Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

MIKROBIOTA
JAKO SEDNO ZDROWIA

Microbiota
at the core
of health

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

Wydarzenia


Opinia eksperta

"On peut considérer le microbiome en général comme un co-facteur de survenue de cancer du côlon et du rectum"

Pr Iradj Sobhani
Service de Gastro-entérologie, Hôpital Henri-Mondor, Créteil

Choroby

Od występowania łagodnych objawów trawiennych po zagrażające życiu patologie nowotworowe, badania skupiają się na roli, jaką mikrobiota jelitowa może odgrywać w jej dysfunkcjach.
Zaburzenia metaboliczne i zaburzenia czynności wątroby prowadzą do głównych chorób dwudziestego pierwszego wieku. Wnioski te dają obecnie podstawę do dużego zainteresowania badaniami przedklinicznymi i klinicznymi dotyczącymi zwłaszcza następujących zaburzeń:

ZRÓŻNICOWANA MIKROBIOTA

Mikrobiota jelitowa

Mikrobiota jelitowa stanowi wręcz oddzielny narząd.
Dzięki metagenomice, która pozwoliła ją lepiej poznać, powoli odsłania przed nami swoje tajemnice. Wysoce zróżnicowana, pozostaje w ścisłym związku ze swoim gospodarzem. Powstaje od dnia narodzin, jest charakterystyczna dla każdej osoby i pełni różne funkcje w organizmie: zapewnia efekt bariery, pełni funkcje troficzne, metaboliczne i odpornościowe itp., jak również inne, które pozostają dotychczas nieznane.

Voir

Mikrobiota pochwy

Mikrobiota pochwy to ekosystem, na który składają się mikroorganizmy, wśród których dominuje rodzaj Lactobacillus. Jej równowaga jest chwiejna, a zmiany jej składu powodują infekcje.

Voir

Mikrobiota okolic uszu nosa i gardła

Mikrobiota okolic uszu, nosa i gardła stanowi wyjątkowo zróżnicowaną mikrobiotę – szacuje się, że obejmuje ona przynajmniej 700 różnych gatunków.

Voir

Mikrobiota skóry

Mikrobiota skóry jest wyjątkowo zróżnicowana. Jej skład zmienia się w zależności od miejsca na skórze i jest różny u poszczególnych osób, natomiast zaburzenia jej równowagi wiążą się z chorobami skóry.

Voir

Mikrobiota płuc

Przez długi czas nie wiedziano nic na temat mikrobioty płuc, ponieważ powszechnie zakładano, że zdrowe płuca są jałowe. To założenie zostało poddane w wątpliwość po odkryciu poszczególnych rodzajów mikrobioty ludzkiej.

Voir

Mikrobiota układu moczowego

Mikrobiota układu moczowego została odkryta niedawno i dopiero pojawiają się jej pierwsze opisy. Zaburzenia równowagi tej flory mogą wiązać się z problemami w obrębie dróg moczowych.

Voir

ZARZĄDZANIE DYSBIOZĄ

Probiotyki

WHO definiuje probiotyki jako „żywe mikroorganizmy, które podane w odpowiednich ilościach przynoszą korzyść zdrowotną gospodarzowi”.

Voir

Prebiotyki

Prebiotyki to substraty, które wspomagają rozwój bakterii. Tym samym są one niezbędne dla osiągnięcia zrównoważonej mikrobioty.

Voir

Symbiotyki

Synbiotyki to produkty łączące w sobie prebiotyki i probiotyki w celu zwiększenia korzystnego wpływu na mikrobiotę.

Voir

Transplantacja mikrobioty kałowej

Przeszczep mikrobioty kałowej polega na przeszczepieniu zdrowej mikrobioty pacjentowi w celu przywrócenia ekosystemu mikrobiologicznego.

Voir

Dieta

Skład mikrobioty jelitowej zależy od spożywanego pożywienia i wpływa na ogólny metabolizm.

Voir

Partners

BMI overview

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir

Wybierz język w którym mamy Ci dostarczać Newsletter