Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY
header
header_mobile
wgo
header_mobile_wgo

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

Wydarzenia

Gastro 2020

Date: from 03/12/2020 to 05/12/2020

Place: Prague ( Czech Republic )

IPA World Congress + Probiota Americas 2021

Date: from 16/06/2021 to 18/06/2021

Place: Washington ( USA )

8TH INTERNATIONAL HUMAN MICROBIOME CONGRESS - IHMC 2021

Date: from 27/06/2021 to 29/06/2021

Place: Barcelona ( Spain )


Opinia eksperta

"On peut considérer le microbiome en général comme un co-facteur de survenue de cancer du côlon et du rectum"

Pr Iradj Sobhani
Service de Gastro-entérologie, Hôpital Henri-Mondor, Créteil

Choroby

Zaburzenia metaboliczne i zaburzenia czynności wątroby prowadzą do głównych chorób dwudziestego pierwszego wieku. Wnioski te dają obecnie podstawę do dużego zainteresowania badaniami przedklinicznymi i klinicznymi dotyczącymi zwłaszcza następujących zaburzeń:
Od występowania łagodnych objawów trawiennych po zagrażające życiu patologie nowotworowe, badania skupiają się na roli, jaką mikrobiota jelitowa może odgrywać w jej dysfunkcjach.

ZRÓŻNICOWANA MIKROBIOTA

Mikrobiota jelitowa

Mikrobiota jelitowa stanowi wręcz oddzielny narząd.
Dzięki metagenomice, która pozwoliła ją lepiej poznać, powoli odsłania przed nami swoje tajemnice. Wysoce zróżnicowana, pozostaje w ścisłym związku ze swoim gospodarzem. Powstaje od dnia narodzin, jest charakterystyczna dla każdej osoby i pełni różne funkcje w organizmie: zapewnia efekt bariery, pełni funkcje troficzne, metaboliczne i odpornościowe itp., jak również inne, które pozostają dotychczas nieznane.

Voir

Mikrobiota pochwy

Mikrobiota pochwy to ekosystem, na który składają się mikroorganizmy, wśród których dominuje rodzaj Lactobacillus. Jej równowaga jest chwiejna, a zmiany jej składu powodują infekcje.

Voir

Mikrobiota okolic uszu nosa i gardła

Mikrobiota okolic uszu, nosa i gardła stanowi wyjątkowo zróżnicowaną mikrobiotę – szacuje się, że obejmuje ona przynajmniej 700 różnych gatunków.

Voir

Mikrobiota skóry

Mikrobiota skóry jest wyjątkowo zróżnicowana. Jej skład zmienia się w zależności od miejsca na skórze i jest różny u poszczególnych osób, natomiast zaburzenia jej równowagi wiążą się z chorobami skóry.

Voir

Mikrobiota płuc

Przez długi czas nie wiedziano nic na temat mikrobioty płuc, ponieważ powszechnie zakładano, że zdrowe płuca są jałowe. To założenie zostało poddane w wątpliwość po odkryciu poszczególnych rodzajów mikrobioty ludzkiej.

Voir

Mikrobiota układu moczowego

Mikrobiota układu moczowego została odkryta niedawno i dopiero pojawiają się jej pierwsze opisy. Zaburzenia równowagi tej flory mogą wiązać się z problemami w obrębie dróg moczowych.

Voir

ZARZĄDZANIE DYSBIOZĄ

Probiotyki

WHO definiuje probiotyki jako „żywe mikroorganizmy, które podane w odpowiednich ilościach przynoszą korzyść zdrowotną gospodarzowi”.

Voir

Prebiotyki

Prebiotyki to substraty, które wspomagają rozwój bakterii. Tym samym są one niezbędne dla osiągnięcia zrównoważonej mikrobioty.

Voir

Symbiotyki

Synbiotyki to produkty łączące w sobie prebiotyki i probiotyki w celu zwiększenia korzystnego wpływu na mikrobiotę.

Voir

Transplantacja mikrobioty kałowej

Przeszczep mikrobioty kałowej polega na przeszczepieniu zdrowej mikrobioty pacjentowi w celu przywrócenia ekosystemu mikrobiologicznego.

Voir

Dieta

Skład mikrobioty jelitowej zależy od spożywanego pożywienia i wpływa na ogólny metabolizm.

Voir

PARTNERZY

Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir

Wybierz język w którym mamy Ci dostarczać Newsletter