Strona O Instytucie

Będąca pionierem w badaniach nad mikrobiotą firma Biocodex założyła w 2017 r. Biocodex Microbiota Institute – niemające charakteru promocyjnego centrum wiedzy poświęcone mikrobiocie. Na stronie internetowej instytutu całkowicie zakazane jest wymienianie nazw leków, produktów farmaceutycznych czy nazw handlowych szczepów bakterii. W codziennej pracy przyświeca nam wiedza specjalistyczna, rzetelność naukowa, użyteczność społeczna oraz zaangażowanie.

Opublikowano 07 Marzec 2024
Zaktualizowano 24 Maj 2024

O tym artykule

Opublikowano 07 Marzec 2024
Zaktualizowano 24 Maj 2024

Wiedza specjalistyczna

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie mikrobioty

Rzetelność

Wierzymy w naukę

Użyteczność społeczna

Przekazujemy pracownikom służby zdrowia oraz ogółowi społeczeństwa przydatne, sprawdzone oraz aktualne narzędzia i treści

Zaangażowanie

W pełni wspieramy globalne cele zdrowotne związane z mikrobiotą. Cieszymy się dużym poparciem międzynarodowych stowarzyszeń

Wiedza specjalistyczna

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie mikrobioty

Biocodex Microbiota Institute skomponowany jest przez wykwalifikowany zespół pełnych pasji, entuzjazmu i motywacji ekspertów ds. komunikacji, marketingu cyfrowego oraz dziennikarzy, a także stażystów zaangażowanych w upowszechnianie wiedzy na temat mikrobioty oraz promowanie jej znaczenia dla wszystkich. W realizacji tej misji wspierają nas pochodzący z 27 różnych krajów wybitni specjaliści w dziedzinie mikrobioty

Ponad 200 specjalistów

Z Biocodex Microbiota Institute od chwili jego powstania w 2017 r. współpracowało już ponad 230 naukowców oraz pracowników służby zdrowia. Wspólnie łączymy siły i umiejętności, aby rozwijać badania nad mikrobiotą (mikrobiotą jelitową, ale także mikrobiotą pochwy, skóry, płuc itp.) oraz podnosić świadomość społeczeństwa na temat jej niezwykle ważnej roli.

Zaangażowany zespół

Pracujemy nad utrzymaniem zdrowej mikroflory

Odkryj zespół

Rzetelność

Wierzymy w naukę

Komitet redakcyjny

Rzetelność naukowa to motor napędowy Biocodex Microbiota Institute. Raz na miesiąc komitet redakcyjny BMI wybiera do cotygodniowej publikacji szereg artykułów naukowych.

Przy dokonywaniu selekcji kieruje się ich jakością naukową, przejrzystością oraz znaczeniem dla dziedziny mikrobioty, którą zajmuje się instytut BMI. Komitet redakcyjny podejmuje ostateczną decyzję o publikacji i każdego tygodnia wybiera artykuły w gazetach i magazynach o wysokim współczynniku oddziaływania. Oferujemy pracownikom służby zdrowia i ogółowi społeczeństwa dokładne i w 100% sprawdzone treści

Treści pisane przez ludzi dla ludzi

Całość treści dostępnych na stronie internetowej BMI (artykuły, infografiki, ustawiczne kształcenie w zakresie medycyny, magazyn Microbiota Mag, filmy z udziałem ekspertów, obrazy itp.) tworzona jest przez ludzi.

Nie publikujemy żadnych treści pochodzących z programów opartych na sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego czy podobnych narzędzi opartych na algorytmach. Współpracujemy z niezależnymi dziennikarzami naukowymi i redaktorami specjalizującymi się w dziedzinie mikrobioty. Statut redakcji instytutu BMI daje naszym dziennikarzom naukowym solidne, wartościowe podstawy, na których mogą zbudować najwyższe standardy pracy redaktorskiej.

Magazyn Microbiota Mag

Microbiota Mag to specjalistyczny magazyn dla specjalistów w dziedzinie mikrobioty.

Dostępny w 5 językach (francuskim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim oraz rosyjskim), jest wydawany jest trzy razy w roku. Daje on głos pochodzącym z całego świata ekspertom, którzy komentują postępy w badaniach nad mikrobiotą oraz ich wpływ na zdrowie człowieka. Od 2023 r. magazyn Microbiota Mag oferuje naukowcom możliwość publikacji autorskiego streszczenia ich artykułów z innowacyjnym, opartym na dowodach naukowych wykazaniem wyraźnego związku między mikrobiotą jelitową a stanem zdrowia i chorobami.

Poznaj magazyn Microbiota Mag:

Zobacz nasze najnowsze wydania

Użyteczność społeczna

Przekazujemy pracownikom służby zdrowia oraz ogółowi społeczeństwa przydatne, sprawdzone oraz aktualne narzędzia i treści

Najważniejszą misją instytutu BMI jest edukacja – promowanie znaczenia mikrobioty dla wszystkich.

Instytut oferuje treści przeznaczone dla ogółu społeczeństwa:

Pozostańmy w kontakcie:

Instytut BMI przekazuje treści przeznaczone dla pracowników służby zdrowia:

Instytut BMI to narzędzie pracy dla osób związanych zawodowo ze służbą zdrowia:

Bądź na bieżąco:

Instytut BMI jest źródłem danych:

Międzynarodowe Obserwatorium Mikrobioty. Instytut Biocodex Microbiota Institute zlecił Ipsos przeprowadzenie międzynarodowego sondażu wśród 6500 osób w 7 krajach (Francja, Hiszpania, Portugalia, Stany Zjednoczone, Brazylia, Meksyk i Chiny), aby lepiej zrozumieć poziom wiedzy na temat mikrobioty oraz zachowanie ludzi w stosunku do niej. Poznaj wyniki sondażu.

Międzynarodowego Obserwatorium Mikrobioty

Odkryj rezultaty

Zaangażowanie

W pełni wspieramy globalne cele zdrowotne związane z mikrobiotą. Cieszymy się dużym poparciem międzynarodowych stowarzyszeń

Zespół jelita drażliwego, endometrioza, nadwaga, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, zaburzenia lękowe, choroby nowotworowe, ale także m.in. antybiotykooporność – wiele mających związek z mikrobiotą schorzeń i problemów zdrowotnych dotyka populacji wielu krajów i wymaga współpracy między badaczami, stowarzyszeniami pacjentów i towarzystwami medycznymi z całego świata. Z tego powodu instytut BMI wspierany jest przez takie światowe towarzystwa medyczne i stowarzyszenia pacjentów jak:

Oto kilka przykładów naszego zaangażowania:

Światowy tydzień świadomości na temat antybiotykooporności

• Odbywający się corocznie od 2015 roku, w dniach 18–24 listopada, z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia, światowy tydzień świadomości na temat antybiotykooporności ma na celu uświadamianie społeczeństwa na temat tego ogólnoświatowego zjawiska, a także zachęcenie pracowników służby zdrowia oraz decydentów do bardzo ostrożnego stosowania antybiotyków – tak, by zapobiegać dalszemu wzrostowi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

• Każdego roku Biocodex Microbiota Institute odgrywa aktywną rolę, tworząc ekskluzywne treści na temat wpływu środków przeciwdrobnoustrojowych na mikrobiotę jelit i dzieląc się nimi przez cały listopad.

Miesiąc świadomości na temat zespołu jelita drażliwego

• Uczestniczący w obchodach miesiąca świadomości na temat zespołu jelita drażliwego Biocodex Microbiota Institute stworzył inicjatywę „Historie pacjentów” – serię filmików o prawdziwych historiach pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe. Pierwsze odcinki wyprodukowano przy wsparciu francuskiego stowarzyszenia pacjentów z zespołem jelita drażliwego APSSII.

• Większość pacjentów cierpiących na to schorzenie ma za sobą trudną i wyboistą drogę – problemy z diagnozą, brak rzetelnych informacji, nieskuteczne metody leczenia, niewłaściwe lub wręcz szkodliwe zmiany w diecie. Dlatego właśnie trzech światowej sławy gastroenterologów, przy wsparciu Biocodex Microbiota Institute, opracowało przewodnik mający na celu poprawę diagnostyki zespołu jelita drażliwego. To praktyczne i innowacyjne narzędzie oferuje łatwą w użyciu listę kontrolną służącą do diagnostyki różnicowej (kryteria diagnostyczne, podtypy zespołu jelita drażliwego, lista kontrolna znaków ostrzegawczych itp.) oraz do poprawy komunikacji z pacjentami.

Miesiąc świadomości na temat endometriozy

• Każdego roku we Francji Biocodex Microbiota Institute wraz z Fondation pour la Recherche sur l'Endométriose (Fundacją na rzecz badań nad endometriozą) prowadzi kampanię uświadamiania pracowników ochrony zdrowia i ogółu społeczeństwa na temat możliwych powiązań między mikrobiotą a endometriozą.

• W ramach Miesiąca Świadomości Endometriozy Biocodex Microbiota Institute oddaje głos trzem ekspertom zajmującym się tą chorobą. Jakie są symptomy choroby? W jaki sposób jest ona diagnozowana? Jakie są dostępne metody jej leczenia? Czy ma ona związek z mikrobiotą? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na wszystkie te pytania

BMI 24.03

Niniejsza strona internetowa to usługa kontaktowa, która nie zastępuje porady lekarskiej. Firma BIOCODEX nie może odpowiadać na pytania związane z ogólnymi kwestiami zdrowotnymi ani na pytania związane z indywidualnym stanem zdrowia. Jeśli masz pytania dotyczące konkretnego problemu zdrowotnego, skonsultuj się z pracownikiem ochrony zdrowia

Jeśli chcesz zgłosić działania niepożądane lub skargę dotyczącą jakości produktów BIOCODEX albo chcesz uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące produktów, kliknij ten link.