Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Informacje prawne

Ta strona jest publikowana i hostowana przez: BIOCODEX

Uproszczona spółka akcyjna [uproszczona spółka akcyjna], kapitał zakładowy: 4 284 000 euro

Siedziba znajduje się przy 7 avenue Gallieni - F-94250 Gentilly, Francja

Wymieniony w rejestrze handlowym i handlowym Creteil pod numerem 562 064 600

Tel .: +33 (0) 1 41 24 30 00

E-mail: [email protected]

· Dyrektor publikacji: Jean-Marie LEFEVRE, dyrektor zarządzający, BIOCODEX

· Specjalista ds. Komunikacji korporacyjnej: Elisabeth MAHE-TISSOT

1 / Treść witryny:

Strona internetowa biocodexmicrobiotainstitute.com jest skierowana do ogółu społeczeństwa i pracowników służby zdrowia.

Strona internetowa ma na celu dostarczenie więcej informacji na temat mikrobioty i jej znaczenia dla zdrowia ludzi. Jej treść została opracowana przez zespół projektantów i pracowników redakcji, którzy nie są pracownikami służby zdrowia, na podstawie prac referencyjnych i danych bibliograficznych. Treść została zatwierdzona przez wykwalifikowany personel medyczny.

Chociaż Biocodex dołożył największej staranności na tej stronie, wspomniana strona może zawierać nieścisłości. W razie zauważenia nieścisłości prosimy o kontakt z następującym adresem e-mail: [email protected]

Informacje dostarczone przez tę stronę internetową nie obejmują żadnych informacji medycznych.

Strona internetowa biocodexmicrobiotainstitute.com może zawierać linki hipertekstowe lub odniesienia do innych stron internetowych. BIOCODEX nie kontroluje zawartości stron internetowych osób trzecich i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z przeglądania tych treści.

2 / Własność intelektualna:

Strona internetowa biocodexmicrobiotainstitute.com jest dziełem intelektualnym chronionym prawem własności intelektualnej. Strona wraz ze wszystkimi składającymi się na nią elementami (takimi jak logo, teksty, zdjęcia, obrazy, pliki PDF i filmy itp.) są wyłączną własnością Biocodex. Domena jest zarejestrowana i jest chroniona.

Powielanie lub powielanie części lub całości niniejszej strony internetowej lub któregokolwiek z jej składników jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego. Jakiekolwiek kopiowanie lub powielanie części lub całości strony internetowej lub jednego z jej elementów składowych na jakimkolwiek nośniku i w jakikolwiek sposób do innych celów, w szczególności dla celów biznesowych bez formalnego upoważnienia Biocodeks i / lub właściciel praw autorskich jest zabroniony i jest wykroczeniem podlegającym ściganiu karnemu.

To samo dotyczy baz danych na tej stronie internetowej, które są chronione przepisami prawa francuskiego z dnia 1 lipca 1998 r. Dotyczącymi transpozycji francuskiego kodeksu własności intelektualnej do dyrektywy europejskiej z dnia 11 marca 1996 r. Dotyczącej prawnej ochrony baz danych.

Marki i logo znajdujące się na stronie internetowej są zarejestrowanymi markami (pół-symboliczne i inne). Ponadto obrazy przedstawiające tę stronę są chronione prawem autorskim. Wszelkie powielanie któregokolwiek z tych obrazów, marek lub logo z tej strony internetowej nie jest dozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody Biocodex, zgodnie z definicją w art. L 713-2 francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

 3 / Prywatność:

Biocodex zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych i przepisów kodeksu postępowania dotyczących ochrony danych osobowych w kontekście prawa dotyczącego technologii informatycznych i prywatności. Zasady te zapewniają, że Twoje dane są przetwarzane całkowicie transparentnie zgodnie ze wspomnianymi przepisami.

Internauci ujawniający informacje o charakterze osobistym, w szczególności ich adres e-mail, mogą w każdej chwili zażądać przekazania, modyfikacji, usunięcia lub usunięcia wszystkich plików i przetwarzania, w których przechowywane są ich informacje, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: [email protected]

4 / Pliki cookie i dane gromadzone podczas korzystania z tej strony internetowej:

Plik cookie to niewielki plik, który strona internetowa zapisuje na terminalu użytkownika (komputer, tablet PC, smartfon itp.) I który zawiera określone informacje. Pozwala to na przykład ułatwić przeglądanie podczas późniejszej wizyty i zapewnić określone funkcje. Tylko producent plików cookie może odczytać informacje zapisane w pliku.

Pliki cookie są instalowane dopiero po zaakceptowaniu przez przeglądarkę witryny; dalsze przeglądanie strony internetowej uznaje się za akceptację. Możesz zablokować korzystanie z tych plików cookie, konfigurując przeglądarkę, chociaż dostęp do niektórych usług może wymagać uprzedniej akceptacji plików cookie przez użytkownika.

5 / Porada od lekarza

Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są wyczerpujące i pochodzą z danych naukowych i nie mogą zastąpić porady lekarza. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lekarzem.

6 / Linki:

Strona internetowa biocodexmicrobiotainstitute.com może zawierać linki do stron osób trzecich. Biocodex nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron ani za korzystanie z nich przez użytkowników. Użytkownicy i odwiedzający witrynę internetową biocodexmicrobiotainstitute.com mogą dodawać hiperłącza do tej witryny tylko za uprzednią, formalną zgodą Biocodex.

Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir