Covid-19 i utrata węchu: rehabilitacja węchowa i mikrobiota – dwa sposoby, żeby znów mieć nosa?

Utrata węchu to typowy objaw zakażenia wirusem covid-19. Jest nie tylko bardzo kłopotliwa, ale także bardzo utrudnia życie dotkniętym nią osobom. Trwają prace łączące codzienną rehabilitację węchu i badania mikrobioty nosa. Mają one pomóc pacjentom w odzyskaniu utraconego węchu. 

Opublikowano 27 Kwiecień 2021
Zaktualizowano 14 Maj 2024

O tym artykule

Opublikowano 27 Kwiecień 2021
Zaktualizowano 14 Maj 2024

Utrata węchu (anosmia), smaku (ageuzja)... Covid-19 powoduje, że tracimy zmysły. Niemal połowa pacjentów objawowych wykazuje takie zaburzenia1. Częstotliwość waha się silnie zależnie od pochodzenia etnicznego pacjentów – u białych występują one trzykrotnie częściej niż u Azjatów2. Dotknięci nimi pacjenci wykazują poważne zaburzenia funkcjonowania tych zmysłów. Jak wynika z wielojęzycznego sondażu przeprowadzonego wśród 4 039 pacjentów dotkniętych covid-19 na całym świecie, chorzy zgłaszali utratę średnio 80% węchu i 20% smaku3.

Codzienny trening nosa

Niestety, anosmia to nie tylko zaburzenia – często przejściowe – związane z covid-19. Utratę węchu mogą spowodować urazy czaszki, stany zapalne nosa, alergie i zaawansowany wiek. Dlaczego? Z powodu pogorszenia stanu wykrywających zapachy komórek sensorycznych wyścielających jamy nosa. Aby spróbować przeciwdziałać anosmii austriaccy naukowcy trenują swoich pacjentów w odczuwaniu zapachów, a także w wizualizacji różnych woni (cytryny, róży i innych) dwa razy dziennie. Efekty są pozytywne: po sześciu miesiącach nauki pacjenci odzyskują węch. Co więcej, badanie rezonansem magnetycznym wykazuje, że obszary mózgu odpowiedzialne za odczuwanie zapachu zostały częściowo odtworzone.

Zbliżenie na mikrobiotę nosa

Oprócz rehabilitacji badacze podjęli próbę ustalenia roli mikroorganizmów bytujących w kanałach nosowych. Okazało się, że mieli nosa! U pacjentów, których węch jest słabszy niż normalnie, zaobserwowali większe zróżnicowanie bakterii zasiedlających nos. Jedna z nich jest podejrzewana o powodowanie zaburzeń odczuwania zapachów. Zachęcony tymi wynikami zespół zaczął szczegółowo analizować, czy rehabilitacja pacjentów prowadzi również do zmiany równowagi mikrobioty ich nosów. Wyniki nie są jeszcze znane, ale budzą wielkie nadzieje na odkrycie mkroorganizmów zdolnych do odtworzenia węchu, a nawet skutecznej metody leczenia anosmii.

 

Źródła

1. Dysfonctionnement olfactif (43,0%), dysfonctionnement gustatif (44,6%) et dysfonctionnement chimiosensoriel global (47,4%).

2. von Bartheld CS, Hagen MM, Butowt R. Prevalence of Chemosensory Dysfunction in COVID-19 Patients: A Systematic Review and Meta-analysis Reveals Significant Ethnic Differences. ACS Chem Neurosci. 2020 Oct 7;11(19):2944-2961. 

3. Parma V, Ohla K, Veldhuizen MG et al. More Than Smell—COVID-19 Is Associated With Severe Impairment of Smell, Taste, and Chemesthesis. Chem Senses. 2020 Oct 9;45(7):609-622. 

Scilog. Training can help recover from lost sense of smell. 11 Jan 2021. 

https://scilog.fwf.ac.at/en/biology-and-medicine/12982/training-can-help-recover-lost-sense-smell

Christine Moissl-Eichinger :

https://forschung.medunigraz.at/fodok/suchen.person_uebersicht?sprache_in=en&menue_id_in=101&id_in=20068

Florian Ph. S. Fischmeister :

https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbForschungsportal.cbShowPortal?pPersonNr=119322 ​​​​​​​

    Przeczytaj także