Toz mikrobiyotası, şehirden mi köyden mi? Atopik dermatit tercih yapıyor!

Salgın nedeniyle uygulanan Kapanma tedbiri ile, küçük çocuklar evde, tozlarla çevrili şekilde çok zaman geçiriyor. Toz mikroplarına maruz kalmak, çocuğun şehirde mi yoksa kırsal alanda mı yaşadığına bağlı olarak atopik dermatit oluşumunda koruyucu faktör veya risk faktörü olabilir. 

Yayın 25 Haziran 2021
Güncelleme 31 Mart 2022

Bu makale hakkında

Yayın 25 Haziran 2021
Güncelleme 31 Mart 2022

Atopik dermatit (veya egzama) en yaygın (sidenote: https://www.worldallergy.org/UserFiles/file/WAOAtopicDermatitisInfographic2018.pdf   ) . Hastalık, kuru cilt veya bulaşıcı olmayan ve alevlenmeler halinde ortaya çıkan egzamatöz lezyonlar (kızarıklık, kaşıntı vb.) ile kendini gösterir. Bu hastalık çevresel ve genetik faktörlerin karmaşık bir etkileşiminin sonucudur ve çok küçük bebeklerde bile olmak üzere erken başlayabilir ve devam edebilir veya ilk defa ergenlik yaşlarında ve yetişkinlikte görülebilir. Çevresel faktörler arasında, bağırsak mikrobiyotasının yanında cilt ve burun mikrobiyotasının da rolü net şekilde gösterilmiştir. Son yıllardaki önemli araştırma çalışmalarına rağmen, bu hastalıktan etkilenen kişi sayısı tüm dünyada artmaya devam etmektedir. Bu artışı ne açıklıyor? İlk açıklamalar, artan hijyen ve şehirleşmeden kaynaklanan çevresel değişikliklere işaret etmektedir. Şaşırtıcı şekilde Afrika ülkelerinde hastalığın oranı oldukça düşük gibi görünürken Afrika kökenli Amerikalılar hastalıktan daha fazla etkilenmektedir. Bu yeni çalışma bunun nedenini anlamaya çalıştı. Bu bağlamda köy ve şehirdeki evlerdeki toz mikrobiyotası ile Güney Afrikalı çocuklarda hastalığın oluşması arasındaki bağlantıyı analiz etti.

Şehir tozu ve köy tozu: mikrobiyota bize ne söylüyor?

Araştırmacılar yaşları 12 ile 36 aylık arasında değişen ve atopik dermatiti olan ve olmayan 86 Güney Afrikalı çocuğun evlerini (köy ve şehir) süpürdü. Amaçları? Evlerde bulunan bakteri mikrobiyotasını analiz etmek için toz örnekleri toplamak. İlk bulguları, genel mikrobiyal bileşim açısından şehirdeki ve köydeki evlerden alınan tozlar arasında anlamlı bir fark olduğuydu. Şehirdeki evlerden alınan tozun, köydeki evlerden alınan tozlara kıyasla çok daha düşük bakteriyel çeşitliliği vardı. Ayrıca belirli bakterilerden (Clostridia, Lachnospiraceae, Ruminococcaceae ve Bacteroidaceae) düşük miktarlarda bulunuyordu.

Atopik dermatite karşı koruyan bakteriler?

Çalışmanın bir başka bulgusu toz bakterilerinin bileşimi ve çeşitliliğinin hastalığı olan ve olmayan çocukların evlerinde farklı olmasıydı. Hastalık olmayan ve köyde yaşayan çocukların evindeki tozda Clostridia, Ruminococcaceae ve Bacteroidaceae bakteri ailelerinden göreceli olarak daha yüksek miktarda bakteri bulunuyordu. Bu durum bu bakterilerin atopik dermatite karşı koruyucu bir rolü olabileceğini önermektedir. Bunun aksine, şehirde hastalık olan ve olmayan çocukların evleri arasında toz bakterilerinin miktarı veya çeşitliliğinde bir fark gözlemlenmedi.


Dolayısıyla ev tozlarının bakteriyel bileşimi atopik dermatit oluşumu için önemli bir faktör olabilir ve bu ilişkiye kısmen bağırsak mikrobiyomu yol açıyor olabilir. Küçük çocuklar farkında olmadan her gün evdeki tozları yutar ve solurlar. Araştırmacılara göre bu tozda bulunan bakterilerin bazılarının bağırsaklara ulaşarak çocukları egzamaya karşı koruması muhtemeldir.

Old sources

Kaynaklar:

Mahdavinia M, Greenfield LR, Moore D, et al. House dust microbiota and atopic dermatitis; effect of urbanization [published online ahead of print, 2021 Feb 11]. Pediatr Allergy Immunol. 2021;10.1111/pai.13471. doi:10.1111/pai.13471

    Ayrıca okuyun