Wyniki za rok 2023: Międzynarodowego Obserwatorium Mikrobioty Archiwa

Aby lepiej zrozumieć poziom wiedzy i postawy ludzi wobec ich mikrobioty, Biocodex Microbiota Institute zwrócił się do Ipsos z prośbą o przeprowadzenie dużej międzynarodowej ankiety wśród 6500 osób w 7 krajach (Francja, Hiszpania, Portugalia, Stany Zjednoczone, Brazylia, Meksyk i Chiny).

Ta ankieta ujawnia ogólny brak wiedzy na temat znaczenia mikrobioty dla zdrowia oraz kluczową rolę, jaką odgrywają pracownicy służby zdrowia w jej zrozumieniu.

1. Mikrobiota: mało znana, choć stanowi podstawę naszego zdrowia…

21%

Tylko 1 na 5 osób twierdzi, że dokładnie wie co oznacza słowo „mikrobiota”.

24%

Mikrobiotę często ogranicza się do bakterii i jelit. Jednak to znacznie więcej…
Tylko 24% ankietowanych twierdzi, że dokładnie wie, czym jest mikrobiota jelitowa.

28%

Tylko 1 na 4 osoby kiedykolwiek słyszała o dysbiozie (braku równowagi mikrobioty).

rodzaje mikrobioty

jak dobrze je znamy?

Mikrobiota jelitowa

Tylko 24% ankietowanych twierdzi, że dokładnie wie, czym jest mikrobiota jelitowa.

Dowiedz się więcej o mikrobiocie jelitowej…
Mikrobiota pochwy

Tylko 18% ankietowanych twierdzi, że dokładnie wie, czym jest mikrobiota pochwy.

Dowiedz się więcej o mikrobiocie pochwy…
Odkryj wyniki poświęcone zdrowiu kobiet...
Mikrobiota jamy ustnej

Tylko 17% ankietowanych twierdzi, że dokładnie wie, czym jest mikrobiota jamy ustnej.

Dowiedz się więcej o mikrobiocie jamy ustnej…
Mikrobiota płuc

Tylko 13% ankietowanych twierdzi, że dokładnie wie, czym jest mikrobiota płuc.

Dowiedz się więcej o mikrobiocie płuc…
Brak równowagi mikrobioty

Tylko 1 na 4 osoby kiedykolwiek słyszała o dysbiozie (braku równowagi mikrobioty).

Dowiedz się więcej o dysbiozie…

2. O mikrobiotę trzeba dbać, co nie jest takie proste!

Dobre nawyki

Un régime méditerranéen, bon pour le corps, bon pour le cœur

Tylko 1 na 2 osoby twierdzi, że zachowuje się w sposób pomagający utrzymać zrównoważoną mikrobiotę (57%), najczęściej robiąc to „czasami” (42%).

Problemy jelitowe

Tylko 1 na 2 osoby które cierpiały na schorzenie układu pokarmowego związane z mikrobiotą, łączy te dwie kwestie (52%).

Probiotyki

62% ankietowanych uznało spożywanie probiotyków za pomocne w utrzymaniu równowagi i poprawnego funkcjonowania mikrobioty.

Bandeau_Article4_DTO

Probiotyki: czym właściwie są?

Szczegóły…
Obraz
IBS and microbiota

3. Mikrobiota objaśniona przez pracowników służby zdrowia: klucz do przyjęcia właściwych zachowań!

95%

Ponad 9 na 10 osób, które otrzymały informacje od pracownika służby zdrowia, wprowadziło zachowania mające na celu utrzymanie zrównoważonej mikrobioty; w przypadku niepoinformowanych osób jest to 57%.

44%

Tylko 2 na 5 osób twierdzą że zostały poinformowane lekarza o właściwych zachowaniach niezbędnych do utrzymania zrównoważonej mikrobioty.

33%

Tylko jedna na trzy osoby otrzymała od pracownika służby zdrowia informacje wskazujące, że przyjmowanie antybiotyków może zaburzyć równowagę mikrobioty. To niewiele, biorąc pod uwagę, że jedynie dwie trzecie ankietowanych (66%) stwierdziło, że są świadomi wpływu antybiotyków na mikrobiotę.

Quote Murielle Escalmel

„Badanie pokazuje, że od momentu, w którym pacjenci otrzymują informacje od pracowników służby zdrowia, ich stosunek do mikrobioty ulega zmianie. Co więcej, zaczynają zachowywać się w odpowiedni sposób. Należy zatem zwiększyć wsparcie pracowników służby zdrowia, by mikrobiota stała się integralną częścią opieki nad pacjentem”.

Murielle Escalmel Dyrektor ds. komunikacji naukowej w Instytut Mikrobioty Biocodex
Antibiotics: what impact on the microbiota and on our health?

Antybiotyki: jaki mają wpływ na mikrobiotę i nasze zdrowie?

Szczegóły
Obraz
Photo Observatoire: Le microbiote à chaque étape de la vie : des parents sensibilisés, des seniors peu informés

4. Mikrobiota na każdym etapie życia: rodzice są świadomi, seniorzy słabo poinformowani

Rodzice i ich mikrobiota

66% rodziców twierdzi że stosuje zachowania mające na celu utrzymanie zrównoważonej mikrobioty, w porównaniu z 50% seniorów.

Prawie 1 na 2 rodziców (48%) został poinformowany przez pracownika służby problemach trawiennych związanych ze stosowaniem antybiotyków, w porównaniu z zaledwie 1 na 3 (36%) osoby w wieku powyżej 60 lat.

Seniorzy i ich mikrobiota

How to keep a healthy microbiota?

Tylko 26% seniorów otrzymało od pracownika służby zdrowia informacje na temat mikrobioty i jej roli (w porównaniu z 37% ogólnego wyniku).

Kobiety i ich mikrobiota

Tylko 1 na 2 kobiety (52%) jest świadoma różnic w składzie mikrobioty pochwy na różnych etapach życia, mimo że ma to kluczowe znaczenie dla jej zdrowia intymnego.

Obraz
Photo Observatoire: Running

5. Mikrobiota na świecie: rażące różnice

 • Ponad 4 na 5 Francuzów zna termin „mikrobiota” (81%)
  w porównaniu z mniej niż 1 na 2 Amerykanów (53%).

 • Prawie 1 na 2 Chińczyków (44%) zdaje sobie sprawę, że mikrobiota może być powiązana z chorobami takimi jak choroba Alzheimera i Parkinsona,
  w porównaniu z zaledwie 1 na 5 Europejczyków (20%).

 • 64% Brazylijczyków stosuje zachowania sprzyjające utrzymaniu zrównoważonej mikrobioty,
  w porównaniu z 47% Francuzów i Amerykanów.

 • 69% Chińczyków zostało poinformowanych przez pracowników służby zdrowia o znaczeniu zachowania jak największej równowagi mikrobioty,
  w porównaniu z 27% Francuzów i 29% Amerykanów.

Etienne Mercier, dyrektor działu opinii i zdrowia Ipsos, komentuje wyniki ankiety

Obraz
Photo Observatoire: Vignette Etienne Mercier - PL

Metodologia

Duże międzynarodowe badanie zostało przeprowadzone w formie online przez panel Ipsos. Między 21 marca a 7 kwietnia 2023 r. przeprowadzono wywiady wśród 6500 osób w 7 krajach: Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Meksyku, Francji, Portugalii, Hiszpanii i Chinach.

Dane zebrano przy użyciu metody kwotowej, która jest najczęściej stosowanym planem pobierania prób w celu uzyskania reprezentatywnej próby badanej populacji. W każdym kraju zmienne kwotowe były następujące:

 • płeć
 • wiek
 • region
 • kategoria społeczno-zawodowa

Badana populacja składała się w 48% z mężczyzn i w 52% z kobiet. Średnia wieku wynosiła 46,9 lat. Próba 6500 osób pozwala na szczegółową analizę według kilku grup wiekowych: 18–24, 25–34, 35–44, 45–59, 60 i więcej.

westionariusz składający się z 26 pytań obejmuje:

 • dane społeczno-demograficzne
 • ocenę wiedzy na temat mikrobioty
 • poziom i chęć uzyskania informacji przez pracowników służby zdrowia
 • identyfikację i przyjęcie zachowań służących zwalczaniu braku równowagi mikrobioty
 • poziom wiedzy, informacji i zachowań kobiet w odniesieniu do mikrobioty sromu i pochwy
 • dane dotyczące zdrowia

Polecane przez naszą społeczność

Logo UGC

"Biocodex Microbiota Institute – dzięki za udostępnienie tego wspaniałego obserwatorium. Edukacja konsumentów w zakresie mikrobioty musi być jednym z głównych priorytetów, jeżeli chcemy, żeby zdrowa mikrobiota była rzeczywistością dla wszystkich! Robicie świetną robotę!" - Komentarz przetłumaczony z Dr. Amine ZORGANI (Od Biocodex Microbiota Institute na LinkedIn)

"Biocodex Microbiota Institute – świetna treść i wizja!" - Komentarz przetłumaczony z Dr. Amine ZORGANI (Od Biocodex Microbiota Institute na LinkedIn)

"Ciekawe!" - Komentarz przetłumaczony z Véronique Molénat (Od Biocodex Microbiota Institute na LinkedIn)

BMI-23.24