Atopowe zapalenie skóry: mikrobiota skórna ma sprzymierzeńca!

O ile związek między mikrobiotą skórną a atopowym zapaleniem skóry nie podlega już wątpliwości, to kwestia udziału mikrobioty nosa była do dziś zagadką. Nowe badanie: koniec suspensu!

Opublikowano 09 luty 2021
Zaktualizowano 10 Sierpień 2023
Photo : Atopic dermatitis: nasal and skin microbiomes associated with disease severity

O tym artykule

Opublikowano 09 luty 2021
Zaktualizowano 10 Sierpień 2023

Atopowe zapalenie skóry (zwane też egzemą atopową) to przewlekła choroba zapalna objawiająca się w bardzo wczesnym dzieciństwie w postaci wyprysków atopowych, które okresowo się nasilają i w większości przypadków ustępują w okresie dojrzewania. Zmiany mikrobioty skórnej są powiązane z tą chorobą i jej nasileniem. W ubytkach skóry podczas zaostrzenia stanu zapalnego występują duże ilości Staphylococcus aureus i S. epidermidis oraz mniejsza ilość paciorkowców. Przypuszcza się również, że mikrobiota nosa jest rezerwuarem bakterii i podtrzymuje stan wzajemnego zakażenia między nosem a skórą, ale niewielka ilość danych nie pozwala potwierdzić tej hipotezy.

Nos i skóra – dwie powiązane mikrobioty?

Naukowcy zbadali próbki pobrane z nosów i uszkodzonej skóry dzieci cierpiących na atopowe zapalenie skóry. Ubytki skóry były skolonizowane niemal wyłącznie przez gronkowce, ale gatunki te nie stanowiły większości mikrobioty nosa, bardziej zróżnicowanej i zdominowanej przez inne bakterie (Moraxella, Corynebacterium, Dolosigranulum). Różnice składu nie przeszkadzają mikrobiocie nosa i skóry wchodzić w interakcje, na co wskazuje powiązane statystyczne między gatunkami bakterii zasiedlającymi kanały nosa i bakteriami obecnymi na skórze, nie są jednak znany mechanizmy tych oddziaływań.

Dwa rodzaje mikrobioty związane z nasileniem choroby

Ponadto skład mikrobioty nosa oraz – w jeszcze większym stopniu – mikrobioty skóry ma związek z nasileniem choroby. Ten związek między mikrobiotą a nasileniem choroby opiera się zwłaszcza na obecności gronkowców pochodzących z mikrobioty nosa i skóry, ale także innych gatunków, takich jak bytująca w nosie Moraxella. Wyniki te sugerują, że mikrobiota nosa i mikrobiota skóry mogą potencjalnie wpływać na zaostrzenie stanu zapalnego w przebiegu atopowego zapalenia skóry – kończą autorzy. Zachęcają oni do kontynuacji badań w celu dokładniejszego ustalenia, jakie gatunki bakterii i rodzaje mikrobioty mają związek z tą chorobą.

Old sources

Źródła:

Totté JEE, Pardo LM, Fieten KB et al. Nasal and skin microbiomes are associated with disease severity in paediatric atopic dermatitis. Br J Dermatol. 2019 Oct;181(4):796-804.

    Przeczytaj także