2023: Co kobiety wiedzą (i czego nie wiedzą) o mikrobiocie pochwy Międzynarodowego Obserwatorium Mikrobioty - Archiwa

Aby lepiej zrozumieć poziom wiedzy i postawy ludzi wobec ich mikrobioty, Biocodex Microbiota Institute zwrócił się do Ipsos z prośbą o przeprowadzenie dużej międzynarodowej ankiety wśród 6500 osób w 7 krajach (Francja, Hiszpania, Portugalia, Stany Zjednoczone, Brazylia, Meksyk i Chiny).

To wyjątkowe badanie ujawniło ogólny brak znajomości znaczenia mikroflory pochwy dla zdrowia i podkreśliło kluczową rolę personelu medycznego w edukowaniu pacjentek, zwłaszcza starszych, o roli mikroflory pochwy i zachowaniach, które należy wdrożyć, aby jak najlepiej ją zachować.

1. Mikrobiota pochwy: mało znany narząd 

21%

Tylko 1 na 5 kobiet twierdzi, że dokładnie zna znaczenie terminu „mikrobiota pochwy” (21% w por. z 18% wśród wyników ogółem).

53%

 

 

 

 

53% kobiet twierdzi, że nigdy nie słyszało tego terminu (w por. z 55% ogółem). 

49%

 

 

Tylko 1 na 2 kobiety wie, czym dokładnie jest flora pochwy (49%), przy czym odsetek ten jest nieco wyższy niż wyniki ogółem (40%).

Jeśli chodzi o rolę i znaczenie mikrobioty dla zdrowia, zdecydowana większość kobiet ma świadomość, że mikrobiota pochwy pełni rolę bariery chroniącej kobiety przed chorobotwórczymi drobnoustrojami (67%) oraz że mikrobiota pochwy każdej kobiety jest nieco odmienna (60%). 

Mikrobiota pochwy

Dowiedz się więcej...

Jednak tylko 1 na 2 kobiety wie, że pochwa oczyszcza się samoczynnie (52%) oraz że w okresie od dzieciństwa do menopauzy mikroflora pochwy nie pozostaje taka sama (52%)

Jeśli chodzi o konkretną wiedzę na temat porodu, różnorodności drobnoustrojów czy niezrównoważonej mikroflory, jej poziom gwałtownie maleje: tylko 1 na 3 kobiety wie, że bakterie mikrobioty pochwy są bezpieczne dla pochwy (37%) oraz że bakteryjne zapalenie pochwy wiąże się z zaburzeniem równowagi mikroflory pochwy (35%).

Również 1 na 3 kobiety ma świadomość, że poród (siłami natury lub przez cięcie cesarskie) wpływa na mikroflorę jelitową noworodka (30%). 

Tylko 27% pacjentek twierdzi, że wie, iż mikroflora pochwy jest zrównoważona, gdy jej różnorodność bakteryjna jest niska.

2. Niewłaściwe zachowania podejmowane z zamiarem ochrony mikroflory pochwy 

W odpowiedzi na pytania mające na celu ocenę wiedzy na temat właściwych zachowań, które należy praktykować, aby chronić zdrowie mikroflory pochwy, ankietowane uzyskały stosunkowo niską średnią ocenę, wynoszącą tylko 2,8/5.  

85%

 

 

 

85% kobiet przyjęło dobre zachowanie polegające na noszeniu bawełnianej bielizny, ale umiarkowany odsetek kobiet przyjęło określone zachowania, aby chronić zdrowie mikroflory pochwy.

45%

Prawie 1 na 2 kobiety twierdzi, że stosuje irygacje pochwy (45%), podczas gdy jest to szkodliwe dla mikroflory tego narządu. 

41%

Tylko 41% kobiet twierdzi, że przyjmowało probiotyki i/lub prebiotyki (doustnie lub dopochwowo). 

Bandeau_Article4_DTO

Czym właściwie są probiotyki?

Dowiedz się więcej...
Obraz
IBS and microbiota

3. Informacje są nadal zbyt rzadko przekazywane przez personel medyczny, ale są one potrzebne! 

42%

 

 

Mniej niż 1 na 2 kobiety twierdzi, że lekarz kiedykolwiek wyjaśnił im, jak utrzymać zrównoważoną mikroflorę pochwy 

35%

Wreszcie tylko 1 osoba na 3 wskazała, że lekarz kiedykolwiek powiedział jej, czym jest mikrobiota pochwy i do czego służy (35%, a tylko 14% wyjaśniło to kilka razy). 

86%

 

 

 

 

 

86% ankietowanych kobiet stwierdziło, że chciałoby uzyskać więcej informacji na temat znaczenia mikroflory pochwy i jej wpływu na zdrowie.

Obraz

4. Realne różnice w zależności od profilu ankietowanych: najmniejszą wiedzę mają kobiety w wieku 60 lat i starsze 

Kobiety, które ukończyły 60 lat i starsze, chociaż są w wieku, w którym problemy zdrowotne związane ze starzeniem się będą coraz bardziej dokuczliwe, mają najniższy poziom wiedzy. 

Tylko 40% z nich wie, czym jest mikrobiota pochwy (w por. z 47% wśród wszystkich kobiet). 

Temat: Kobiety i ich mikrobiota

Dowiedz się więcej...

Kobiety w wieku 60 lat i starsze mają najmniejszą wiedzę na temat mikroflory pochwy, przy czym średni wynik dotyczący wiedzy wynosi 3,3/8 (w por. z 3,6/8 ogółem).  Na przykład: mniej niż 1 na 4 kobiety w wieku 60 lat i starsze (23%) wie, że mikroflora pochwy jest zrównoważona, gdy jej różnorodność bakteryjna jest niska (w por. z 27% ogółem). 

W kontekście praktykowania odpowiednich zachowań zmierzających do utrzymania równowagi mikroflory pochwy kobiety w wieku 60 lat i starsze są (wraz z grupą wiekową poniżej 25 lat) grupą charakteryzującą się najmniej poprawnymi zachowaniami. 

Mniej niż 1 na 2 kobiety w wieku 60 lat i starsze używa płynu do mycia niezawierającego mydła (49% w por. z 52% ogółem). 

29%

Tylko 1 na 4 kobiety w wieku 60 lat i starsze stwierdziła, że lekarz kiedykolwiek powiedział jej, czym jest mikrobiota pochwy i do czego służy (29% w por. z 35% ogółem).

90%

 

 

 

 

 

Podczas gdy 90% ankietowanych kobiet w wieku 35–44 lata stwierdziło, że chciałoby uzyskać od swoich lekarzy więcej informacji na temat znaczenia mikroflory pochwy i jej wpływu na zdrowie

79%

 

 

 

 

 

Tylko 79% osób w wieku 60+ chciałoby posiadać więcej danych (w por. z 86% ogółem).

Z drugiej strony grupy wiekowe 25–34 i 35–44 lata charakteryzują się najwyższym poziomem wiedzy na temat tego, co należy wiedzieć i robić, aby zachować mikroflorę pochwy.

Na przykład: grupa wiekowa 35–44 lata znacznie lepiej zna termin „flora pochwy” (47% dokładnie wie, co to jest, w por. z 40% ogółem). 

Grupa wiekowa 25–34 lata jest najlepiej poinformowana przez swoich lekarzy. Niemal co drugiej kobiecie lekarz wyjaśnił, czym jest mikrobiota pochwy i jaka jest jej funkcja (48% w por. z 35% ogółem). Zdecydowana większość kobiet w wieku 25–34 lata (56% w por. z 42% ogółem) stwierdziła, że otrzymała od swojego lekarza informacje na temat zachowań pozwalających utrzymać dobrze zrównoważoną mikroflorę pochwy. 

Badanie International Microbiota Observatory ujawniło również ogromne kontrasty między krajami pod względem wiedzy, zachowań i informacji dostarczanych przez personel medyczny.

Metodologia

Duże międzynarodowe badanie zostało przeprowadzone w formie online przez panel Ipsos. Między 21 marca a 7 kwietnia 2023 r. przeprowadzono wywiady wśród 6500 osób w 7 krajach: Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Meksyku, Francji, Portugalii, Hiszpanii i Chinach.

Dane zebrano przy użyciu metody kwotowej, która jest najczęściej stosowanym planem pobierania prób w celu uzyskania reprezentatywnej próby badanej populacji. W każdym kraju zmienne kwotowe były następujące:

  • płeć
  • wiek
  • region
  • kategoria społeczno-zawodowa

Badana populacja składała się w 48% z mężczyzn i w 52% z kobiet. Średnia wieku wynosiła 46,9 lat. Próba 6500 osób pozwala na szczegółową analizę według kilku grup wiekowych: 18–24, 25–34, 35–44, 45–59, 60 i więcej.

westionariusz składający się z 26 pytań obejmuje:

  • dane społeczno-demograficzne
  • ocenę wiedzy na temat mikrobioty
  • poziom i chęć uzyskania informacji przez pracowników służby zdrowia
  • identyfikację i przyjęcie zachowań służących zwalczaniu braku równowagi mikrobioty
  • poziom wiedzy, informacji i zachowań kobiet w odniesieniu do mikrobioty sromu i pochwy
  • dane dotyczące zdrowia

Polecane przez naszą społeczność

"Byłem zaskoczony, gdy o tym usłyszałem; to bardzo interesujące." Rhonda Gray (Od My health, my microbiota)

BMI-23.47