Strefa
entuzjastów
DOSTĘP PRO

WIADOMOŚCI

Voir

CZY MIKROBIOTA JELITOWA MA ZNACZENIE W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH UDARÓW?

Naczyniaki jamiste ośrodkowego układu nerwowego to wady rozwojowe naczyń krwionośnych w mózgu. Są to nieprawidłowe poszerzenia, które tworzą skupiska w kształcie kuli. Prawdopodobieństwo występowania niektórych ich postaci, określanych jako rodzinne, jest wyższe w przypadku niedawno z...
Voir

CZY ZAKAŻENIA JELIT MOGĄ WYWOŁYWAĆ CHOROBĘ PARKINSONA?

Jak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie „Journal of Innate Immunity”, zakażenia przewodu pokarmowego mogą odgrywać pewną rolę w patogenezie choroby Parkinsona. Różne badania wykazały, że białko alfa-synukleina (αS), którego nagromadzenie w mózgu jest charakterystyczn...
Voir

PROMIENIOWANIE EMITOWANE PRZEZ TELEFONY KOMÓRKOWE WPŁYWA NA MIKROBIOTĘ SKÓRY

Zgodnie z wynikami badania opublikowanego w czasopiśmie „Journal of Microbiology” fale elektromagnetyczne emitowane przez telefony komórkowe mogą zaburzać ekosystem mikrobiologiczny skóry. Telefony komórkowe i inne urządzenia elektryczne wkradły się w nasze codzienne życie do ...
  1. 1

Strony

PUBLIKACJE

Voir

Zdrowie psychiczne i mikrobiota jelitowa - w kierunku nowych ścieżek terapeutycznych?

W tym folderze tematycznym przedstawiono najnowsze postępy w roli mikrobioty we wzroście zaburzeń psychicznych poprzez oś jelita-mózg. W przypadku upośledzenia oś ta może być zaangażowana w rozwój zaburzeń neuropsychiatrycznych, takich jak depresja, zaburzenia koncentracji lub autyzm. Czy można zapo...
  1. 1

Medias