Strefa
entuzjastów
DOSTĘP PRO

Le microbiote au quotidien

Czy można leczyć problemy poprzez oddziaływanie na mikrobiotę jelitową?

Obecnie w ramach leczenia niektórych chorób (biegunki poantybiotykowej, zespołu jelita drażliwego, zapalenia żołądka i jelit) możemy oddziaływać na florę jelitową w celu przywrócenia jej równowagi, wprowadzając pożyteczne mikroorganizmy (bakterie, drożdżaki).

Czy możemy wpływać na mikrobiotę?

Można modyfikować mikrobiotę. W tym celu można stymulować wzrost pożytecznych gatunków drobnoustrojów poprzez przyjmowanie prebiotyków albo wprowadzać pożyteczne mikroorganizmy poprzez przyjmowanie probiotyków. Jednocześnie konieczna jest zdrowa dieta (bogata w błonnik, niskotłuszczowa itp.). W niektórych przypadkach przeszczep flory jelitowej będzie wykorzystywany w celu wywarcia wpływu na mikrobiotę i skorygowania dysbiozy (na przykład w przypadku zakażenia spowodowanego przez Clostridium difficile).

Czym się różnią prebiotyki od probiotyków?

Probiotyki to specjalne żywe mikroorganizmy, które w odpowiedniej ilości mają pozytywny wpływ na zdrowie. Prebiotyki to błonnik, który stanowi składnik odżywczy sprzyjający rozwojowi pożytecznych bakterii mikrobioty. Probiotyki i prebiotyki mają wzajemnie uzupełniające się działanie.

Czym jest prebiotyk?

Prebiotyki to nieulegający strawieniu błonnik (inulina, fruktooligosacharydy [fructooligosaccharide, FOS], galaktooligosacharydy [galactooligosaccharide, GOS]) w diecie, które selektywnie stymulują wzrost pożytecznych bakterii w okrężnicy wchodzących w skład mikrobioty gospodarza.

Czym jest probiotyk?

Probiotyk to specjalny żywy mikroorganizm (np. Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces itp.), który po spożyciu w odpowiednich ilościach wywiera korzystny wpływ na zdrowie gospodarza. Probiotyki występują naturalnie w niektórych pokarmach, jak również w lekach i suplementach diety.

Czy probiotyki są wykorzystywane w leczeniu chorób?

Probiotyki były przedmiotem badań klinicznych, które wykazały pozytywny wpływ w szeregu przypadków: zapalenie żołądka i jelit, biegunka poantybiotykowa, zespół jelita drażliwego, przewlekłe nieswoiste zapalenie jelit, zapobieganie biegunce u podróżnych, zakażenia dróg oddechowych, zakażenia układu moczowo-płciowego oraz choroby na tle alergicznym.

W jaki sposób działa probiotyk?

Każdy probiotyk (bakteria, drożdżak) ma specjalny mechanizm działania, charakterystyczny dla danego szczepu. Będzie działał zgodnie ze swoimi właściwościami fizjologicznymi i farmakologicznymi. Istnieją dwa mechanizmy działania:
• poprzez stymulację odporności immunologicznej;
• poprzez uwalnianie związków przeciwdrobnoustrojowych zwalczających mikroorganizmy patogenne;
• poprzez blokowanie toksyn uwalnianych przez bakterie patogenne.

Na czym polega leczenie za pomocą przeszczepu mikrobioty jelitowej?

Przeszczep mikrobioty jelitowej polega na wprowadzeniu kału od jednego albo większej liczby zdrowych dawców do jelit pacjenta w celu przywrócenia równowagi florze jelit. Celem tego zabiegu jest wsparcie pacjenta w walce ze szkodliwymi bakteriami. Obecnie jest on stosowany w przypadku większości poważnych zakażeń, takich jak zakażenie spowodowane przez bakterię Clostridium difficile.

Informacja

Informacje zawarte na tej stronie nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Jeśli masz pytania, skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia.