Meksyk 2023: wiedza i zachowania dotyczące mikrobioty Archiwa

Biocodex Microbiota Institute zlecił firmie Ipsos przeprowadzenie wielkiej międzynarodowej ankiety obejmującej 6500 osób w 7 krajach (Francji, Hiszpanii, Portugalii, Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Meksyku i Chinach): Międzynarodowej Ankiety dot. Mikrobioty.

Mikrobiota, niezbędna dla zdrowia, ale mało znana na świecie. Meksykanie mają większą wiedzę na temat mikrobioty i są jednym z narodów, które podejmują najwięcej działań w celu zapewnienia równowagi mikrobioty

1. Meksyk to obok Brazylii jeden z krajów o najwyższym poziomie wiedzy...

na temat tego, co należy robić, by dbać o mikrobiotę. W Ameryce Łacińskiej dobrze znane są terminy „flora jelitowa” (68% w Brazylii i 73% w Meksyku) i „flora pochwy” (52% w Brazylii i 43% w Meksyku).

73%

 

Meksykanie bardzo dobrze znają termin "flora jelitowa".

43%

Meksykanki są bardzo dobrze zaznajomione z terminem "flora pochwy".

2. Meksykanie należą do narodowości, które mają najlepszą wiedzę na temat roli mikrobioty

Na przykład są najbardziej świadomi tego, że brak równowagi mikrobioty może w niektórych przypadkach mieć poważne konsekwencje dla zdrowia (81% w porównaniu z 75% dla ogólnego wyniku), że dieta ma duży wpływ na równowagę mikrobioty (81% w porównaniu z 74% dla ogólnego wyniku) oraz że odgrywa ona ważną rolę w mechanizmach obrony immunologicznej (78% w porównaniu z 72% dla ogólnego wyniku).

3. Obok Brazylijczyków i Chińczyków najczęściej twierdzą, że podejmują najbardziej specyficzne działania w celu zachowania równowagi mikrobioty.

Należą do osób najbardziej świadomych znaczenia zbilansowanej diety (90%) i aktywności fizycznej (83%). Mają dużą świadomość znaczenia spożywania probiotyków (80% w porównaniu z 62% dla ogólnego wyniku) i prebiotyków (70% w porównaniu z 51% dla ogólnego wyniku)

Bandeau_Article4_DTO

Czym dokładnie są probiotyki?

Dowiedz się więcej...

4. Meksykanie znacznie częściej niż inni wiążą pewne problemy zdrowotne ze swoją mikrobiota.

5 spośród 8 przebadanych problemów medycznych większość Meksykanów łączy z mikrobiotą. Tak jest na przykład w przypadku zapalenia żołądka i jelit (69%), problemów jelitowych (69%), biegunki poantybiotykowej (66%) i dolegliwości układu trawiennego (65%).

5. Przede wszystkim Meksykanie znacznie częściej niż inni rozmawiają na ten temat z pracownikami służby zdrowiai.

częściej twierdzą, że otrzymują od lekarzy recepty na probiotyki i prebiotyki (71% w porównaniu z 46% dla ogólnego wyniku) oraz wyjaśnienia dotyczące właściwych działań, które należy podjąć w celu utrzymania równowagi mikrobioty (63% w porównaniu z 44% dla ogólnego wyniku), są też świadomi znaczenia utrzymania równowagi mikrobioty (56% w porównaniu z 42% dla ogólnego wyniku).

71%

 

 

Meksykanie częściej twierdzą, że otrzymują od lekarzy recepty na probiotyki i prebiotyki

63%

 

Meksykanie oraz wyjaśnienia dotyczące właściwych działań, które należy podjąć w celu utrzymania równowagi mikrobioty.

56%

Meksykanie są też świadomi znaczenia utrzymania równowagi mikrobioty.

Obraz
Photo Observatoire: Le microbiote à chaque étape de la vie : des parents sensibilisés, des seniors peu informés
Pobierz infografikę przedstawiającą ogólne wyniki

Metodyka

Duże międzynarodowe badanie zostało przeprowadzone w formie online przez panel Ipsos. Między 21 marca a 7 kwietnia 2023 r. przeprowadzono wywiady wśród 6500 osób w 7 krajach: Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Meksyku, Francji, Portugalii, Hiszpanii i Chinach.

Dane zebrano przy użyciu metody kwotowej, która jest najczęściej stosowanym planem pobierania prób w celu uzyskania reprezentatywnej próby badanej populacji. W każdym kraju zmienne kwotowe były następujące:

  • płeć
  • wiek
  • region
  • kategoria społeczno-zawodowa

Badana populacja składała się w 48% z mężczyzn i w 52% z kobiet. Średnia wieku wynosiła 46,9 lat. Próba 6500 osób pozwala na szczegółową analizę według kilku grup wiekowych: 18–24, 25–34, 35–44, 45–59, 60 i więcej.

westionariusz składający się z 26 pytań obejmuje:

  • dane społeczno-demograficzne
  • ocenę wiedzy na temat mikrobioty
  • poziom i chęć uzyskania informacji przez pracowników służby zdrowia
  • identyfikację i przyjęcie zachowań służących zwalczaniu braku równowagi mikrobioty
  • poziom wiedzy, informacji i zachowań kobiet w odniesieniu do mikrobioty sromu i pochwy
  • dane dotyczące zdrowia
BMI-23.35