższona glikemia i cholesterol, nadciśnienie tętnicze, ... jest uzależnione od składu mikrobioty jelitowej.

Zespół metaboliczny, który dotyka około 10% mieszkańców Francji1, stanowi zbiór czynników ryzyka, takich jak otyłość, wysokie stężenie glukozy we krwi, dyslipidemia lub nadciśnienie tętnicze2,3, które zwiększają ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 i udarów mózgu.

Ryzyko zależy od składu mikrobioty

Wyniki eksperymentów przedklinicznych wykazały, że ryzyko wystąpienia tych zaburzeń metabolicznych jest związane ze składem flory jelitowej.4 U ludzi zmiany składu mikrobioty jelitowej wiązały się z hiperglikemią i cukrzycą typu 2.5,6

Przyczyna stanu zapalnego 

Wydaje się, że przesunięcie składowych bakteryjnych z mikrobioty jelitowej za pośrednictwem krwiobiegu, takich jak lipopolisacharydy (składowe błony komórkowej bakterii Gram-ujemnych)4,7 albo nawet całe bakterie Gram-ujemne,8 przyczyniają się do powstawania zespołów metabolicznych poprzez zwiększone natężenie stanu zapalnego.

Wystarczająco szczelna bariera jelitowa

To przeniesienie składowych bakteryjnych za pośrednictwem krwi ułatwiają zmiany w obrębie bariery jelitowej zachodzące u ludzi otyłych albo stosujących dietę z wysoką zawartością tłuszczu.8

Niektóre bakterie mają korzystny wpływ

Jednakże niektóre bakterie jelitowe mogą wywierać korzystny wpływ, zwłaszcza poprzez wytwarzanie wtórnych kwasów żółciowych, co prowadzi do zwiększonej syntezy wrażliwego na insulinę peptydu glukagonopodobnego-1  (GLP-1) przez limfocyty jelitowe.9

Według wyników badania przedklinicznego podanie Akkermansia muciniphila albo Saccharomyces boulardii zwierzętom otyłym i z cukrzycą wywierało wpływ metabolizm gospodarza, prowadząc do znacznie mniejszego zwiększenia masy ciała.10-13

Infographie_implication_barriere_intestinale

 

Sources :
1- Azimi-Nezhad M et al. High prevalence of metabolic syndrome in Iran in comparison with France: what are the components that explain this? Metab Syndr Relat Disord. 2012;10(3):181–8. doi: 10.1089/met.2011.0097. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=High+prevalence+of+metabolic+syndrome+in+Iran+in+comparison+with+France%3A+what+are+the+components+that+explain+this
2- Alberti KG et al. Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. Part 1: diagnosis and classification of diabetes mellitus provisional report of a WHO consultation. Diabet Med 1998 ; 15 : 539-53. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/term=Definition%2C+diagnosis+and+classification+of+diabetes+mellitus+and+its+complications.+Part+1%3A+diagnosis+and+classification+of+diabetes+mellitus+provisional+report+of+a+WHO+consultation
3- Alberti KG et al. The metabolic syndrome—a new worldwide definition. Lancet 2005 ; 366 : 1059-62. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16182882
4- Backhed F et al. The gut microbiota as an environmental factor that regulates fat storage. Proc Natl Acad Sci USA 2004 ; 101 : 15718-23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC524219/
5- Sepp E et al. Higher blood glucose level associated with body mass index and gut microbiota in elderly people. Microb Ecol Health Dis 2014 ; 25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4048595/pdf/MEHD-25-22857.pdf
6- Qin Jet al. A metagenome-wide association study of gut microbiota in type 2 diabetes. Nature 2012 ; 490 : 55-60. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23023125
7- Cani PD et al. Changes in gut microbiota control metabolic endotoxemia-induced inflammation in high-fat diet-induced obesity and diabetes in mice. Diabetes 2008 ; 57 : 1470-81. http://diabetes.diabetesjournals.org/content/57/6/1470.full-text.pdf
8- Burcelin R et al. Metagenome and metabolism: the tissue microbiota hypothesis. Diabetes Obes Metab 2013 ; 15 3) : 61-70. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24003922
9- Prawitt J et al. Bile acid metabolism and the pathogenesis of type 2 diabetes. Curr Diabetes Reps 2011 ; 11 : 160-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3338411/
10-  Everard A et al. Cross-talk between Akkermansia muciniphila and intestinal epithelium controls diet-induced obesity. Proc Natl Acad Sci USA 2013 ; 110 : 9066-71. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3670398/pdf/pnas.201219451.pdf
11- Shin NR et al. An increase in the Akkermansia spp. population induced by metformin treatment improves glucose homeostasis in diet-induced obese mice. Gut 2014 ; 63 : 727-35. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=An+increase+in+the+Akkermansia+spp.+population+induced+by+metformin+treatment+improves+glucose+homeostasis+in+diet-induced+obese+mice
12-  Everard A et al. Saccharomyces boulardii administration changes gut microbiota and reduces hepatic steatosis, low-grade inflammation, and fat mass in obese and type 2 diabetic db/db mice. MBio. 2014  Jun 10;5(3):e01011-14. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24917595
13- Girard P1, Pansart Y, Verleye M. Anti-hypercholesterolemic effect of Saccharomyces boulardii in the hamster. Pharmacology. 2014;94(5-6):239-44. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25427779

 

Choroby

 • Niedożywienie dzieci

  Niedożywienie dzieci nie wynika wyłącznie z niedoboru ani nadmiaru pokarmu dostarczanego wraz z dietą. Może...

  Voir
 • Otyłość

  Wiele badań wykazuje istnienie związku miedzy otyłością a mikrobiotą. Niezrównoważona dieta i nieprawidłowy skład mikro...
  Voir
 • Odżywianie dojelitowe

  Odżywianie dojelitowe jest związane z dysbiozą mikrobioty, często powodującą biegunkę. Probiotyki okazały się skuteczne ...
  Voir
 • Dyslipidemia

  Dyslipidemia jest częstym zaburzeniem, które znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Leczenie ...
  Voir
 • Cukrzyca

  Cukrzyca typu 2 jest nieustannie rosnącym zagrożeniem, a środki higieny i zróżnicowane diety nie są wystarczające, żeby ...
  Voir
 • Choroby wątroby

  W świetle ścisłego związku między wątrobą i przewodem pokarmowym mikrobiota jelitowa może wywierać wpływ na pojawienie s...
  Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir