Pies a mikrobiota kurzu w zapobieganiu astmie – czyżby strzał w dziesiątkę?

Z psem do domu wchodzi nie tylko miłość i ukochana zabawka czworonoga. Obecność zwierzęcia zmienia mikrobiotę kurzu i potencjalnie działa zapobiegawczo oraz ochronnie w przypadku ich chorych na astmę młodych właścicieli.

Opublikowano 01 Czerwiec 2021
Zaktualizowano 30 Sierpień 2023
Actu GP : Influence du chien sur le microbiote de la poussière en prévention de l’asthme : un coup de maitre ?

O tym artykule

Opublikowano 01 Czerwiec 2021
Zaktualizowano 30 Sierpień 2023

Każdy, kto ma psa wie, że obecna wszędzie sierść wystawia cierpliwość miłośników czystości w domu na ciężką próbę. A z każdego spaceru czworonożny przyjaciel przynosi do domu liczne mikroorganizmy. Ich obecność powoduje zmiany mikrobioty obecnej w kurzu naszych domów, co może tłumaczyć, dlaczego pies chroni przed astmą.

Wpływ psa na mikrobiotę kurzu...

Naukowcy przyjrzeli się dokładnie kurzowi ze 182 fińskich domów (w tym 56, w których mieszkał pies) oraz 284 niemieckich gospodarstw domowych (w tym 18 z psem). Wyniki są niepodważalne: obecność psa wiąże się z większą liczebnością niektórych bakterii obecnych w kurzu domowym i ich większym zróżnicowaniem. Siedem rodzajów bakterii częściej występuje w gospodarstwach domowych, w których mieszka pies. Obecność czworonoga ma mniejszy wpływ na obecne w kurzu mikroskopijne grzyby: tylko jeden gatunek drożdży – zazwyczaj obecny w wodzie i glebie – występuje w większej ilości w gospodarstwach, w których mieszka pies.

...i zagrożenie astmą?

I odwrotnie – bakterii zwykle związanych z człowiekiem jest mniej w domach, w których rezyduje pies. I dobrze! Duża liczebność mikroorganizmów związanych z człowiekiem to potencjalnie więcej ludzkich patogenów i większe ryzyko zachorowania na astmę. Zdaniem badaczy, względny spadek liczebności „ludzkich” bakterii i/lub wzrost liczebności bakterii „psich” może tłumaczyć mniejsze zagrożenie infekcją dróg oddechowych i astmą u dzieci wychowujących się w towarzystwie jednego lub kilku zwierząt domowych. Jeszcze jeden argument dla tych, którzy marzą o adopcji czworonożnego przyjaciela... i o tym, żeby mieć mniej sprzątania?

Polecane przez naszą społeczność

"To przysłuży się zdrowiu nas wszystkich!" Komentarz przetłumaczony z Donna Wheelock

"To zdecydowanie służy mojemu zdrowiu…" - Komentarz przetłumaczony z Fred Bauer

"Absolutnie prawda." - Komentarz przetłumaczony z Mariellen Smith

"Zgadzam się" Komentarz przetłumaczony z Janet Pearce

(Od My health, my microbiota)

    Przeczytaj także