Dieta i Jej Wpływ na Mikrobiotę Jelita

Chociaż skład mikrobioty jest prawdopodobnie określony przez genetykę organizmu gospodarza i przez otaczające środowisko, nie ulega wątpliwości, że ma na niego wpływ także dieta. Różnorodność i jakość spożywanego pokarmu wpływa na równowagę mikrobioty jelitowej oraz na stan zdrowia organizmu. W którym ta mikrobiota występuje.

Opublikowano 16 Październik 2020
Zaktualizowano 28 Maj 2024

O tym artykule

Opublikowano 16 Październik 2020
Zaktualizowano 28 Maj 2024

Mikrobiota jelitowa kształtuje się stopniowo od momentu narodzin. Różne elementy modyfikują jej skład, a w szczególności jest to rodzaj mleka spożywanego przez noworodka. Dzieci karmione piersią charakteryzują się odmienną mikrobiotą bakteryjną niż te karmione butelką. Chociaż specjaliści wciąż zalecają karmienie piersią, preparaty dla niemowląt wzbogacone o prebiotyki i probiotyki także wykazują korzystny wpływ na mikrobiotę jelitową.


Nawyki żywieniowe kształtują skład mikrobiota

W wieku dorosłym, jakościowy i ilościowy skład mikrobioty pozostaje względnie stabilny. Wpływ na niego ma jednak różnorodność i charakter osobniczych nawyków żywieniowych: zarówno brak pokarmu, jak i jego skład mogą szybko zmienić różnorodność biologiczną bakterii. Makroskładniki takie jak polisacharydy (cukry), tłuszcze i białka spożywane przez gospodarza są częściowo rozkładane przez mikrobiotę jelitową. Niektóre błonniki, zwłaszcza te rozpuszczalne, takie jak inulina (w szczególności z karczochów i endywii) to prebiotyki, które stymulują wzrost „dobroczynnych” bakterii w mikrobiocie jelitowej. W rezultacie zwiększa to stabilność i korzystny stan mikrobioty.

Jest bardzo prawdopodobne, że długotrwałe zmiany nawyków żywieniowych, odgrywają rolę w zachowaniu zdrowia. Ten wniosek wskazuje na nowe możliwości leczenia za pomocą diety i żywienia.