Atopik dermatit: cilt mikrobiyomunun bir suç ortağı var!

Cilt mikrobiyomu ile atopik dermatit arasındaki ilişki önceden teyit edilmişken hastalıkta burun mikrobiyomunun rolü şu ana kadar netleştirilememişti. Yeni bir çalışma bu gizemi çözdü.

Yayın 02 Mart 2021
Güncelleme 10 Ağustos 2023
Photo : Atopic dermatitis: nasal and skin microbiomes associated with disease severity

Bu makale hakkında

Yayın 02 Mart 2021
Güncelleme 10 Ağustos 2023

Atopik dermatit (veya Atopik egzema), hastalığın alevlenme dönemlerinde egzamalı cilt bölümlerinin ortaya çıkması ile erken çocukluk döneminde başlayan kronik inflamatuar bir cilt hastalığıdır. Hastalık çoğu durumda ergenlik sırasında kaybolur. Cilt mikrobiyomundaki değişiklikler, lezyonlarda Staphylococcus aureus ve S. epidermidis'in fazla bulunması ve inflamatuar alevlenmeler sırasında streptococcus'da azalma ile atopik dermatit ve şiddeti ile ilişkilendirilmektedir. Ayrıca burun mikrobiyotasının bakteri deposu olarak hareket ettiğinden ve cilt ile burun arasında kontaminasyonu sağladığından şüphelenilmektedir ancak bu teoriyi çok az veri desteklemektedir.

Burun ve cilt: iki bağlantılı mikrobiyom?

Araştırmacılardan oluşan bir ekip atopik dermatit hastası çocukların burnundan ve lezyonlu cildinden alınan örnekleri analiz etti. Cilt lezyonları neredeyse sadece staphyloccoccus tarafından kolonize edilmişken bu tür, daha fazla çeşitlilik içeren ve başka bakterilerin domine ettiği burun mikrobiyomunda (Moraxella, Corynebacterium, Dolosigranulum) çoğunluk tür olmaktan çok uzaktı. Ancak bu farklı bileşimler, burun pasajları ile ciltte bulunan bakteri türleri arasındaki istatiksel ilişkinin gösterdiği üzere burun ve cilt mikrobiyomunun etkileşime girmesini önlemez. Ancak burada rolü olan mekanizmalar tam anlaşılmış değildir.

Hastalığın şiddeti ile ilişkilendirilen iki mikrobiyom

Ayrıca burun ve cilt mikrobiyomlarının bileşiminin ve özellikle cilt mikrobiyomunun bileşiminin hastalığın şiddeti ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu bağlantının asıl nedeni her iki mikrobiyomda da staphyloccoccus bulunmasıdır ancak burundaki Moraxella gibi başka türler de rol oynamaktadır. Yazarlara göre bu sonuçlar cilt ve burun mikrobiyomunun, atopik dermatitin yol açtığı enflamasyonu kötüleştirmede rolü olduğunu önermektedir. Yazarlar hastalıkta rolü olan türleri ve çeşitli mikrobiyomları daha kesin şekilde tanımlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekliliğine işaret etmektedir.

Old sources

Kaynaklar::

Totté JEE, Pardo LM, Fieten KB et al. Nasal and skin microbiomes are associated with disease severity in paediatric atopic dermatitis. Br J Dermatol. 2019 Oct;181(4):796-804.

    Ayrıca okuyun