VERİ KORUMA POLİTİKASI

Yayın 20 Kasım 2023
Güncelleme 20 Kasım 2023

Bu makale hakkında

Yayın 20 Kasım 2023
Güncelleme 20 Kasım 2023

1 - Giriş

Bu belgede açıklanan veri koruma politikası, www.biocodexmicrobiotainstitute.com web sitesi (bundan böyle "Web Sitesi" olarak anılacaktır) için geçerlidir. Amacı, Web Sitesi yayıncısı – BIOCODEX SAS şirketi (bundan sonra "Biocodex ") tarafından gerçekleştirilen işleme hakkında Web Sitesi kullanıcısını (bundan sonra "Kullanıcı") kendisiyle ilgili veriler, verileri üzerindeki hakları ve bu hakları nasıl kullanabileceği hakkında bilgilendirmektir.

2 - Genel hükümler

Özel hükümlerde aksi belirtilmedikçe, Web Sitesinde Biocodex tarafından kişisel verilerin tüm işlenmesi için aşağıdaki hükümler geçerlidir.

Yasal çerçeve

Biocodex, veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest dolaşımı, özellikle 27 Nisan 2016 tarihli (AB) 2016/679 sayılı Tüzük - Genel Veri Koruma Tüzüğü (bundan böyle "GDPR" olarak anılacaktır) ile ilgili olarak gerçek kişilerin korunması için geçerli olan düzenlemelere uygun olarak Web Sitesindeki kişisel verileri işlediğini beyan etmektedir.

Biocodex, uyum sürecinde, Fransız veri koruma otoritesine (CNIL) bir Veri Koruma Görevlisi (DPO) tayin etmiştir. Bu atama, DPO -3068 ile ilgili olarak 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Veri sorumlusu

Veri sorumlusu aşağıdaki şekilde tanımlanır:

Biocodex, merkezi 7 avenue Gallieni - 94250 Gentilly - France adresinde yer alan, Ticaret ve Şirketler Sicilinde 562064600 R.C.S. Créteil numarası ile kayıtlı ve Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su sıfatıyla yetkilendirilmiş, 4.284.000 € sermayeye sahip Fransız yasalarına göre basitleştirilmiş anonim şirketidir.

 

Kullanıcının verileri üzerindeki hakları

Kullanıcı, GDPR'ye uygun olarak, kendisiyle ilgili veriler ve kimliğini kanıtlayan veriler üzerinde, Biocodex'in Veri Koruma Görevlisine (DPO) (yalnızca Fransızca veya İngilizce) e - posta (dpo@biocodex.com) veya posta yoluyla (DPO BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 GENTILY, Fransa) erişim, düzeltme, silme, sınırlama, itiraz hakkını kullanabilir, gerekirse, bir denetim otoritesine (CNIL for France – www.cnil.fr) şikayette bulunabilir.

 

Kişisel verilerin güvenliği

Biocodex, Kullanıcının kişisel verilerinin güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri alır ve özellikle değiştirilmesini veya zarar görmesini veya yetkisiz üçüncü tarafların erişimini önlemeyi amaçlar.

Biocodex Web Sitesi'nde https protokolünü kullanmaktadır. Bu güvenlik mekanizması, güvenilirliği ile bilinen üçüncü taraf bir makam tarafından verilen kimlik doğrulama sertifikası sayesinde Kullanıcının eriştiği web sitesinin kimliğini doğrulamasını sağlar. Ayrıca, iletişim formuna girilen bilgiler gibi Kullanıcı tarafından gönderilen verilerin gizlilik ve bütünlüğünü garanti eder.

 

3 – Özel hükümler

Aşağıdaki hükümler, Web Sitesi üzerinde Biocodex tarafından gerçekleştirilen her bir kişisel veri işlemeye özeldir. Özellikle, bu hükümler aşağıdaki detayları sağlamaktadır:

 • işleme sürecinin amacı
 • hukuki dayanağı
 • ilgili kişiler
 • işlenen kişisel veriler
 • kullanım süreleri
 • verilerin alıcıları

Bu hükümler, Web Sitesinin gelişimine ve Biocodex tarafından Web Sitesi ile bağlantılı olarak uygulanan işleme faaliyetlerine göre daha sonra tamamlanabilir.

Bültene abonelik

İşleme Amacı

Biocodex, Kullanıcının Web Sitesi ile ilişkili haberlerden haberdar olmak ve belgeleri indirmek için Web Sitesinin bültenine abone olmasını sağlar. Kişisel verilerin bu şekilde işlenmesi Biocodex'in aşağıdakileri yapmasına olanak tanır:

 • abonelikleri ve elektronik postaları yönetmek
 • indirilebilir belgelere erişim sağlamak
 • hizmet istatistikleri geliştirmek

İşleme işleminin hukuki dayanağı ilgili kişinin rızasıdır.

Kullanıcı, bültene abone olarak, Biocodex tarafından uygulanan birleşik pazarlama kampanyası yönetimi çözümünde verilerinin gizli ve güvenli bir şekilde işlenmesini kabul eder ve bunun sonucunda profillendirilmeyi kabul eder. Bu nedenle, Biocodex'ten başka iletişim ve ticari teklifler almayı kabul edebilir veya etmeyebilir.

Kullanıcı, alınan iletişimlerdeki abonelikten çıkma bağlantısı aracılığıyla abonelikten çıkabilir (onayı geri çekebilir).

 

İlgili Kişiler

İşlem, verdiği e-posta adresinde BIOCODEX'ten iletişim almak isteyen herhangi bir Kullanıcı ile ilgilidir.

 

İşlenen veriler

 • E - mail adresi
 • Üyelik tarihi
 • Dijital Pazarlama Kampanya Hizmetine İlişkin İstatistikler

BİOCODEX’ten iletişim gönderilebilmesi için e-posta adresinin alınması zorunludur.

Biocodex, ilgili kişi abonelikten çıkmadığı sürece (bültenlerde yer alan abonelikten çıkma bağlantısı aracılığıyla) e-posta adresini korur.

 

Veri alıcıları

İlgili ihtiyaçlarına bağlı olarak, verilerin tümü veya bir kısmı alıcısıdır:

 • bültene abone olan Web Sitesi Kullanıcısı
 • Haber bülteni hizmeti, içerik yayınlama, Web Sitesinin teknik yönetiminden sorumlu Biocodex personeli
 • Web Sitesi tarafından ilgili hizmet sağlayıcıların personeli

Bülten hizmeti üçüncü bir tarafça sağlanabileceğinden, veriler Avrupa Birliği dışına iletilebilir.

 

Çerez yönetimi

Çerezlerin yönetimi, Web Sitesindeki çerez politikasında açıklanan kişisel verilerin özel olarak işlenmesidir.