Yaşamın ilk altı yılında antibiyotiğe maruz kalmak bağırsak mikrobiyotasını bozuyor ve çocuğun gelişimini zedeliyor

Yakın tarihli bir çalışma yaşamın ilk altı yılında antibiyotiğe maruz kalmanın bağırsak mikrobiyotasını bozduğunu ve çocuğun gelişimini zedelediğini gösterdi.

Yayın 07 Nisan 2021
Güncelleme 26 Ekim 2022

Bu makale hakkında

Yayın 07 Nisan 2021
Güncelleme 26 Ekim 2022

Antibiyotik tedavisine maruz kalan yenidoğanlarda değişmiş bir bağırsak mikrobiyotası bileşimi olduğu bildirilmiştir. Ancak bu maruz kalmanın uzun vadede klinik veya mikrobiyolojik sonuçları hala bilinmemektedir. Bağırsak mikrobiyotası ile büyüme, obezite, ve metabolik hastalıklar arasında nedensel bağlantılar dikkate alındığında, araştırmacılar neonatal antibiyotiğe maruz kalmanın doğal bağırsak mikrobiyotası kolonizasyon sürecini bozma yoluyla çocukların büyümesinde uzun vadeli bir etkisi olabileceğini önermektedir.

Değişen gelişim...

Tekil gebeliklerden zamanında doğan 12.422 çocuk üzerinde yapılan bir çalışma çok önemli bilgiler sağladı. Çalışmaya katılan çocuklarda bilinen bir büyüme anomalisi yoktu ve bu çocuklar uzun süreli profilaktik antibiyotik tedavisine ihtiyaç duymadı. Çalışmadaki neonatların %9,3'ü yaşamlarının ilk 14 gününde (sidenote: Çoğu bebek için intravenöz benzil penisilin ve gentamisinden oluşan bir bileşim )  maruz kaldı. Maruz kalan yenidoğanlar arasından, yaşamların ilk altı yılı boyunca antibiyotiklere maruz kalmayan çocuklara kıyasla sadece erkek bebeklerin anlamlı şekilde daha düşük kiloları vardı. Ayrıca 2 ile 6 yaş arasında bu çocukların boyu ve vücut kitle endeksi (VKİ) anlamlı şekilde daha düşüktü. Bu sonuç doğumdan 5 yaşa kadar takip edilen 1.707 Alman çocuktan oluşan bir kohortta teyit edilmiştir. Bunun aksine neonatal dönemden sonra ancak yaşamın ilk 6 yılında antibiyotik kullanımı hem erkek hem de kız çocuklarda anlamlı şekilde daha yüksek bir VKİ ile ilişkilendirilmektedir.

...ve değişen bir bağırsak mikrobiyotasıv

Neonatal dönem antibiyotiğe maruz kalmanın bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkisini araştırmak için içlerinden 13'ünün yaşamlarının ilk 48 saatinde intravenöz olarak benzil penisilin ve gentamisin almış 33 bebeğin bulunduğu ayrı bir gruptan 1., 6., 12. ve 24. aydan dışkı örnekleri alındı. Neonatal dönemde antibiyotiğe maruz kalmamış 20 sağlıklı yenidoğan bebek kontrol olarak seçildi. Dışkı mikrobiyotası 16S rRNA gen dizileme yöntemiyle analiz edildi. Bir ile altı ay sonra antibiyotik tedavisi gören ile kontrol grupları arasında bağırsak mikrobiyotası bileşiminde anlamlı farklılıklar gözlemlenmesi mikrobiyota üzerinde antibiyotiğe maruz kalma etkisinin devam ettiğini göstermektedir. Bifidobacterium cinsi en fazla etkilenmiş ve antibiyotiğe maruz kaldıktan sonraki 24 aya kadar bağırsaktaki içeriği anlamlı şekilde azalmıştır.

Konu bağırsak disbiyozisi mi?

Neonatal antibiyotiğe maruz kalma, bağırsak disbiyozisi ve çocuk gelişimi arasında nedensel bir ilişki olup olmadığını saptamak üzere araştırmacılar (sidenote: Bakterisiz farelerde Steril koşullarda yetiştirilmiş )  tamamlayıcı bir çalışma yaptılar. Farelere, antibiyotik tedavisinden 1 ay ile 2 yıl sonra antibiyotiğe maruz kalan çocuklardan alınan dışkı ile dışkı mikrobiyotası nakli (DMN) yapıldı. Antibiyotiğe maruz kalan bebeklerden DMN yapılan erkek farelerde, maruz kalmamış bebeklerden DMN yapılan farelere kıyasla, kilo alımında anlamı bir azalma gözlemlendi. Bunun aksine dişi farelerde gelişim etkilenmedi. Bu bulgular yaşamın ilk altı yılında antibiyotiklere maruz kalma ile çocukluk dönemindeki gelişim bozuklukları arasında nedensel bir bağlantı olduğunu önermektedir ve bu durumun nedeni bağırsak mikrobiyotasının gelişimi sırasında ortaya çıkan bağırsak disbiyozisi olabilir.