CZY NIEDŁUGO BĘDZIEMY MOGLI PRZEWIDZIEĆ RYZYKO OTYŁOŚCI NA PODSTAWIE PROSTEGO BADANIA MOCZU?

Być może za pomocą badania wydalanych z moczem metabolitów naszej mikrobioty jelitowej będziemy mogli przewidywać ryzyko wystąpienia otyłości lub cukrzycy, a w rezultacie indywidualnie dostosowywać dietę.

Nie każda osoba reaguje w ten sam sposób po rozpoczęciu diety. Otyłość i cukrzyca, które są silnie powiązane z oddziaływaniami pomiędzy genami i środowiskiem, są zależne również od mikrobioty jelitowej, na którą z kolei wpływa to, co jemy. Aby lepiej zrozumieć, jaką rolę pełnią bakterie w rozwoju tych zaburzeń, badacze poddali analizie metabolity wydalane z moczem u myszy. Określili oni mikrobiologiczny profil metaboliczny swoisty dla każdej myszy. Następnie zmienili dietę myszy na bogatą w tłuszcze i obserwowali skutki. Nie wszystkie myszy zareagowały tak samo: niektóre z nich pozostały szczupłe, a inne stały się otyłe lub zaczęły gorzej tolerować glukozę – oba zjawiska to wczesne objawy cukrzycy.

Dzięki mikrobiologicznym profilom metabolicznym badacze odkryli, że niektóre związki chemiczne, w szczególności TMAO (N-tlenek trimetyloaminy), pozwalają przewidzieć reakcję myszy na zmianę diety. W związku z tym mogli oni również wywnioskować, że korzyści, jakie odnosimy z właściwości odżywczych pokarmów, nie zależą wyłącznie od naszych genów, ale również od naszej mikrobioty jelitowej. To odkrycie otwiera wiele możliwości pod względem spersonalizowanego żywienia – być może pewnego dnia zwykłe badanie moczu lub krwi pozwoli na dobranie najbardziej odpowiedniej diety dla każdego.

Źródło: 
Dumas M. et al. Microbial-Host Co-metabolites Are Prodromal Markers Predicting Phenotypic Heterogeneity in Behavior, Obesity, and Impaired Glucose Tolerance. Cell Reports, vol. 20, Issue 1, p136-148, 5 July 2017.