Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Stwardnienie rozsiane

Mikrobiota jelitowa może stać się celem leczenia stwardnienia rozsianego (SM). Wyniki szeregu badań wykazały jej rolę w początkach zaburzeń immunologicznych związanych z utratą mieliny. 

SM, zaburzenie autoimmunologiczne charakteryzujące się utratą otoczek mielinowych otaczających neurony ośrodkowego układu nerwowego (OUN), dotyka około 80 000 osób we Francji i zapewne ponad 2 milionów osób na świecie. Badania mające na celu wyjaśnienie stojących za nim mechanizmów patofizjologicznych skupiały się przede wszystkim na odporności i na mózgu, natomiast etiologia tego zaburzenia pozostaje tajemnicą. 

Podejrzewane zakażenia jelit

Podejrzenia są skierowane ku czynnikom genetycznym i środowiskowym. Wśród nich szczególną uwagę przyciągały zakażenia jelitowe, ponieważ wywołują one zaburzenie czynności układu odpornościowego. W szerszym ujęciu kierunkiem badań jest poznanie potencjalnych powiązań między SM i mikrobiotą jelitową, która stymuluje autoantygeny do wywoływania autoimmunolgicznej demielinizacji.

Inna mikrobiota

Wyniki badań klinicznych wykazały związki między florą jelitową i SM; u pacjentów występowały podwyższone ilości na przykład bakterii Methanobrevibacter oraz Akkermansia, jak również obniżone ilości bakterii Butyricimonas oraz zmodyfikowana ekspresja genów zaangażowanych w dojrzewanie komórek dendrytycznych oraz szereg immunologicznych szlaków sygnałowych.Korzystając z modeli mysich, naukowcy wykazali, że flora jelitowa jest niezbędna do rozwoju SM. Segmentowe bakterie filamentowe znajdujące się w mikrobiocie wywołują wytwarzanie powiązanych z SM prozapalnych limfocytów T w mózgu, a zmiany flory jelitowej promują zahamowanie wytwarzania cytokin przez te limfocyty.

Krok na drodze do stosowania probiotyków?

W praktyce spożywanie drożdżaków Candida kefyr łagodzi natężenie objawów SM u myszy poprzez złagodzenie stanu zapalnego.4 Przeprowadzona ostatnio ocena przekrojowa tego zagadnienia wskazuje mikrobiotę jelitową jako potencjalny kierunek w leczeniu i zapobieganiu SM.5

 

Źródłą :
1. Berer K et al. Commensal micro- biota and myelin autoantigen cooperate to trigger autoimmune demyelination. Nature 2011 ; 479 : 538-41. http://www.nature.com/nature/journal/v479/n7374/full/nature10554.html
2.Sushrut Jangi et al. Alterations of the human gut microbiome in multiple sclerosis. Nature Communications 2016 online.  http://www.nature.com/articles/ncomms12015
3. Lee YK et al. Proinflammatory T-cell responses to gut microbiota promote experimental autoimmune encephalomyelitis. Proc Natl Acad Sci USA 2011 ; 108 : 4615-22. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20660719
4. Takata K et al. Dietary yeasts reduce inflammation in central nerve system via microflora. Ann Clin Transl Neurol 2015 ; 2 : 56-66.
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4301675/
5. Glenn Justin D. Emerging Concepts on the Gut Microbiome and Multiple Sclerosis. Journal of Interferon & Cytokine Research 2016 May. Volume 36 Issue 6 http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/jir.2015.0177?journalCode=jir

Choroby

 • Choroba Alzheimera

  Choroba Alzheimera jest chorobą neurodegeneracyjną, której rozwój zaczyna się na długo przed pojawieniem się pierwszy...

  Voir
 • Choroba Parkinsona

  Przez około 15 lat przypuszczano, że choroba Parkinsona nie rozpoczyna się tylko w mózgu, ale również w jel...

  Voir
 • Schizofrenia

  Formułowane w ostatnim czasie hipotezy sugerują, że zmiany w obrębie mikrobioty podtrzymujące zapalenie mog...

  Voir
 • Zaburzenia lękowe

  Odkrycie roli, jaką mikrobiota jelitowa odgrywa w zaburzeniach lękowych dotykających setek milionów osób na cały...

  Voir
 • Zaburzenia nastroju

  Zaburzenia nastroju, depresja i zaburzenia dwubiegunowe dotykają ludzi w każdym wieku, czasami powodując ci...

  Voir
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu

  Określane wcześniej mianem schizofrenii dziecięcej, zaburzenia ze spektrum autyzmu obejmują obecnie zaburzenia autyst...

  Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir