Üriner sistem mikrobiyotası

Üriner sistem Mikrobiyotası: Nedir ve sağlığımız için neden bu kadar önemlidir?

İnsan üriner sistem sağlığımız için koruyucu bir rol oynayan sayısız mikroorganizma yaşamaktadır.1 İdrar florasındaki çeşitliliğin azalması hastalık riskini ortaya çıkarabilir.2 Gerçekte, bir zamanlar idrarın steril olduğu düşünülürdü, ancak son güncel bilimsel araştırmalar bu durumun tam tersi olduğunu ortaya koymuştur.2 İdrar florası konusunda araştırmaların nasıl ilerlediğini görebilmek için okumaya devam ediniz.      

Yayın 28 Eylül 2021
Güncelleme 10 Ağustos 2023

Bu makale hakkında

Yayın 28 Eylül 2021
Güncelleme 10 Ağustos 2023

İçindekiler

tr_chapters_mobile

İnsan Üriner sistem mikrobiyotası dediğimiz şey aslında özünde nedir?

Muhtemelen Üriner sistem mikrobiyotası hakkında çok bilinen komşuları olan bağırsak mikrobiyotası ve vajinal mikrobiyotadan daha az şey duymuşsunuzdur. Bu bir sürpriz değil çünkü daha az zengin ve daha az çeşitliliği olan3 ve rolü itibariyle daha fazla araştırılmaya ihtiyaç duyan bir özelliği var.1

Ancak, son çalışmalar idrar yolunun eşsiz bir Üriner sistem mikrobiyotasına ev sahipliği yaptığını göstermektedir.4,5 Kültürlere dayalı yöntemlerle yapılan idrar analizleri (idrar testleri) Escherichia coli gibi idrar yolu enfeksiyonlarına sebep olan ve geleneksel olarak bilinen (sidenote: Pathogen A pathogen is a microorganism that causes, or may cause, disease. Pirofski LA, Casadevall A. Q and A: What is a pathogen? A question that begs the point. BMC Biol. 2012 Jan 31;10:6. ) (hastalık yapıcı mikropları) ortaya koymuştur.

Tespit teknolojilerindeki ilerlemeler, bilim insanlarını, Üriner sistem mikrobiyotasındaki diğer bakterilerin de tespit edilmesine yönlendirmiştir. Lactobacillus familyası sıklıkla tespit edilirken, Gardnerella, Streptococcus, ve Corynebacterium ‘ların da zaten mevcut olmaları beklenir, ancak sayısı ve oranı az olmak koşuluyla.3 Buna ilaveten, mantar toplulukları da gözlemlenir.6

Dahası, bu alandaki çalışmaların sayısının sınırlı olmasına rağmen, kadınların idrar florasının niteliğinin erkeklerde farklı olduğu görülmektedir ki,7 bu durum iki cinsiyet arasındaki anatomik ve hormonsal farklılıklar göz önüne alındığında hiç de şaşırtıcı değildir.

Üriner sistem mikrobiyotası, sağlığımızda neden kilit bir unsurdur?

Üriner sistem (sidenote: Microorganisms Living organisms that are too small to be seen with the naked eye. They include bacteria, viruses, fungi, archaea and protozoa, and are commonly referred to as “microbes”. What is microbiology? Microbiology Society. ) yerleşik olarak yaşamakta olan mikroorganizmalar sağlığımız üzerinde koruyucu bir rol oynayabilir1. Ancak aynı zamanda belli bazı koşullar altında idrar yolu enfeksiyonlarına da sebep olabilirler.2

Bu konuda bazı işleyiş şekilleri ifade edilmiştir: Örneğin, Lactobacillus ve Streptococcus bakterileri, patojenlere (hastalık yapıcı mikroplara) karşı koruyucu bir rol oynadığına inanılan laktik asit salgılamaktadır.8 Laktik asit, çok sayıda patojenik bakteri için öldürücü bir mikro ortam yaratacak şekilde idrar pH’ını (≈ 4.5)düşürür.

Dahası, (sidenote: Lactobacilli (lactobacillus) Ana özelliği laktik asit üretimi olan ve bu nedenle "laktik asit bakterileri" ismini alan çubuk tipli bakteriler.
Lactobacillus bakterileri ayrıca insanların oral, vajinal ve bağırsak mikrobiyotasında ve ayrıca bitki ve hayvanlarda da bulunur. Süt ürünleri (örn. bazı peynirler ve yoğurtlar), turşu, sauerkraut turşusu vb gibi fermente gıdalarda bulunur.
Bazı türleri faydalı özellikleri ile bilinen Lactobacillus bakterileri ayrıca probiyotiklerde de bulunur.   W. H. Holzapfel et B. J. Wood, The Genera of Lactic Acid Bacteria, 2, Springer-Verlag, 1st ed. 1995 (2012), 411 p. « The genus Lactobacillus par W. P. Hammes, R. F. Vogel Tannock GW. A special fondness for lactobacilli. Appl Environ Microbiol. 2004 Jun;70(6):3189-94. Smith TJ, Rigassio-Radler D, Denmark R, et al. Effect of Lactobacillus rhamnosus LGG® and Bifidobacterium animalis ssp. lactis BB-12® on health-related quality of life in college students affected by upper respiratory infections. Br J Nutr. 2013 Jun;109(11):1999-2007.
)
bazı ek maddeler ve aynı zamanda patojenlere karşı koruyucu etkileri olan hidrojen peroksit gibi antibakteriyel metabolitler daha üretir.9 Bağırsak mikrobiyotasında olduğu gibi Üriner sistem mikrobiyotası da patojenlere karşı bir bariyer görevi görür.1

Hangi hastalıklar dengesiz bir Üriner sistem mikrobiyotası ile ilişkilidir?

Tüm mikrobiyotalarda olduğu gibi (bağırsak mikrobiyotası, akciğer mikrobiyotası vs.), Üriner sistem mikrobiyotasıda bozulduğunda, bir dengesizliğe ve “ (sidenote: Disbiyozis Genelde çevresel ve bireye özel faktörlerden oluşan bir kombinasyonun yol açtığı mikrobiyotanın bileşimi ve fonksiyonunda bir değişiklik olarak tanımlanır. Disbiyozis homojen bir durum değildir aksine kişilerin sağlık durumlarına göre değişkenlik gösterir. Levy M, Kolodziejczyk AA, Thaiss CA, et al. Dysbiosis and the immune system. Nat Rev Immunol. 2017;17(4):219-232. ) ” ‘a yani özetle bağırsak sisteminin dengesinde meydana gelen bozukluklara sebebiyet verir.9 Hastaların sağlıklı vücut elemanlarındaki Üriner sistem mikrobiyotası durumlarını aynı hastaların mustarip oldukları çeşitli idrar hastalıkları ile karşılaştıran çalışmalar bu hastalıklar ile Üriner sistem mikrobiyotasının nitelikleri arasından bir bağ tespit etmişlerdir.

Gerçekte, günümüze kadar yayınlanmış çalışmalar Üriner sistem mikrobiyotası ile idrar yolu enfeksiyonları arasında gayet açık bir bağlantı olduğunu ortaya koymuştur.8,10 Örneğin, Üriner sistem mikrobiyotasındaki çeşitliliğin azalması idrar yolu enfeksiyonları için bir risk oluşturabilir.11

Dahası, idrar kaçırma12, interstisyel sistit,13 ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gibi sağlık bozuklukları ve hastalıklar14 da değişen Üriner sistem mikrobiyotası ile ilişkilidir.

Üriner sistem mikrobiyotasına nasıl bakabilir ve nasıl özen gösterebilirsiniz? Onun üzerinde doğrudan bir etkiniz olabilir.

  • Beslenme: Beslenme faktörlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskine etki edebildiği herkes tarafından bilinir. Bazı gıdalar, süt ve süt ürünleri (Yaban mersini suyu veya probiyotik içeren fermente süt ürünleri gibi) floranızı düzenleyerek enfeksiyonun nüksetme riskini azaltabilir.8
  • Probiyotikler: Ağızdan (oral) ve vajinal yolla alınan probiyotiklerin idrar yolu enfeksiyonlarının nüksetme oranlarını azaltmakta başarılı olduğu kanıtlanmıştır.15
  • Su: Bol miktarda su içmek çok önemlidir ancak araştırmacılar bu eylemin idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi edebildiğini henüz doğrulamış değillerdir.1

Bu makalede yer alan tüm bilgiler bilimsel olarak onaylanmış kaynaklardan gelmektedir. Bunlar, konuyla ilgili tüm çalışmaları kapsamaz. Tüm bu bilgileri aldığımız tüm çalışmalar buradadır.

Kaynaklar

Whiteside SA, Razvi H, Dave S, et al. The microbiome of the urinary tract--a role beyond infection. Nat Rev Urol. 2015 Feb;12(2):81-90.

2 Morand A, Cornu F, Dufour JC, et al. Human Bacterial Repertoire of the Urinary Tract: a Potential Paradigm Shift. J Clin Microbiol. 2019 Feb 27;57(3). 

Brubaker L, Wolfe AJ. The female urinary microbiota, urinary health and common urinary disorders. Ann Transl Med. 2017 Jan;5(2):34.

4 Hilt EE, McKinley K, Pearce MM, et al. Urine is not sterile: use of enhanced urine culture techniques to detect resident bacterial flora in the adult female bladder. J Clin Microbiol. 2014 Mar;52(3):871-6.

Pearce MM, Hilt EE, Rosenfeld AB, et al. The female urinary microbiome: a comparison of women with and without urgency urinary incontinence. mBio. 2014 Jul 8;5(4):e01283-14.

6 Ackerman AL, Underhill DM. The mycobiome of the human urinary tract: potential roles for fungi in urology. Ann Transl Med. 2017 Jan;5(2):31. 

Lewis DA, Brown R, Williams J, et al. The human urinary microbiome; bacterial DNA in voided urine of asymptomatic adults. Front Cell Infect Microbiol. 2013 Aug 15;3:41.

8 Aragón IM, Herrera-Imbroda B, Queipo-Ortuño MI, et al. The Urinary Tract Microbiome in Health and Disease. Eur Urol Focus. 2018 Jan;4(1):128-138. 

9 Levy M, Kolodziejczyk AA, Thaiss CA, et al. Dysbiosis and the immune system. Nat Rev Immunol. 2017;17(4):219-232

10 Antunes-Lopes T, Vale L, Coelho AM, et al. The Role of Urinary Microbiota in Lower Urinary Tract Dysfunction: A Systematic Review. Eur Urol Focus. 2020 Mar 15;6(2):361-369. 

11 Horwitz D, McCue T, Mapes AC, et al. Decreased microbiota diversity associated with urinary tract infection in a trial of bacterial interference. J Infect. 2015 Sep;71(3):358-367.

12 Pearce MM, Hilt EE, Rosenfeld AB, et al. The female urinary microbiome: a comparison of women with and without urgency urinary incontinence. mBio. 2014 Jul 8;5(4):e01283-14.

13 Siddiqui H, Lagesen K, Nederbragt AJ, et al. Alterations of microbiota in urine from women with interstitial cystitis. BMC Microbiol. 2012 Sep 13;12:205.

14 Nelson DE, Van Der Pol B, Dong Q, et al. Characteristic male urine microbiomes associate with asymptomatic sexually transmitted infection. PLoS One. 2010 Nov 24;5(11):e14116.

15 Stapleton AE, Au-Yeung M, Hooton TM, et al. Randomized, placebo-controlled phase 2 trial of a Lactobacillus crispatus probiotic given intravaginally for prevention of recurrent urinary tract infection. Clin Infect Dis. 2011 May;52(10):1212-7.

BMI-21.29
Etiketler