ÇEREZ POLİTİKASI

Yayın 21 Eylül 2021
Güncelleme 29 Mart 2022

Bu makale hakkında

Yayın 21 Eylül 2021
Güncelleme 29 Mart 2022

1 - Giriş

Bu belgede açıklanan çerez politikası, www.biocodexmicrobiotainstitute.com web sitesi (bundan böyle "Web Sitesi" olarak anılacaktır) için geçerlidir. Amacı, çerezlerin BIOCODEX SAS (bundan sonra "Biocodex" olarak anılacaktır) şirketi tarafından işlenmesi, kullanılan çerez türleri ve Kullanıcının bunlara nasıl itiraz edebileceği konusunda Web Sitesi kullanıcısını (bundan sonra "Kullanıcı" olarak anılacaktır) bilgilendirmektir.


2 - Genel bilgiler

Çerez Nedir?

"Çerez", bir web sitesine göz atarken bir kullanıcının cihazına yerleştirilebilecek bir metin dosyasıdır. Çerezler, kuruluşların kullanıcılarının online etkinliklerine genel bir bakış elde etmelerini sağlayan önemli bir araçtır.

Çalışma prensibi: Çerezler genellikle küçük boyutludur ve bir adla tanımlanır ve ziyaret edilen web sitesi tarafından kullanıcının tarayıcısına iletilirler. Tarayıcı, bunu belirli bir süre boyunca saklar ve her yeniden bağlandığında web sitesine geri döndürür. Prensip olarak çerezler kolayca görülebilir ve silinebilir.

Çerezler yürütülebilir kodlar içermedikleri için kendi içlerinde zararsızdırlar. Web siteleri için önemli işlevleri yerine getirirler: bir müşteri hesap kimliğini, gezinme tercihlerini saklamak, gezinmenin istatistiksel veya reklam amacıyla izlenmesine izin vermek için kullanılabilir.

Bununla birlikte, çerezler bir kullanıcıyı kendi rızası olmadan tanımlamak için yeterli veri depolayabilir ve bazı durumlarda bireylerin profillerini oluşturmak için kullanılabilir. Bu nedenle çerezlerin yönetiminin veri koruma çerçevesinde kontrol edilmesi gerekmektedir.

Çerez türleri

Genel olarak, çerezler kaynağına, yaşam süresine, amacına göre olmak üzere üç farklı şekilde sınıflandırılabilir:

 

Kaynağı

Birinci taraf çerezleri - Bu çerezler doğrudan ziyaret edilen web sitesi tarafından ziyaretçinin uç birimlerine yerleştirilir. 

Üçüncü taraf çerezleri - Bu çerezler, bir reklam veren gibi üçüncü taraf bir kuruluş tarafından ziyaretçinin uç birimine yerleştirilir.

 

Süre

Oturum çerezleri - Bu çerezler geçicidir ve tarayıcı kapandığında veya ziyaretin sonunda (oturum) sona erer.

Kalıcı çerezler - Bu kategori, silinene kadar ziyaretçinin cihazında kalan tüm çerezleri içerir. Manuel veya otomatik olarak silinebilirler (çerezin son kullanma tarihine veya bu şekilde yapılandırılmışsa tarayıcının ne zaman kapatıldığına bağlı olarak).

 

Amaç

Kesinlikle gerekli çerezler - Bu çerezler, sayfa gezintisi, sitenin güvenli alanlarına erişim veya öğeleri online alışveriş sepetinde saklama gibi temel işlevleri etkinleştirerek bir web sitesini kullanılabilir hale getirmeye yardımcı olur. Sonuç olarak, web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışamaz.

Tercih çerezleri (işlevsellik çerezleri) - Bu çerezler, bir web sitesinin ziyaretçinin tercih ettiği dil veya bulunduğu bölge gibi sitenin davranış veya görüntüleme biçimini değiştiren bilgileri saklamasını sağlar. 

İstatistiksel çerezler (performans çerezleri) - Bu çerezler, web sitesi sahibinin, bilgi toplama ve iletişim yoluyla, ziyaret edilen sayfalar ve kullanılan bağlantılar gibi ziyaretçilerin siteyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamasına yardımcı olur. Projeden sonra web sitesinin modernize edilmesi hedefleniyor. Web sitesi sahibinin kullanımı için tasarlanmış olmasına rağmen, bu çerezler ziyaretçiyi pazarlama amacıyla izleyebilecek üçüncü taraf kuruluşlardan gelebilir.

Pazarlama Çerezleri - Bu çerezler, örneğin reklam verenlerin daha alakalı reklamlar sunmasına yardımcı olmak için kullanıcının online etkinlikleri izler. Bu çerezler, bu bilgileri diğer kuruluşlar veya reklam verenlerle paylaşabilir. Bunlar kalıcı çerezlerdir ve neredeyse her zaman üçüncü şahıslardandır.
 

3 - Genel Hükümler

Sitedeki çerezlerin yönetimi, Biocodex tarafından uygulanan kişisel verilerin işlenmesidir. Belirli hükümlerde başka bir şekilde belirtilmedikçe, Sitede işlenen tüm çerezler için aşağıdaki hükümler geçerlidir.

 

Yasal çerçeve

Biocodex, veri sorumlusu olarak, Web Sitesindeki çerezleri, kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest dolaşımı, özellikle 27 Nisan 2016 tarihli (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik- Genel Veri Koruma Yönetmeliği (bundan böyle "GDPR" olarak anılacaktır) ile ilgili olarak gerçek kişilerin korunmasına ilişkin düzenlemelere uygun olarak işlediğini beyan etmektedir.

Biocodex, uyum sürecinde, Fransız veri koruma otoritesine (CNIL) bir Veri Koruma Görevlisi (DPO) tayin etmiştir. Bu tayin, DPO -3068 ile ilgili olarak 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 

Veri sorumlusu

Veri sorumlusu aşağıdaki şekilde tanımlanır:

Biocodex, esasına uygun yetkili Başkan ve Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Nicolas Coudurier tarafından temsil edilen, genel merkezi 7 avenue Gallieni - 94250 Gentilly - France adresinde yer alan, R.C.S. Créteil, 562 064 600 numarasıyla Ticari ve Şirketler Sicilinde kayıtlı, €4,284,000 hisse sermayesine sahip Fransız yasalarına göre kurulmuş bir anonim şirketidir.
 

İlgili kişiler

İşlemle ilgili kişiler:

  • Web Sitesi Kullanıcısı;
  • Web sitesinin içeriğinin yayınlanmasından ve teknik yönetiminden sorumlu Biocodex personeli;
  • ilgili servis sağlayıcıların personeli.

Veri alıcıları

İlgili ihtiyaçlarına bağlı olarak, verilerin tümü veya bir kısmi alıcısıdır:

  • Web Sitesi Kullanıcısı;
  • Web sitesinin içeriğinin yayınlanmasından ve teknik yönetiminden sorumlu Biocodex personeli;
  • ilgili servis sağlayıcıların personeli.
  • çerezlerden veri alan üçüncü taraf kuruluşlar.

Üçüncü taraflara yönelik çerezlerden elde edilen veriler, Avrupa Birliği dışına iletilebilir.

 

Çerezlere ilişkin kullanıcı hakları

Web Sitesi, çerezleri yalnızca işletimi için kesinlikle gerekli olması durumunda Kullanıcının uç biriminde saklayabilir. Başka türde çerez kullanımı Kullanıcının onayını gerektirir. 
 

Web tarayıcısı ayarları

Kullanıcı, web tarayıcısını buna göre kurarak çerezlerin cihazına yerleştirilmesini engelleyebilir veya mevcut çerezleri silebilir. Kullanıcı, çerezlerin yönetimi ile ilgili talimatlara erişmek için tarayıcısının yardım bölümlerine bakabilir.

Bununla birlikte, web tarayıcısında çerezlerin devre dışı bırakılmasının Web Sitesinde ve diğer web sitelerinde arızalara neden olabileceği unutulmamalıdır.
 

Web Sitesi düzeyinde parametre ayarı

Kullanıcı, Web Sitesine ilk ziyareti sırasında, Sitede gezinmeye devam etmeden önce, tercihlerini çerezlerle ilgili bir beyan modülü (bundan sonra "çerez afişi" olarak anılacaktır) aracılığıyla ifade etmelidir. Çerezler yalnızca Kullanıcı kabul ederse saklanır. Çerezleri küresel olarak veya hizmet bazında kabul edebilir veya reddedebilir. Ayarlar yapıldıktan sonra, Kullanıcı istediği zaman çerez afişini geri çağırarak seçimlerini değiştirebilir.

Çerez afişini görüntüleme
 

Yasal bilgi

GDPR uyarınca, Kullanıcı, kendisiyle ilgili veriler ve kimliğini kanıtlayan veriler üzerinde, Biocodex'in Veri Koruma Görevlisine (DPO) (yalnızca Fransızca veya İngilizce) e-posta ([email protected]) veya posta yoluyla (DPO BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 GENTILY, Fransa) erişim, düzeltme, silme, sınırlama, itiraz hakkını kullanabilir, Kullanıcı gerekirse, bir denetim otoritesine (CNIL for France – www.cnil.fr) şikayette bulunabilir.

 

Kişisel verilerin güvenliği

Biocodex, Kullanıcının kişisel verilerinin güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri alır ve özellikle bozulmasını veya zarar görmesini veya yetkisiz üçüncü tarafların erişimini önlemeyi amaçlar.

Biocodex Web Sitesi'nde https protokolünü kullanmaktadır. Bu güvenlik mekanizması, güvenilirliği ile bilinen üçüncü taraf bir makam tarafından verilen kimlik doğrulama sertifikası sayesinde Kullanıcının eriştiği web sitesinin kimliğini doğrulamasını sağlar. Ayrıca, üçüncü taraflara iletilen çerezlerden gelen bilgiler gibi Kullanıcı tarafından gönderilen verilerin gizlilik ve bütünlüğünü garanti etmeyi olanak sağlar.
 

4 - Özel hükümler

Aşağıdaki hükümler, Web Sitesi tarafından kullanılan çerezleri detaylandırmaktadır. Üçüncü taraf çerezleri için bu detaylar çerez afişinde mevcuttur.

Birinci taraf çerezleri

Amaç

Biocodex, Web Sitesinin çalışması için gerekli dahili çerezleri kullanır.

 

Hukuki dayanak

İşleme, Biocodex'in Kullanıcı ile olan ilişkisinde izlediği yasal çıkarlar ile uyumludur.

 

Çerezlerin detayları

Çerez adı

Görevi

Süre

_icl_current_language

Dil tercihini ezberler

1 gün

tartaucitron

çerez onay seçeneklerini kaydeder

1 yıl

 

Bu çerezler Sitenin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar. Kullanıcı bunları, örneğin tarayıcısının çerezlerle ilgili ayarlarını kullanarak silebilir, ancak Sitedeki deneyimi ve diğer web siteleri zarar görebilir.

 

Üçüncü taraf çerezleri

Amaç

Biocodex, Web Sitesini ve Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için üçüncü taraf çerezleri kullanır.

 

Hukuki dayanak

Bu işlem, Kullanıcının onayını gerektirir

 

Çerezleri kullanan işlevler

  • Site kitle ölçümü (Google Analytics, Yandex)
  • Paylaşım butonları (Facebook, Instagram, Youtube)
  • Pazarlama Analizi (Google Etiket Yöneticisi, Roistat, Facebook Piksel)


Kullanıcı, Web Sitesi'nde kullanılan üçüncü taraf çerezleri ile ilgili detaylı bilgileri çerez afişi üzerinden elde edebilir.

 

 

en_view en_sources