URODZENIE SIĘ W GOSPODARSTWIE ROLNYM MOŻE ZAPOBIEGAĆ ALERGIOM KONTAKTOWYM

Actu allergie contact

Fakt urodzenia się i wychowywania w gospodarstwie rolnym może zapobiegać alergii, ale mechanizmy odpornościowe leżące u podstaw tego zjawiska są nadal niejasne. Szwajcarscy naukowcy postanowili zbadać tę kwestię, porównując grupy myszy, na których skórę nanoszono substancje alergenne. Niektóre z myszy urodziły się i dorastały w gospodarstwie rolnym, a inne w laboratorium (a część z nich została przeniesiona do gospodarstwa). Następnie zbadano zmiany w układzie odpornościowym związane z zapobieganiem alergiom oraz mikrobiotę jelitową myszy.

Zgodnie z przewidywaniami u myszy urodzonych w gospodarstwie rolnym skłonność do występowania alergii kontaktowych była niższa niż u myszy, które dorastały w laboratorium. Po przeniesieniu tych zwierząt do gospodarstwa skłonność ta ulegała obniżeniu w zależności od tego, jak wcześnie w ciągu ich życia nastąpiła zmiana środowiska. Układ odpornościowy myszy z gospodarstwa wcześniej ulegał aktywacji i wydzielał większą ilość IL-22 – cząsteczki modulującej reakcję alergiczną. Ponadto wraz z wiekiem mikrobiota tych myszy stawała się coraz bogatsza i zawierała więcej bakterii o właściwościach immunomodulujących. Według autorów wyniki te potwierdzają, że gospodarstwo rolne stanowi środowisko chroniące przed alergiami kontaktowymi.

Źródła
C. P. Frossard et al. The farming environment protects mice from allergen-induced skin contact hypersensitivity. Clinical & Experimental Allergy, 47, 805-814. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cea.12905/epdf