ALKOLİZM:MİKROBİYOTA SAYESİNDE SOSYAL RAHATSIZLIKLAR AÇIKLAN

Alkolik hastaların mikrobiyotası keton cisimlerin metabolizmasının regülasyonunu bozabilir ve nöro-davranışsal rahatsızlıkları tetikleyebilir: insanlar üzerinde yapılan gözlemler ile desteklenen insadan fareye mikrobiyota nakli üzerinde yapılan bir çalışmanın sonucu.

Yayın 03 Mart 2021
Güncelleme 31 Mart 2022
Actu PRO : Alcoolisme : expliquer les troubles sociaux grâce au microbiote

Bu makale hakkında

Yayın 03 Mart 2021
Güncelleme 31 Mart 2022

İçe dönüklük, sosyal anksiyete... alkolikler, alkolizmin nüksetmesine olanak sağlayacak şekilde sosyal davranışlarda değişkenlik gösterir. Alkol tüketimi bağırsak mikrobiyotasında disbiyozise yol açabilir ve bu durumun kemirgenlerde bir sosyal davranış modülatörü olduğu bilinmektedir. Böylelilkle bağırsak mikrobiyotasının alkolizm ile ilişkilendirilen sosyalleşme problemlerinde rolü olabileceği teorisi ortaya çıkmıştır. Bu hipotezi test etmek için bir grup araştırmacı disbiyozisi (azalmış bakteri sayısı, azalmış Faecalibacterium prausnitzii ve artmış Lachnospiraceae), artan bağırsak geçirgenliği ve psikolojik rahatsızlıkları (anksiyete, alkolik dürtüler, bozulmuş sosyal ilişkiler vb.) olan alkolik hastaların mikrobiyotasını farelere nakletti (DMN1).

Davranışları değiştirmek için mikrobiyota yeterliydi

Sonuçlar? Nakil yapılan (DMN) fareler sosyal etkileşimlere daha az ilgi ve daha çok depresif benzeri davranış ile birlikte daha yüksek stres seviyelerine işaret edecek şekilde daha yüksek kortikosteron seviyeleri gösterdi. Frontal korteks ve striatumda miyelinleşme ve nörotransmisyonda bozukluklar ile birlikte enflamasyon gözlemlendi.

β-hidroksibutirat; metabolik bir aracı mı?

Nöronların enerji kaynağı işlevini gören ve karaciğer üretilen bir keton cisim olan β-hidroksibutiratın (BHB) gözlemlenen davranış ve beyin rahatsızlıklarında rolü olabilir. DMN farelerde azalan BHB, bu fareleri kontrollerden farklılaştıran metabolitlerden biridir. Başka hayvanlar ve insanlar ile yapılan çalışmalar BHB'nin rolü olduğunu desteklemektedir. Farelerde ketojenik beslenme ile plazma BHB seviyelerinde bir artış sosyal becerileri ve miyelinleşmeyi iyileştirdi ve beyindeki enflamasyonu azalttı. Alkoliklerde düşük plazma BHB seviyeleri daha yüksek sosyal anksiyete, depresyon ve alkol isteği ve daha düşük beyaz madde bütünlüğü (miyelinasyonun belirleyici faktörlerinden biri) ile ilişkilendirildi.

Mikrobiyal etanolün rolü var mı?

Ancak mikrobiyota plazma BHB seviyelerine nasıl etki ediyor? DMN farelerinde teyit edilen bir gözlem ise alkolik hastaların mikrobiyotası, uzun süreli alkol kullanmama döneminde bile etanol üretmesidir. Yazarlar bu alkolün BHB'nin sentezinde yer alan Hmgcs2 enzim ve PPARα transkripsyon faktörünü inhibe edebileceğine inanmaktadır. Gerçekten de, bu iki molekülün ekspresyonu DMN farelerinde daha düşüktür. Mikrobiyotayı veya keton cisim mekanizmasını geri yerine koymak bu çalışmadan çıkarılabilecek bir klinik yoldur: bağırsak-beyin aksını olumlu şekilde modüle ederek bu, nüksetmenin sınırlanmasına yardımcı olabilir.

1 Dışkı mikrobiyotası nakli