Dowiedz się wszystkiego o mikrobiocie

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że w Twoim ciele znajdują się tryliony (sidenote: Mikroorganizmy Organizmy żywe zbyt małe, aby zobaczyć je gołym okiem. Są to bakterie, wirusy, grzyby, archeony, pierwotniaki itp. Potocznie nazywa się je mikrobami. What is microbiology? Microbiology Society. ) , w tym bakterie, wirusy i grzyby1?

Ludzka mikrobiota ma kluczowe znaczenie dla zdrowia: równowaga mikrobioty przyczynia się do utrzymania dobrego stanu zdrowia. 
Być może słyszałeś już gdzieś o mikrobiocie jelitowej albo „florze jelitowej” – to ta najbardziej znana. Ale czy wiedziałeś o tym, że w Twoim organizmie żyją również inne rodzaje mikrobioty?

Na skórze2, w drogach moczowych3, w pochwie4, w jamie ustnej5, w uszach6... 

Dowiedz się więcej na temat każdego z wymienionych rodzajów mikrobioty!

  6 na tej stronie opisano 6 rodzajów mikrobioty

  trylionów szacuje się, że ludzka mikrobiota składa się z trylionów mikroorganizmów

  Czym jest mikrobiota?

  Ludzka mikrobiota to wszystkie mikroorganizmy, które zasiedliły ciało gospodarza: głównie bakterie, ale także wirusy, grzyby, drożdże i pierwotniaki. W zależności od części ciała, którą mikrobiota kolonizuje, jej skład jest inny i dlatego wyróżniamy kilka rodzajów mikrobioty: mikrobiotę skóry, mikrobiotę pochwy, mikrobiotę dróg moczowych, mikrobiotę układu oddechowego, mikrobiotę górnych dróg oddechowych i mikrobiotę jelitową. Mikrobiota jelitowa, zwana także florą jelitową, jest zdecydowanie najliczniejsza i składa się ze 100 bilionów mikroorganizmów.

  Więcej informacji:

  Jaka mikrobiota znajduje się w naszych organizmach?

  Nasze jelita zasiedlają biliony7 bakterii wywierających niesamowity wpływ na organizm. Dowiedzmy się, jak działa mikrobiota jelit i dlaczego należy o nią dbać!

  W pigułce,

  Pochwę zasiedlają setki bakterii.4 Zobaczmy, jak działają i dlaczego należy dbać o naszą mikrobiotę! 

  W pigułce,

  • Mikrobiota pochwy jest zrównoważona, gdy jej różnorodność jest niewielka.4
  • Wszystkie kobiety posiadają mikrobiotę pochwy, ale mikrobiota pochwy u każdej kobiety jest inna
  • Organizm ewoluuje przez całe życie, podobnie jak mikrobiota pochwy.
  • Niezbędna jest dbałość o mikrobiotę pochwy. Codzienna higiena intymna ma kluczowe znaczenie w profilaktyce (sidenote: Dysbioza Dysbioza nie jest zjawiskiem jednorodnym; przybiera różne formy zależne od stanu zdrowia danej osoby. Zazwyczaj definiuje się ją jako zaburzenie składu i funkcjonowania mikrobioty spowodowane przez zestaw czynników środowiskowych i osobniczych zakłócających ekosystem mikroorganizmów. Levy M, Kolodziejczyk AA, Thaiss CA, et al. Dysbiosis and the immune system. Nat Rev Immunol. 2017;17(4):219-232. ) .

  Mikrobiota skóry jest bardzo skomplikowanym ekosystemem, złożonym z zespołu żywych (sidenote: Mikroorganizmy Organizmy żywe zbyt małe, aby zobaczyć je gołym okiem. Są to bakterie, wirusy, grzyby, archeony, pierwotniaki itp. Potocznie nazywa się je mikrobami. What is microbiology? Microbiology Society. ) (bakterii, grzybów, wirusów i pasożytów) przyczyniających się do powstania specyficznego zapachu ludzkiej skóry.

  W pigułce,

  • Skóra pełni funkcję potrójnej bariery ochronnej.4,12
  • Mikrobiota skóry jest stosunkowo stabilna w czasie 4,13 i zmienia się tylko w głównych etapach życia. 
  • Jednak to nie wszystko. Mikrobiota skóry odgrywa również kluczową rolę w odporności: stymuluje mechanizmy obronne naskórka i całego organizmu oraz łagodzi stany zapalne, jeśli jest to konieczne.14
  • (sidenote: Dysbioza Dysbioza nie jest zjawiskiem jednorodnym; przybiera różne formy zależne od stanu zdrowia danej osoby. Zazwyczaj definiuje się ją jako zaburzenie składu i funkcjonowania mikrobioty spowodowane przez zestaw czynników środowiskowych i osobniczych zakłócających ekosystem mikroorganizmów. Levy M, Kolodziejczyk AA, Thaiss CA, et al. Dysbiosis and the immune system. Nat Rev Immunol. 2017;17(4):219-232. ) jest często związana z patologicznymi stanami skóry, takimi jak trądzik,15 atopowe zapalenie skóry,16 łuszczyca,17 łojotokowe zapalenie skóry,18 trądzik różowaty19 czy rak skóry20.

  Jeszcze niedawno za pewnik przyjmowano, że w zdrowych płucach nie występują mikroorganizmy. Teorię tę podważyło niedawne odkrycie mikrobioty płuc.

  W pigułce,

  Układ moczowy człowieka jest zasiedlony przez liczne drobnoustroje, które mogą odgrywać ochronną rolę w odniesieniu do naszego zdrowia.21 Zredukowana różnorodność flory układu moczowego może również stanowić czynnik ryzyka wystąpienia choroby.22 W rzeczywistości mocz był kiedyś uważany za jałowy, ale ostatnie badania naukowe wykazały, że tak nie jest.22

  W pigułce,

  Na mikrobiotę górnych dróg oddechowych (ucho, nos, gardło) składają się trzy odrębne mikrobioty bakteryjne: mikrobiota jamy ustnej, mikrobiota jamy usznej i mikrobiota nosogardzieli.

  W pigułce,

  • Mikrobiotę jamy ustnej tworzy ponad 700 gatunków bakterii, które umożliwiają zachowanie odpowiedniej higieny jamy ustnej.
  • W przewodzie słuchowym zewnętrznym skład mikrobioty ucha jest ściśle powiązany ze składem mikrobioty skóry.
  • Chociaż mikrobiota jamy ustnej znajduje się blisko mikrobioty jamy nosogardzieli, zasiedlającej część nosową dróg oddechowych i gardło, składa się z całkowicie odmiennych mikroorganizmów.
  Źródła
  1. Kho ZY, Lal SK. The Human Gut Microbiome - A Potential Controller of Wellness and Disease. Front Microbiol. 2018 Aug 14;9:1835
  2. Bay L, Barnes CJ, Fritz BG, et al. Universal Dermal Microbiome in Human Skin. mBio. 2020 Feb 11;11(1):e02945-19.
  3. Neugent ML, Hulyalkar NV, Nguyen VH, et al. Advances in Understanding the Human Urinary Microbiome and Its Potential Role in Urinary Tract Infection. mBio. 2020 Apr 28;11(2):e00218-20.
  4. Greenbaum S, Greenbaum G, Moran-Gilad J, et al. Ecological dynamics of the vaginal microbiome in relation to health and disease. Am J Obstet Gynecol. 2019 Apr;220(4):324-335.
  5. Radaic A, Kapila YL. The oralome and its dysbiosis: New insights into oral microbiome-host interactions. Comput Struct Biotechnol J. 2021 Feb 27;19:1335-1360.
  6. Xu Q, Gill S, Xu L, et al. Comparative Analysis of Microbiome in Nasopharynx and Middle Ear in Young Children With Acute Otitis Media. Front Genet. 2019;10:1176.
  7. Ley RE, Peterson DA, Gordon JI. Ecological and evolutionary forces shaping microbial diversity in the human intestine. Cell. 2006 Feb 24;124(4):837-48.
  8. McFarland LV. Antibiotic-associated Diarrhea: Epidemiology, Trends and Treatment. Future Microbiol. 2008 Oct;3(5):563-78.
  9. Perceval C, Szajewska H, Indrio F, et al. Prophylactic use of probiotics for gastrointestinal disorders in children. Lancet Child Adolesc Health. 2019 Sep;3(9):655-662
  10. Stuempfig ND, Seroy J. Viral Gastroenteritis. [Updated 2020 Nov 19]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-
  11. Oka P, Parr H, Barberio B, et al. Global prevalence of irritable bowel syndrome according to Rome III or IV criteria: a systematic review and meta-analysis. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020 Oct;5(10):908-917
  12. Petrova MI, Lievens E, Malik S, Imholz N and Lebeer S (2015) Lactobacillus species as biomarkers and agents that can promote various aspects of vaginal health. Front. Physiol. 6:81.
  13. Reid G, Bruce AW, Fraser N, Heinemann C, Owen J, Henning B. Oral probiotics can resolve urogenital infections. FEMS Immunol Med Microbiol 2001;30: 49–52.
  14. Petricevic L, Domig KJ, Nierscher FJ, et al. Characterisation of the oral, vaginal and rectal Lactobacillus flora in healthy pregnant and postmenopausal women. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2012;160:93–9.
  15. Gupta P, Singh MP, Goyal K. Diversity of Vaginal Microbiome in Pregnancy: Deciphering the Obscurity. Front Public Health. 2020 Jul 24;8:326.
  16. Petrova MI, van den Broek M, Balzarini J, Vanderleyden J, Lebeer S. Vaginal microbiota and its role in HIV transmission and infection. FEMS Microbiol Rev. 2013;37(5):762-792.
  17. Younes JA, Lievens E, Hummelen R, van der Westen R, Reid G, Petrova MI. Women and Their Microbes: The Unexpected Friendship. Trends Microbiol. 2018 Jan;26(1):16-32.
  18. Kovachev S. Defence factors of vaginal lactobacilli. Crit Rev Microbiol. 2018 Feb;44(1):31-39.
  19. Riepl M. Compounding to Prevent and Treat Dysbiosis of the Human Vaginal Microbiome. Int J Pharm Compd. 2018 Nov-Dec;22(6):456-465.
  20. Torcia MG. Interplay among Vaginal Microbiome, Immune Response and Sexually Transmitted Viral Infections. Int J Mol Sci. 2019;20(2):266.
  21. Whiteside SA, Razvi H, Dave S, et al. The microbiome of the urinary tract--a role beyond infection. Nat Rev Urol. 2015 Feb;12(2):81-90.
  22. Morand A, Cornu F, Dufour JC, et al. Human Bacterial Repertoire of the Urinary Tract: a Potential Paradigm Shift. J Clin Microbiol. 2019 Feb 27;57(3).
  23. Lewis DA, Brown R, Williams J, et al. The human urinary microbiome; bacterial DNA in voided urine of asymptomatic adults. Front Cell Infect Microbiol. 2013 Aug 15;3:41.
  24. Aragón IM, Herrera-Imbroda B, Queipo-Ortuño MI, et al. The Urinary Tract Microbiome in Health and Disease. Eur Urol Focus. 2018 Jan;4(1):128-138.
  25. Antunes-Lopes T, Vale L, Coelho AM, et al. The Role of Urinary Microbiota in Lower Urinary Tract Dysfunction: A Systematic Review. Eur Urol Focus. 2020 Mar 15;6(2):361-369.