Mikrobiota układu moczowego

Mikrobiota układu moczowego: co to jest i dlaczego jest tak ważna dla naszego zdrowia?

Układ moczowy człowieka jest zasiedlony przez liczne drobnoustroje, które mogą odgrywać ochronną rolę w odniesieniu do naszego zdrowia.1 Zredukowana różnorodność flory układu moczowego może również stanowić czynnik ryzyka wystąpienia choroby.2 W rzeczywistości mocz był kiedyś uważany za jałowy, ale ostatnie badania naukowe wykazały, że tak nie jest.2 Czytaj dalej, aby przekonać się, w jaki sposób ewoluują badania nad mikrobiotą układu moczowego.

Opublikowano 22 Wrzesień 2021
Zaktualizowano 31 Maj 2024
Urinary microbiota

O tym artykule

Opublikowano 22 Wrzesień 2021
Zaktualizowano 31 Maj 2024

Spis treści

Spis treści

Czym dokładnie jest mikrobiota układu moczowego człowieka?

Prawdopodobnie mniej wiesz na temat mikrobioty układu moczowego niż na temat jej bardziej znanych sąsiadów, mikrobioty jelitowej i mikrobioty pochwy. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ jest to uboższe i mniej zróżnicowane środowisko,3 którego rola wymaga dalszych badań.1

Jednak ostatnie badania wykazały, że drogi moczowe są domem dla wyjątkowej mikrobioty układu moczowego.4,5 Badania moczu oparte na metodach bazujących na hodowli tradycyjnie identyfikowały (sidenote: Patogen To mikroorganizm, który powoduje lub może spowodować chorobę Pirofski LA, Casadevall A. Q and A: What is a pathogen? A question that begs the point. BMC Biol. 2012 Jan 31;10:6. ) odpowiedzialne za zakażenie układu moczowego (ZUM), takie jak Escherichia coli.

Advances in detection technologies have led to the discovery of additional bacteria in the urinary microbiota. The genus Lactobacillus is frequently identified, while Gardnerella, Streptococcus, and Corynebacterium also tend to be present, although to a lesser degree.3 In addition, communities of fungi have also been observed.6 

Postępy w zakresie technologii wykrywania drobnoustrojów doprowadziły do odkrycia dodatkowych bakterii w mikrobiocie układu moczowego. Często identyfikuje się rodzaj Lactobacillus, ale obecne są również Gardnerella, Streptococcus, i Corynebacterium, chociaż w mniejszym stopniu.3 Ponadto zaobserwowano również zbiorowiska grzybów.6

Co więcej, chociaż liczba badań w tej dziedzinie pozostaje ograniczona, skład mikrobioty układu moczowego u kobiet wydaje się być inny niż u mężczyzn,7 co nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę różnice anatomiczne i hormonalne między obiema płciami. 

Why is the urinary microbiota a key player in our health?

(sidenote: Mikroorganizmy Organizmy żywe zbyt małe, aby zobaczyć je gołym okiem. Są to bakterie, wirusy, grzyby, archeony, pierwotniaki itp. Potocznie nazywa się je mikrobami. What is microbiology? Microbiology Society. ) wchodzące w skład mikrobioty dróg moczowych mogą odgrywać ochronną rolę w odniesieniu do naszego zdrowia.1 Jednak w pewnych warunkach mogą również wywierać wpływ na infekcje dróg moczowych.2

Opisano kilka mechanizmów: na przykład bakterie z rodzaju Lactobacillus i Streptococcus produkują kwas mlekowy, który, jak się uważa, spełnia rolę ochronną przed patogenami.8 Kwas mlekowy obniża pH moczu (≈ 4,5) tworząc mikrośrodowisko nieprzyjazne dla większości bakterii chorobotwórczych.

Ponadto (sidenote: Lactobacillus Bakterie w kształcie pałeczki, których najważniejszą cechą jest wytwarzanie kwasu mlekowego. Dlatego nazywa się je „bakteriami mlekowymi”. 
Bakterie te są obecne u człowieka w jamie ustnej, pochwie i jelitach. Bytują również na roślinach oraz w organizmach zwierząt. Można je przyjmować, spożywając produkty fermentowane – mleczne, takie jak niektóre sery i jogurty, a także kiszone ogórki, kiszoną kapustę itp.
Pałeczki kwasu mlekowego są także przyjmowane w produktach zawierających probiotyki, ponieważ niektóre ich gatunki są znane z korzystnego działania.   W. H. Holzapfel et B. J. Wood, The Genera of Lactic Acid Bacteria, 2, Springer-Verlag, 1st ed. 1995 (2012), 411 p. « The genus Lactobacillus par W. P. Hammes, R. F. Vogel Tannock GW. A special fondness for lactobacilli. Appl Environ Microbiol. 2004 Jun;70(6):3189-94. Smith TJ, Rigassio-Radler D, Denmark R, et al. Effect of Lactobacillus rhamnosus LGG® and Bifidobacterium animalis ssp. lactis BB-12® on health-related quality of life in college students affected by upper respiratory infections. Br J Nutr. 2013 Jun;109(11):1999-2007.
)
wytwarza dodatkowe substancje, metabolity przeciwbakteryjne, takie jak nadtlenek wodoru, które również chronią przed patogenami.9 Podobnie jak w przypadku mikrobioty jelitowej, mikrobiota układu moczowego pełni rolę bariery chroniącej przed patogenami.1

Jakie choroby wiążą się z zaburzeniami równowagi w zakresie mikrobioty układu moczowego?

Podobnie jak w przypadku każdego rodzaju mikrobioty (mikrobioty jelitowej, mikrobioty płucnej itp.), gdy skład mikrobioty układu moczowego jest zaburzony, dochodzi do zaburzenia równowagi, czyli „ (sidenote: Dysbioza Dysbioza nie jest zjawiskiem jednorodnym; przybiera różne formy zależne od stanu zdrowia danej osoby. Zazwyczaj definiuje się ją jako zaburzenie składu i funkcjonowania mikrobioty spowodowane przez zestaw czynników środowiskowych i osobniczych zakłócających ekosystem mikroorganizmów. Levy M, Kolodziejczyk AA, Thaiss CA, et al. Dysbiosis and the immune system. Nat Rev Immunol. 2017;17(4):219-232. ) ”.9 Badania porównujące mikrobiotę układu moczowego u osób zdrowych z mikrobiotą układu moczowego u pacjentów z różnymi schorzeniami układu moczowego wykazały związek pomiędzy tymi schorzeniami i składem mikrobioty układu moczowego.

W rzeczywistości opublikowane do tej pory badania wykazały wyraźną rolę mikrobioty układu moczowego w zakażeniach układu moczowego (ZUM).8,10 Na przykład zmniejszenie różnorodności mikrobioty układu moczowego może być czynnikiem ryzyka wystąpienia zakażeń układu moczowego.11 1

Ponadto zaburzenia, takie jak naglące nietrzymanie moczu12, śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego13 i zakażenia przenoszone drogą płciową14 mają również związek ze zmienioną mikrobiotą układu moczowego.

Jak możemy zadbać o naszą mikrobiotę? Możemy mieć na to bezpośredni wpływ.

  • Dieta: powszechnie wiadomo, że czynniki dietetyczne mogą wpływać na ryzyko wystąpienia zakażeń układu moczowego. Niektóre produkty spożywcze i dietetyczne (takie jak sok żurawinowy lub fermentowane produkty mleczne zawierające probiotyki) mogą pomóc w obniżeniu ryzyka nawrotów zakażeń poprzez regulację mikrobioty.8
  • Probiotyki: probiotyki doustne i dopochwowe skutecznie zmniejszają częstość nawrotów ZUM.15
  • Woda: picie dużej ilości wody jest ważne, ale naukowcy nie potwierdzili jeszcze, że może to wyleczyć ZUM.1

Wszystkie informacje zawarte w tym artykule pochodzą z zatwierdzonych źródeł naukowych. Należy pamiętać, że artykuł nie jest wyczerpujący. Oto wszystkie badania, z których zaczerpnęliśmy wszystkie powyższe informacje.

Źródła

Whiteside SA, Razvi H, Dave S, et al. The microbiome of the urinary tract--a role beyond infection. Nat Rev Urol. 2015 Feb;12(2):81-90.

2 Morand A, Cornu F, Dufour JC, et al. Human Bacterial Repertoire of the Urinary Tract: a Potential Paradigm Shift. J Clin Microbiol. 2019 Feb 27;57(3). 

Brubaker L, Wolfe AJ. The female urinary microbiota, urinary health and common urinary disorders. Ann Transl Med. 2017 Jan;5(2):34.

4 Hilt EE, McKinley K, Pearce MM, et al. Urine is not sterile: use of enhanced urine culture techniques to detect resident bacterial flora in the adult female bladder. J Clin Microbiol. 2014 Mar;52(3):871-6.

Pearce MM, Hilt EE, Rosenfeld AB, et al. The female urinary microbiome: a comparison of women with and without urgency urinary incontinence. mBio. 2014 Jul 8;5(4):e01283-14.

6 Ackerman AL, Underhill DM. The mycobiome of the human urinary tract: potential roles for fungi in urology. Ann Transl Med. 2017 Jan;5(2):31. 

Lewis DA, Brown R, Williams J, et al. The human urinary microbiome; bacterial DNA in voided urine of asymptomatic adults. Front Cell Infect Microbiol. 2013 Aug 15;3:41.

8 Aragón IM, Herrera-Imbroda B, Queipo-Ortuño MI, et al. The Urinary Tract Microbiome in Health and Disease. Eur Urol Focus. 2018 Jan;4(1):128-138. 

9 Levy M, Kolodziejczyk AA, Thaiss CA, et al. Dysbiosis and the immune system. Nat Rev Immunol. 2017;17(4):219-232

10 Antunes-Lopes T, Vale L, Coelho AM, et al. The Role of Urinary Microbiota in Lower Urinary Tract Dysfunction: A Systematic Review. Eur Urol Focus. 2020 Mar 15;6(2):361-369. 

11 Horwitz D, McCue T, Mapes AC, et al. Decreased microbiota diversity associated with urinary tract infection in a trial of bacterial interference. J Infect. 2015 Sep;71(3):358-367.

12 Pearce MM, Hilt EE, Rosenfeld AB, et al. The female urinary microbiome: a comparison of women with and without urgency urinary incontinence. mBio. 2014 Jul 8;5(4):e01283-14.

13 Siddiqui H, Lagesen K, Nederbragt AJ, et al. Alterations of microbiota in urine from women with interstitial cystitis. BMC Microbiol. 2012 Sep 13;12:205.

14 Nelson DE, Van Der Pol B, Dong Q, et al. Characteristic male urine microbiomes associate with asymptomatic sexually transmitted infection. PLoS One. 2010 Nov 24;5(11):e14116.

15 Stapleton AE, Au-Yeung M, Hooton TM, et al. Randomized, placebo-controlled phase 2 trial of a Lactobacillus crispatus probiotic given intravaginally for prevention of recurrent urinary tract infection. Clin Infect Dis. 2011 May;52(10):1212-7.

BMI-21.12