Strefa
entuzjastów
DOSTĘP PRO

Le microbiote au quotidien

Co oznacza słowo dysbioza?

Dysbioza jest odzwierciedleniem braku równowagi w mikrobiocie po zmianach ilościowych i jakościowych w składzie flory bakteryjnej. Jest to związane ze szkodliwymi skutkami dla gospodarza, co może prowadzić do rozwoju określonych chorób.

W jaki sposób mikrobiota jest związana z chorobą Parkinsona, autyzmem i temu podobnymi?

Przypuszcza się, że mikrobiota jelitowa może odgrywać pewną rolę w występowaniu niektórych chorób neurodegeneracyjnych. W chorobie Parkinsona może występować przewlekłe zakażenie jelit spowodowane przez bakterię Helicobacter pylori skutkujące zakłóceniem osi komunikacyjnej między jelitami a mózgiem. U dzieci z autyzmem zaobserwowano brak równowagi mikrobioty (dysbiozę), która również w tym przypadku zakłóca wymianę informacji między jelitami a mózgiem. W innych przypadkach, takich jak choroba Alzheimera, mikrobiota to obiecujący obszar badań naukowych, który może pomóc dociec przyczyn tych chorób.

Czy brak równowagi mikrobioty może prowadzić do choroby?

Zmniejszenie albo zwiększenie liczebności niektórych gatunków bakterii względem innych może zakłócić równowagę wspomnianej mikrobioty i prowadzić do rozwoju choroby. Taki brak równowagi (albo dysbioza) może dotyczyć różnych rodzajów mikrobioty: jelitowej, skórnej, oddechowej, moczowo-płciowej, ucha, nosa i gardła itp. Na przykład dysbioza mikrobioty jelitowej jest związana z różnymi zaburzeniami jelitowymi (biegunką poantybiotykową, przewlekłym nieswoistym zapaleniem jelit, zespołem jelita drażliwego itp.) oraz zaburzeniami pozajelitowymi (cukrzycą, otyłością, chorobą neurodegeneracyjną itp.).

Do jakich zaburzeń alergicznych może doprowadzić dysbioza?

Choroby alergiczne wiążące się z dysbiozą obejmują alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i egzemę atopową, szczególnie u dzieci.

Jakie są przyczyny dysbiozy?

Przyczyny dysbiozy są różne: leczenie farmakologiczne (szczególnie antybiotyki), zmiana diety albo środowiska, zakażenia wirusowe, bakteryjne albo pasożytnicze, choroby, stres itp. Wszystkie one mogą spowodować zachwianie równowagi mikrobioty.

W jaki sposób mikrobiota może wiązać się ze zwiększeniem masy ciała?

Niektóre bakterie mikrobioty wywołują ekspresję białek, które odgrywają rolę w pozyskiwaniu energii z pożywienia. Gdy ilość pozyskiwanej energii się zwiększa, następuje akumulacja tłuszczu i zwiększenie masy ciała.

Czy antybiotyki mogą wpływać na mikrobiotę jelitową?

Antybiotyki niszczą część mikrobioty jelitowej poprzez zmniejszenie liczby i różnorodności bakterii nabłonka jelitowego. Skutkami krótkoterminowymi jest biegunka, a długoterminowe skutki mogą prowadzić do alergii, cukrzycy albo otyłości.

Czy istnieją badania naukowe na temat połączenia między mikrobiotą jelitową a cukrzycą albo otyłością?

Mikrobiota jelitowa odgrywa rolę w metabolizmie gospodarza; uczestniczy w trawieniu pożywienia, absorpcji substancji odżywczych oraz magazynowaniu energii. Różne badania wykazały dysbiozę u pacjentów otyłych i cukrzyków. U zwierząt badacze wykazali nawet, że zaburzenia metabolizmu mogą być przenoszone przez mikrobiotę jelitową z jednego zwierzęcia na drugie. Obecnie badania skupiają się na identyfikacji nowych metod leczenia pozwalających na modulowanie mikrobioty jelitowej.

Czy mikrobiota jelitowa jest związana z problemami żołądkowymi (ból, wzdęcia, biegunka, zaparcie itp.)?

Badacze podejrzewają, że brak równowagi mikrobioty jelitowej prowadzi do problemów żołądkowych, szczególnie zaburzeń czynnościowych jelit, zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Czy istnieją badania naukowe na temat połączenia między mikrobiotą jelitową a cukrzycą albo otyłością?

Mikrobiota jelitowa odgrywa pewną rolę w rozwoju zespołu jelita drażliwego i nieswoistego zapalenia jelit. W przypadku tych chorób zaobserwowano brak równowagi mikrobioty (dysbiozę) i może to być przyczyna reakcji zapalnych ze strony nabłonka jelitowego, które to reakcje powodują tego rodzaju problemy.

Informacja

Informacje zawarte na tej stronie nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Jeśli masz pytania, skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia.