Ogólne warunki korzystania

Opublikowano 21 Wrzesień 2021
Zaktualizowano 28 Grudzień 2022

O tym artykule

Opublikowano 21 Wrzesień 2021
Zaktualizowano 28 Grudzień 2022

1. Wstęp

Niniejsze Ogólne warunki korzystania (zwane dalej „OWK”) mają na celu określenie zasad udostępniania zawartości i usług portalu internetowego www.biocodexmicrobiotainstitute.com (zwanego dalej „Portalem”) oraz korzystania z nich obowiązujących w relacji między spółką BIOCODEX SAS (zwaną dalej „BIOCODEX”) a użytkownikiem portalu (zwanym dalej „Użytkownikiem”).

Dostęp do Portalu i jego zawartości oraz korzystanie z usług oferowanych przez Portal jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWK bez zastrzeżeń przez Użytkownika. OWK mogą ulegać zmianom wprowadzanym w dowolnym terminie bez zapowiedzi. Zachęca się Użytkownika do regularnego zapoznawania się z nimi.

 

2. Informacje prawne

Redakcja Portalu

BIOCODEX
7 avenue Gallieni
94250 GENTILLY
Francja

Tel. +33 1 41 24 30 00
E-mail: contact@biocodexmicrobiotainstitute.com

Dyrektor wydania: Nicolas COUDURIER, prezes i dyrektor naczelny.
Kierowniczka działu komunikacji korporacyjnej: Murielle ESCALMEL.

BIOCODEX jest uproszczoną spółką akcyjną (SAS) prawa francuskiego o kapitale w wysokości 4 284 000 euro wpisaną do rejestru spółek (RCS) w Créteil pod numerem 562 064 600, z siedzibą pod adresem 7 avenue Gallieni – 94250 GENTILLY – Francja, w której imieniu występuje Nicolas COUDURIER, prawidłowo umocowany jako prezes i dyrektor naczelny.

Wewnątrzwspólnotowy nr VAT: FR35562064600

 

Hosting Portalu

AGENCE PROPAL
54 rue Hermel
75018 PARIS
Francja

 

Kredyty witryny:

5ème Rue
Agence Propal

3. Przedmiot działalności Portalu i dostęp do usług

Portal jest przeznaczony do powszechnego odbioru oraz dla pracowników ochrony zdrowia.

Celem Portalu jest dostarczanie informacji przydatnych do lepszego poznania różnych rodzajów mikrobioty i ich znaczenia dla zdrowia człowieka. Jego treść została opracowana przez zespół autorów-redaktorów nie dysponujących wykształceniem medycznym w oparciu o prace referencyjne i dane bibliograficzne oraz zatwierdzona przez wykwalifikowanych pracowników ochrony zdrowia.

Informacje zamieszczone w Portalu w żadnym wypadku nie zastępują porady lekarza.

Portal jest dostępny w każdym miejscu i dla każdego Użytkownika dysponującego dostępem do Internetu. Wszystkie koszty związane z dostępem do Portalu (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, połączenie z Internetem itp.) pokrywa Użytkownik.

BIOCODEX stosuje wszelkie dostępne mu środki w celu zapewnienia wysokiej jakości dostępu do Portalu i jego usług. Niemniej jednak jest to zobowiązanie do dochowania staranności, a nie do osiągnięcia określonego wyniku. Użytkownik zobowiązuje się zatem do powstrzymania się od żądania od spółki BIOCODEX i jej dostawców jakiegokolwiek odszkodowania w przypadku niedostępności Portalu w czasie, w którym Użytkownik życzy sobie korzystać z niego. 

Dostęp do Portalu i oferowanych w nim usług może zostać w każdej chwili bez zapowiedzi przerwany, zawieszony lub zmodyfikowany z przyczyn związanych z konserwacją lub z innych powodów.

BIOCODEX nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z zakłóceń, przerw, wirusów komputerowych, nieprawidłowego funkcjonowania lub rozłączenia urządzenia końcowego, które mogą tymczasowo uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Portalu lub korzystanie z niego.

Mimo najwyższej staranności, z którą BIOCODEX opracował portal, może on zawierać treści nieprecyzyjne. Prosimy Użytkownika o przesyłanie ewentualnych sugestii optymalizacji e-mailem pod adres contact@biocodexmicrobiotainstitute.com
 

4. Zakres odpowiedzialności

BIOCODEX dokłada starań w celu przekazywania zweryfikowanych informacji dobrej jakości. Niemniej jednak nie jest w stanie udzielić pełnej gwarancji co do źródeł informacji. 

Informacje zamieszczone w Portalu nie są wyczerpujące, są oparte na danych naukowych i nie zastępują porady specjalisty w zakresie ochrony zdrowia. W celu zasięgnięcia bardziej szczegółowych informacji należy skontaktować się ze specjalistą w zakresie ochrony zdrowia.

Ewentualnie zamieszczone w Portalu odsyłacze umożliwiają Użytkownikowi dostęp do informacji i innych uzupełniających źródeł dostępnych w Internecie, a także udostępnianie w portalach społecznościowych. BIOCODEX nie dysponuje żadnym środkiem kontroli zawartości tych całkowicie niezależnych portali zewnętrznych, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności z tytułu konsekwencji wstępu na te portale oraz ich zawartości.

Zamieszczenie przez Użytkownika hiperłącza prowadzącego do Portalu wymaga uprzedniej oficjalnej zgody spółki BIOCODEX. 

 

5. Własność intelektualna

Portal jest dziełem pracy umysłowej chronionym przez prawo własności intelektualnej. Portal wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi (takimi jak logotypy, teksty, zdjęcia, obrazy, pliki PDF, filmy itp.) jest wyłączną własnością spółki BIOCODEX. Nazwa jego domeny jest opatentowana i chroniona.

Powielanie Portalu lub jego elementów składowych w całości lub w części jest dozwolone tylko w celu użytku prywatnego. Powielanie Portalu lub jego elementu składowego w całości lub w części na jakimkolwiek nośniku i w jakiejkolwiek postaci w innych celach  w szczególności komercyjnych – bez jednoznacznej zgody spółki BIOCODEX i/lub właściciela praw autorskich jest niedozwolone i stanowi czyn karalny.

Dotyczy to również zawartych w Portalu baz danych chronionych przepisami ustawy z 1 lipca 1998 r. transponującej do Kodeksu własności intelektualnej dyrektywę europejską z 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

Marki i logotypy znajdujące się w Portalu to marki (słowno-graficzne lub nie) zastrzeżone. Ponadto obrazy znajdujące się w Portalu są chronione prawem autorskim. Powielanie tych obrazów, marek i logotypów w całości lub w części w oparciu o elementy Portalu wymaga jednoznacznej pisemnej zgody spółki BIOCODEX w rozumieniu art. L 713-2 Kodeksu własności intelektualnej.

Zdjęcia istock.com, gettyimages.fr, shutterstock.com i sciencephoto.fr

 

6. Ochrona danych

BIOCODEX zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Użytkownik może swobodnie korzystać z Portalu bez konieczności podawania wprost danych osobowych. Podanie danych może jednak być konieczne na przykład w przypadku kontaktu ze spółką BIOCODEX. Ponadto Portal wykorzystuje pliki cookie, które mogą przekazywać dane osobowe Użytkownika spółkom zewnętrznym.

Szczegółowe informacje o sposobie postępowania z danymi osobowymi w Portalu zawierają dostępne w Portalu zasady ochrony danych oraz zasady stosowania plików cookie.

Korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez Użytkownika z tymi dokumentami i ich zrozumieniem oraz jego zobowiązaniem do ich regularnej lektury.

 

7. Prawo właściwe i właściwość sądów

OWK podlegają prawu francuskiemu. Sprawy sporne i rozbieżności interpretacji będą kierowane do rozstrzygnięcia do sądów francuskich.