NIEDOŻYWIENIE: ODDZIAŁYWANIE NA MIKROFLORĘ JELITOWĄ W CELU POPRAWY WZROSTU — BADANIE PROTOTYPOWEGO SUPLEMENTU DIETY

W toku nowego randomizowanego badania klinicznego opisanego na łamach czasopisma The New England Journal of Medicine wykazano, że leczniczy suplement diety stworzony w celu przywrócenia mikroflory jelitowej u dzieci borykających się z niedożywieniem skuteczniej utrzymuje wzrost niż standardowe leczenie.

Opublikowano 01 Październik 2021
Zaktualizowano 04 Marzec 2022
Actu PRO : Malnutrition : agir sur le microbiote pour améliorer la croissance, un prototype à l’essai

O tym artykule

Opublikowano 01 Październik 2021
Zaktualizowano 04 Marzec 2022

Na świecie ponad 30 milionów dzieci w wieku poniżej 5 lat boryka się z umiarkowanym niedożywieniem o (sidenote: Miedożywieniem o ostrym przebiegu Pojęcie zdefiniowane przez Światową Organizację Zdrowia jako 2–3 krotne standardowe odchylenie stosunku masy ciała do wzrostu poniżej mediany dla danej kohorty wiekowej ) (ang. Moderate Acute Malnutrition, MAM). Główna cecha charakterystyczna tego ogólnoświatowego problemu: dzieci cierpiące na tę chorobę mają niedojrzałą mikroflorę jelitową. Podczas wcześniejszego (sidenote: Raman AS, Gehrig JL, Venkatesh S, et al. A sparse covarying unit that describes healthy and impaired human gut microbiota development. Science. 2019;365(6449):eaau4735. )  autorzy opracowali prototypowy suplement diety (MDCF-2), który pozwala przywrócić mikroflorę jelitową u dzieci z umiarkowanym niedożywieniem o ostrym przebiegu w wieku 12–18 miesięcy. Omawiane nowe badanie ma na celu potwierdzenie skuteczności suplementu MDCF-2 u dzieci z umiarkowanym niedożywieniem o ostrym przebiegu. Badanie jest prowadzone na większą skalę i przez dłuższy okres.

Badanie interwencyjne przeprowadzone wśród 123 dzieci z Bangladeszu

W ramach tego randomizowanego badania klinicznego prowadzonego z grupą kontrolną 123 dzieci z Bangladeszu (w wieku 12–18 miesięcy) z umiarkowanym niedożywieniem o ostrym przebiegu otrzymywało suplement diety MDCF-2 (204 kcal w codziennych dawkach po 50 g) albo gotowy do spożycia suplement RUSF (247 kcal w codziennych dawkach po 50 g) dwa razy dziennie przez 3 miesiące. Następnie dzieci były monitorowane przez 1 miesiąc. Równocześnie zespół badaczy co tydzień sprawdzał masę ciała, wzrost i obwód ramion dzieci. Regularnie pobierano także próbki krwi i kału

Szybszy wzrost i większy przyrost masy ciała

Wśród 118 dzieci, które ukończyły badanie (po 59 dzieci w obu grupach badania), dzieci z grupy przyjmującej suplement diety MDCF-2 wykazywały szybszy wzrost niż dzieci z grupy przyjmującej suplement RUSF. W przypadku dzieci z grupy przyjmującej MDCF-2 średnia tygodniowa zmiana stosunku masy ciała do wzrostu wyniosła 0,021. W grupie przyjmującej suplement RUSF wskaźnik ten wyniósł 0,010. Średnia tygodniowa zmiana stosunku masy do wieku wyniosła odpowiednio 0,017 w grupie dzieci przyjmujących suplement diety MDCF-2 i 0,010 w grupie dzieci przyjmujących suplement RUSF. Zmienność wskaźników obwodu ramion i stosunku wzrostu do wieku była podobna w obu grupach.

Markery w krwi i jelitach

W następstwie suplementacji MDCF-2 znacznej modyfikacji uległo 714 białek. W grupie dzieci przyjmujących suplement RUSF modyfikacji uległy jedynie 82 białka. Niektóre z nich były powiązane z rozwojem układu mięśniowo-szkieletowego i nerwowego (p<0,001), natomiast 70 białek miało związek się ze stosunkiem masy ciała do wzrostu. Wskutek suplementacji MDCF-2 udało się bardziej ograniczyć markery stanu zapalnego, które były nasilone z uwagi na niedożywienie występujące na początku badania. Odnośnie mikroflory, suplementacja MDCF-2 pozwoliła znacznie zwiększyć 21 taksonów bakterii, które pozytywnie wpływają na stosunek masy ciała do wzrostu (p<0,001), oraz zmniejszyć dwa taksony bakterii (Escherichia coli i gatunek Bifidobacterium) wpływające negatywnie na stosunek masy ciała do wzrostu (p<0,001).

Z badania wyciągnięto następujący wniosek: odpowiednie spożycie kalorii i składników odżywczych nie wystarcza, aby zaradzić skutkom długotrwałego niedożywienia. Według autorów należy w pierwszej kolejności zadbać o optymalny rozwój mikroflory jelitowej. Aby ocenić skuteczność omawianego nowego podejścia do leczenia, konieczne jest przeprowadzenie szerzej zakrojonych badań w różnych regionach geograficznych i w bardziej zróżnicowanych grupach wiekowych dzieci.