Xpeer: Interakcje leków z mikrobiotą jelit: jakie są ich skutki dla zdrowia?

Opublikowano 10 Wrzesień 2021
Zaktualizowano 27 Październik 2023

O tym artykule

Opublikowano 10 Wrzesień 2021
Zaktualizowano 27 Październik 2023
Obraz

Streszczenie kursu

  • Wpływ mikrobioty jelit na metabolizm produktów spożywczych i leków oraz regulację układu odpornościowego człowieka to niedawne odkrycie o ogromnym potencjale klinicznym.
  • Jest coraz bardziej jasne, że związki chemiczne zawarte w lekach lub ich metabolity mogą wpływać na skład mikrobioty jelitowej i szkodzić funkcjonowaniu organizmu gospodarza. Okazało się również, że mikrobiota ma istotny wpływ kliniczny na działanie leków.
  • Farmakomikrobiomika dąży do odkrycia, w jaki sposób międzyosobnicze różnice składu mikrobioty kształtują skuteczność leków i profile efektów ubocznych.W biotransformacji leków uczestniczy kilka gatunków bakterii, geny oraz enzymy.
  • Interakcje między lekami a mikroorganizmami są jeszcze niedostatecznie zbadane w kontekście klinicznym. Potrzebne są więc dalsze badania zmierzające do ustalenia potwierdzonych klinicznie parametrów mikroorganizmów. To następne wyzwanie w tej fascynującej dziedzinie badań biomedycznych.

Tylko u nas

Zarezerwuj prywatną sesję mentoringu z profesorem Guarnerem!

Kim jest profesor Guarner?

 

  • Dr Hab. Francisco Guarner Aguilar jest autorem ponad 300 publikacji w międzynarodowych czasopismach badawczych, z których wiele charakteryzuje się przełomowym wkładem w dziedzinie mikrobioty i zdrowia.
  • W 2020 roku został uznany za jednego z najbardziej wpływowych naukowców w dekadzie 2010-2020, otrzymując wyróżnienie Web of Science's Highly Cited Researchers (Cross Field).
  • Jest członkiem Komitetu Światowej Organizacji Gastroenterologii (WGO), Międzynarodowego Konsorcjum ds. Ludzkiego Mikrobiomu (IHMC) oraz członkiem Rady Dyrektorów Międzynarodowego Stowarzyszenia Naukowego ds. probiotyków i prebiotyków (ISAPP).
  • Oświadczenie o braku konfliktu interesów: Francisco Guarner otrzymuje dotacje na badania od Abbvie, Takeda i AB-Biotics oraz honoraria lub opłaty konsultacyjne od Instituto Danone, Sanofi, Biocodex, Actial, Menarini i Ordesa.

O aplikacji Xpeer

Xpeer Medical Education to pierwsza na rynku aplikacja do punktowanych szkoleń medycznych. Zawiera ona ciekawe filmy mikroedukacyjne trwające tylko 5 minut.

Dzięki silnemu algorytmowi do personalizacji treści oraz wrażeń użytkownika wzorowanemu na najpopularniejszych platformach z materiałami filmowymi Xpeer oferuje pracownikom ochrony zdrowia zupełnie nowy rodzaj kształcenia ustawicznego i rozwoju.

Aplikacja została akredytowana przez Europejską Unię Lekarzy Specjalistów. Oferuje naukowe szkolenia medyczne wysokiej jakości. W 2021 r. w Xpeer będzie dostępny niniejszy program dotyczący mikrobioty oraz 500 godzin szkoleń medycznych w zakresie Twojej specjalizacji, technologii oraz kompetencji zawodowych i osobistych.

Więcej o akredytacji

Aplikacja Xpeer jest akredytowana przez Europejską Komisję Akredytacji Doskonalenia Zawodowego (EACCME) i przyznaje punkty ECMEC uznawane w 26 krajach.

Za każdą godzinę szkolenia (60 minut e-learningu z wyłączeniem wprowadzenia) uczestnicy otrzymują 1 europejski punkt FMF (ECMEC). Punkt ten jest przyznawany po ukończeniu modułu i potwierdzeniu przez uczestników odpowiadającej mu oceny.

Podziel się ze swoimi pacjentami!

Pobierz gotowe infografiki

Antybiotyki to nadzwyczajne odkrycie naukowe ratujące życie milionów ludzi, ale ich nadmierne i nieodpowiednie stosowanie powoduje obecnie poważne obawy o zdrowie, zwłaszcza z uwagi na antybiotykooporność i dysbiozę. Przyjrzyjmy się poświęconej temu tematowi stronie.

Dwie twarze antybiotyków

Niszcząc bakterie odpowiedzialne za infekcje, uderzają również w mikrobiotę i p…

Czym jest Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach?

Co roku od 2015 r. WHO organizuje Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy o ogólnej odporności na mikroorganizmy. Kampania ta, realizowana w dniach 18-24 listopada, zachęca społeczeństwo, pracowników służby zdrowia i decydentów do ostrożnego stosowania antybiotyków, aby zapobiec dalszemu szerzeniu się oporności na nie. 

en_view en_sources

    Przeczytaj także