Informacje prawne

Opublikowano 19 Marzec 2024
Zaktualizowano 05 Kwiecień 2024

O tym artykule

Opublikowano 19 Marzec 2024
Zaktualizowano 05 Kwiecień 2024

BIOCODEX jest uproszczoną spółką akcyjną (SAS) prawa francuskiego o kapitale w wysokości 4 284 000 euro wpisaną do rejestru działalności gospodarczej i spółek (RCS) w Créteil pod numerem 562 064 600, z siedzibą pod adresem 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja, w imieniu której występuje prawidłowo umocowany pan Nicolas Coudurier, dyrektor generalny.

Wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR35562064600.

Niniejsze informacje prawne dotyczą witryny internetowej Biocodex Microbiota Institute dostępnej pod adresem: 

www.biocodexmicrobiotainstitute.com.

 

Wydawca witryny

BIOCODEX
7, avenue Gallieni
94250 Gentilly
Francja
www.biocodexmicrobiotainstitute.com

Tel.: +33 (0)1 41 24 30 00
E-mail: contact@biocodexmicrobiotainstitute.com

Dyrektor wydania: Nicolas Coudurier, dyrektor generalny.
Kierownik wydania: Murielle Escalmel, dyrektorka ds. korporacyjnej komunikacji naukowej.

Hosting

AGENCE PROPAL
54, rue Hermel
75018 Paryż
Francja
https://propal.net/
Tel.: +33 (0)1 77 15 67 36
E-mail: contact@propal.net  

Autorstwo

AGENCE PROPAL
54, rue Hermel
75018 Paryż
Francja
https://propal.net/
Tel.: +33 (0)1 77 15 67 36
E-mail: contact@propal.net 

5E RUE
75, rue de Turbigo
75003 Paryż
Francja
https://www.5erue.com/fr 
Tel.: +33 (0)1 43 56 09 81
E-mail: hello@5erue.com