YETERSİZ BESLENME : ÇOCUKLARDA BÜYÜMEYİ İYİLEŞTİRMEK ÜZERE MİKROBİYOTA ÜZERİNDE ETKİ ETMEK, BİR ÇALIŞMA PROTOTİPİ

The New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma randomize klinik bir araştırma sırasında yetersiz beslenme yaşayan çocukların bağırsak mikrobiyotasını yerine koymak için geliştirilen terapötik bir gıda desteğinin, büyümelerini sağlamak için kullanılan standart tedaviden daha iyi olduğunu gösterdi.

Yayın 18 Ağustos 2022
Güncelleme 18 Ağustos 2022
Actu PRO : Malnutrition : agir sur le microbiote pour améliorer la croissance, un prototype à l’essai

Bu makale hakkında

Yayın 18 Ağustos 2022
Güncelleme 18 Ağustos 2022

Tüm dünyada 5 yaşından küçük 30 milyondan fazla çocuk orta şiddetli akut yetersiz beslenme (MAM) 1sorunu yaşamaktadır. Bu küresel belanın ana özelliği bu çocukların bağırsak mikrobiyotasının (BM) olgunlaşmamış olmasıdır.Daha önce yapılan bir klinik araştırma sırasında2, bu çalışmanın yazarları MAM sorunu yaşayan 12 ile 18 aylık çocukların BM'ini geri yerine koymayı mümkün kılan prototip bir gıda takviyesi (MDCF-2) belirlemişlerdi. Bu yeni çalışma, daha uzun bir dönemde gerçekleştirilen daha büyük bir çalışmada MAM sorunu yaşayan çocuklarda MDCF-2'nin etkililiğini teyit etmeyi amaçlamaktadır.

Bangladeşli 123 çocukla gerçekleştirilen girişimsel bir çalışma

Bu randomize, kontrollü çalışmada MAM sorunu yaşayan Bangladeşli 123 çocuk (12 ile 18 aylık), üç ay boyunca günde iki defa ya MDCF-2 takviyesi (50g'lık günlük dozda 204 kcal) veya mevcut, kullanıma hazır bir gıda takviyesi (RUSF, 50 g'lık günlük dozda 247 kcal) aldı ve sonrasında bir ay boyunca takip edildi. Aynı zamanda araştırmacı ekip her hafta kilo, ağırlık ve kol çevresini ölçtü ve düzenli olarak kan ve dışkı örneği aldı.

Daha hızlı büyüme, daha fazla kilo alımı

Çalışmayı tamamlayan 118 çocuktan (her grupta 59), MDCF-2 grubunda olanlar, RUSF grubunda olanlara kıyasla daha hızlı büyüdü. MDCF-2 grubundaki çocuklar için, kilo-boy endeksindeki ortalama haftalık değişiklik 0,021 iken bu rakama RUSF grubunda 0,010 idi. Yaşa göre kiloda ise, ortalama haftalık değişiklik MDCF-2 grubunda 0,017 ve RUSF grubunda 0,010 idi. Kol çevresindeki ve yaşa göre boy endeksindeki değişiklikler her iki grupta benzerdi.

Kan ve bağırsak biyo-belirteçleri belirlendi

MDCF-2 ile takviye edildikten sonra 714 protein anlamlı oranda modifiye edilirken bu sayı RUSF grubunda 82 idi. Bazıları kas iskelet sistemi ve sinir sistemi gelişimi ile ilişkilendirilse de (p<0.001), 70 tanesinin ağırlık-kilo endeksi ile korelasyonu vardı. Diğer yandan çalışmanın başlangıcında yetersiz beslenmenin vurguladığı proinflamatuar belirteçler MDCF-2 takviyesi ile büyük oranda azaldı. Mikrobiyotaya ilişkin olarak, MDCF-2 takviyesi kilo-boy endeksi ile pozitif ilişkili 21 bakteri taksonunu anlamlı oranda artırmayı (p<0.001) ve bunun tersine kilo-boy endeksi ile negatif ilişkili iki bakteri taksonunu (Escherichia coli ve birBifidobacterium türü) anlamlı oranda azaltmayı (p<0.001) mümkün kıldı.

Bu çalışma aşağıdaki ifadeyi desteklemektedir: uzun süreli yetersiz beslenmenin olumsuz sonuçlarını iyileştirmek için yeterli kalori ve besin desteği yetersiz kalmaktadır. Yazarlara göre GM'nin optimal olgunlaşması önceliklidir. Bu yeni tedavi yaklaşımının etkililiğini değerlendirmek üzere farklı coğrafik bölgelerde ve daha geniş pediatrik yaş aralığında yapılacak daha büyük çalışmalara ihtiyaç vardır.

 

Old sources

Sources :

Chen RY, Mostafa I, Hibberd MC, et al. A Microbiota-Directed Food Intervention for Undernourished Children. N Engl J Med. 2021;384(16):1517-1528. doi:10.1056/NEJMoa2023294