Xpeer: Związki pomiędzy mikrobiotą jelitową a chorobami metabolicznymi

Opublikowano 21 Styczeń 2022
Zaktualizowano 04 Kwiecień 2024

O tym artykule

Opublikowano 21 Styczeń 2022
Zaktualizowano 04 Kwiecień 2024
Obraz

52% 1 na 2 osoby które cierpiały na schorzenie układu pokarmowego związane z mikrobiotą, łączy te dwie kwestie

Streszczenie kursu

  • W ostatnich latach coraz więcej odkryć rzuca światło na złożoną interakcję pomiędzy mikrobiotą jelitową a jej ludzkim gospodarzem. Jej wpływ, choć wciąż nie w pełni zrozumiały, obejmuje zarówno pomoc w obronie przed patogenami, jak i pomoc w trawieniu pokarmów, utrzymywanie bariery jelitowej, ale także kształtowanie ludzkiego zdrowia i metabolizmu. To ostatnie jest szczególnie ważne, ponieważ ostatnie badania sugerują, że mikrobiota jelitowa może mieć wpływ na choroby metaboliczne, takie jak otyłość i cukrzyca.
  • Otyłość jest złożoną chorobą i może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, została ona niedawno uznana za chorobę przewlekłą przez Komisję Europejską w marcu 2021 roku. W tym kursie poznasz niektóre z fascynujących badań na modelach mysich i ludzkich, które umożliwiły nam lepsze zrozumienie kluczowej roli mikrobioty jelitowej w biologii człowieka. Ponadto, kurs ten daje dogłębny przegląd znaczenia różnorodności i składu mikrobioty jelitowej, a także jej związku z zaburzeniami metabolicznymi w zróżnicowanych kulturach, grupach etnicznymi i stylach życia. W tym kursie zrozumiesz na poziomie molekularnym, jak mikrobiota jelitowa wpływa na biologię gospodarza, poprzez jej zaangażowanie w strukturę i integralność jelit, trawienie pokarmu i produkcję wielu metabolitów. Zdobędziesz umiejętności, aby lepiej zintegrować mikrobiotę jelitową ze swoją praktyką kliniczną oraz wiedzę o tym, jak może ona być korzystna dla Twoich pacjentów, a także o możliwościach terapeutycznych w celu osiągnięcia zdrowszej mikrobioty jelitowej. Nieograniczone granty przyznanie przez Biocodex Microbiota Institute.

Xpeer

Bezpośredni link do kurs

Kim jest prof. Karine Clément?

  • Prof. Karine Clément, MD, PhD jest specjalistą w dziedzinie endokrynologii, żywienia i metabolizmu oraz profesorem żywienia na oddziale kardiometabolizmu, w szpitalu Pitié-Salpêtrière i na Uniwersytecie Sorbonne w Paryżu.
  • Doktor Clément kieruje zespołem badawczym NutriOmics, koncentrującym się na zrozumieniu związku pomiędzy zmianami środowiskowymi (takimi jak styl życia i odżywianie), mikrobiotą jelitową, układem odpornościowym i funkcjonalnymi modyfikacjami tkanek (takimi jak zwłóknienie i zapalenie tkanki tłuszczowej ). Była dyrektorem Instytutu Kardiometabolizmu i Odżywiania (ICAN) i prowadziła badania podoktorskie na Uniwersytecie Stanforda w zakresie metod "omics" na dużą skalę.
  • Profesor Clément jest ekspertem w genetycznych i funkcjonalnych genomicznych aspektach otyłości i ma na swoim koncie ponad 350 publikacji oraz udział w wielu projektach i dużych badaniach, takich jak badanie MetaCardis, którego była koordynatorem przez 6 lat. Doktor Clément jest członkiem Światowej Federacja Otyłości (WOF), Europejskiej Fundacji Badań nad Cukrzycą (EFSD) oraz Francuskiego Stowarzyszenia Studiów i Badań nad Otyłością (AFERO). Oświadczenie o konflikcie interesów: Karine Clément otrzymała granty/ wsparcie badawcze od firm Integrative Phenomics, Novo Nordisk, Confo Therapeutics, Ysopia oraz Nanome Research

O aplikacji Xpeer

Xpeer Medical Education to pierwsza na rynku aplikacja do punktowanych szkoleń medycznych. Zawiera ona ciekawe filmy mikroedukacyjne trwające tylko 5 minut.

Dzięki silnemu algorytmowi do personalizacji treści oraz wrażeń użytkownika wzorowanemu na najpopularniejszych platformach z materiałami filmowymi Xpeer oferuje pracownikom ochrony zdrowia zupełnie nowy rodzaj kształcenia ustawicznego i rozwoju.

Aplikacja została akredytowana przez Europejską Unię Lekarzy Specjalistów. Oferuje naukowe szkolenia medyczne wysokiej jakości. W 2021 r. w Xpeer będzie dostępny niniejszy program dotyczący mikrobioty oraz 500 godzin szkoleń medycznych w zakresie Twojej specjalizacji, technologii oraz kompetencji zawodowych i osobistych.

Więcej o akredytacji

Aplikacja Xpeer jest akredytowana przez Europejską Komisję Akredytacji Doskonalenia Zawodowego (EACCME) i przyznaje punkty ECMEC uznawane w 26 krajach.

Za każdą godzinę szkolenia (60 minut e-learningu z wyłączeniem wprowadzenia) uczestnicy otrzymują 1 europejski punkt FMF (ECMEC). Punkt ten jest przyznawany po ukończeniu modułu i potwierdzeniu przez uczestników odpowiadającej mu oceny.

Tagi