ZESPÓŁ JELITA DRAŻLIWEGO: KOLEJNE DOWODY POTWIERDZAJĄCE ZNACZENIE PRO- I PREBIOTYKÓW

Actu GP Syndrome du côlon irritable : vers une confirmation de l'intérêt des pro- et prébiotiques

Opublikowany niedawno przegląd literatury naukowej potwierdza hipotezę, że jedną z przyczyn zespołu jelita drażliwego może być dysbioza. Uzasadnia to dalsze badania dotyczące stosowania probiotyków i prebiotyków.

Zespół jelita drażliwego (ZJD) to często występujące zaburzenie ze strony układu pokarmowego, które istotnie wpływa na jakość życia pacjentów. Chociaż przyczyny tej choroby są nadal niejasne, naukowcy zgodnie twierdzą, że w jej wystąpienie zaangażowana jest mikrobiota jelitowa. Badania wykazały, że jej skład różni się od składu mikrobioty zdrowych osób i że skuteczne mogłoby się okazać zastosowanie probiotyków. W związku z tym ustalenie faktycznego charakteru tych różnic uznano za kluczowe na potrzeby opracowania strategii terapeutycznej mającej na celu przywrócenie równowagi ekosystemu mikrobiologicznego i leczenie tych pacjentów.

Naukowcy dokonali przeglądu 170 badań dotyczących ZJD. Ich praca wykazała, że chociaż nie ma żadnego konsensusu co do wpływu na skład mikrobioty jelitowej, to istnieje wiele dowodów wskazujących, że w kilku podgrupach pacjentów występuje dysbioza. Podobnie wydaje się, mimo pewnych sprzecznych wyników, że objawy ZJD łagodzi podejście terapeutyczne oparte na przywróceniu równowagi mikrobiologicznej mikrobioty jelitowej za pomocą probiotyków i prebiotyków. Naukowcy zachęcają do prowadzenia większej liczby badań na temat tej wieloczynnikowej choroby – w przypadku której istnieją oddziaływania między mikrobiotą a gospodarzem – aby lepiej zrozumieć jej patofizjologię i opracować skuteczne, spersonalizowane strategie.

Źródła:

Fan et al. Close association between intestinal microbiota and irritable bowel syndrome. Eur J Clin Microbiol Infect 2017