Hiszpania 2023: wiedza i zachowania dotyczące mikrobioty Archiwa

Biocodex Microbiota Institute zlecił firmie Ipsos przeprowadzenie wielkiej międzynarodowej ankiety obejmującej 6500 osób w 7 krajach (Francji, Hiszpanii, Portugalii, Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Meksyku i Chinach): Międzynarodowej Ankiety dot. Mikrobioty.

Mikrobiota jest bardzo ważna dla zdrowia, ale świat wie o niej niewiele. Wiedza Hiszpanów o mikrobiocie i działaniach, które należy podejmować, żeby zachować ją w jak najlepszym stanie, jest bardzo słaba.

1. Hiszpanie – podobnie jak Francuzi i Amerykanie, a w mniejszej mierze również Portugalczycy – są też jednym z najmniej wiedzących o mikrobiocie narodów. 

Niewielu Hiszpanów wie, co dokładnie oznaczają terminy takie jak „dysbioza” (tylko 6% przy 10% globalnie) i „probiotyk” (38% w porównaniu z 43% globalnie).

Bandeau_Article4_DTO

Czym dokładnie są probiotyki?

Więcej informacji...

2. Ich wiedza o działaniach, które należy podejmować, żeby zachować równowagę swojej mikrobioty, jest słaba...

ale większa niż wynosi średnia dla innych krajów (4,2/7 przy globalnym poziomie wynoszącym 4/7). Mimo to nie wcielają tej wiedzy w życie i należą do grupy narodów najrzadziej deklarujących, że wytworzyły w sobie nawyki zmierzające do zachowania jak największej równowagi mikrobioty (54% przy 57% ogółem).

3. Hiszpanie rzadko kojarzą niektóre problemy zdrowotne ze swoją mikrobiotą.

Z 8 objętych badaniem problemów medycznych tylko jeden większość cierpiących na niego Hiszpanów wiąże z mikrobiotą. Chodzi o biegunki poantybiotykowe (53%). Wszystkie inne problemy zdrowotne nigdy nie są kojarzone przez większość Hiszpanów z mikrobiotą. Dotyczy to infekcji układu moczowo-płciowego (40%), epizodów zaburzeń jelitowych (46%), zaburzeń układu pokarmowego (44%) oraz zapalenia żołądka i jelit (tylko 34% chorych ma to skojarzenie).

Mikrobiota jelit

Więcej informacji...

4. Hiszpanie przede wszystkim rzadko rozmawiają na ten temat z pracownikami ochrony zdrowia. 

Dużo rzadziej niż wynosi średnia deklarują, że lekarze przepisują im probiotyki lub prebiotyki (36% w porównaniu z 46% globalnie), mówią, co trzeba robić, żeby utrzymać jak największą równowagę mikrobioty (33% przy 44% globalnie) albo uświadamiają ich, jak ważne jest utrzymywanie jak najbardziej zrównoważonej mikrobioty (31% w porównaniu z 42% globalnie).

36%

 

 

Hiszpanów znacznie rzadziej niż przeciętnie przepisuje lekarzowi probiotyki lub prebiotyki.

33%

Hiszpanów jest znacznie mniej prawdopodobne niż przeciętnie, że ich lekarz wyjaśni zachowania wymagane do utrzymania jak największej równowagi mikrobioty.

31%

są znacznie mniej świadomi znaczenia zachowania jak największej równowagi w mikrobiocie.

W Hiszpanii edukacja pacjentów jest obecnie kwestią o fundamentalnym znaczeniu dla propagowania wiedzy nie tylko o roli mikrobioty, ale także o zachowaniach pozwalających utrzymać jej jak najlepszy stan. Edukację tę muszą częściowo prowadzić pracownicy ochrony zdrowia.

Obraz
Photo Observatoire: Le microbiote à chaque étape de la vie : des parents sensibilisés, des seniors peu informés
Pobierz infografikę przedstawiającą ogólne wyniki

Metodyka

Duże międzynarodowe badanie zostało przeprowadzone w formie online przez panel Ipsos. Między 21 marca a 7 kwietnia 2023 r. przeprowadzono wywiady wśród 6500 osób w 7 krajach: Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Meksyku, Francji, Portugalii, Hiszpanii i Chinach.

Dane zebrano przy użyciu metody kwotowej, która jest najczęściej stosowanym planem pobierania prób w celu uzyskania reprezentatywnej próby badanej populacji. W każdym kraju zmienne kwotowe były następujące:

  • płeć
  • wiek
  • region
  • kategoria społeczno-zawodowa

Badana populacja składała się w 48% z mężczyzn i w 52% z kobiet. Średnia wieku wynosiła 46,9 lat. Próba 6500 osób pozwala na szczegółową analizę według kilku grup wiekowych: 18–24, 25–34, 35–44, 45–59, 60 i więcej.

westionariusz składający się z 26 pytań obejmuje:

  • dane społeczno-demograficzne
  • ocenę wiedzy na temat mikrobioty
  • poziom i chęć uzyskania informacji przez pracowników służby zdrowia
  • identyfikację i przyjęcie zachowań służących zwalczaniu braku równowagi mikrobioty
  • poziom wiedzy, informacji i zachowań kobiet w odniesieniu do mikrobioty sromu i pochwy
  • dane dotyczące zdrowia
BMI-23.25