Portugalia 2023: wiedza i zachowania dotyczące mikrobioty Archiwa

Biocodex Microbiota Institute zlecił firmie Ipsos przeprowadzenie wielkiej międzynarodowej ankiety obejmującej 6500 osób w 7 krajach (Francji, Hiszpanii, Portugalii, Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Meksyku i Chinach): Międzynarodowej Ankiety dot. Mikrobioty.

Mikrobiota, niezbędna dla zdrowia, ale mało znana na świecie Portugalczycy mają dość dobrą wiedzę na temat roli mikrobioty, ale mało wiedzą o probiotykach: większość z nich robi niewiele, by zapewnić równowagę swojej flory jelitowej.

1. Portugalczycy są bardziej zaznajomieni z terminem „flora” niż z terminem „mikrobiota”.*

To jeden z narodów, które najsłabiej znają dokładne znaczenie terminu „mikrobiota” (17% w porównaniu z 21% dla ogólnego wyniku). Obok Amerykanów najmniej słyszeli o „mikrobiocie jelitowej” (45% w porównaniu z 53% dla ogólnego wyniku). Lepiej znają terminu „flora jelitowa” (69% wie dokładnie, co to jest, w porównaniu z 53% dla ogólnego wyniku) i „flora pochwy” (58% w porównaniu z 40% dla ogólnego wyniku).

17%

Portugalczycy są jednymi z najmniej świadomych dokładnego znaczenia terminu "mikrobiota".

45%

 

Portugalczycy są tymi, którzy najmniej słyszeli o "mikrobiocie jelitowej".

69%

 

 

Portugalczycy są bardziej zaznajomieni z terminem "flora jelitowa" i mają bardzo dobrą wiedzę na ten temat.

2. Portugalczycy to jeden z narodów, które wiedzą najwięcej o roli mikrobioty…

Zdecydowana większość wie, że brak równowagi mikrobioty może w niektórych przypadkach mieć poważne konsekwencje dla zdrowia (85% w porównaniu z 75% dla ogólnego wyniku), że dieta ma duży wpływ na równowagę mikrobioty (83% w porównaniu z 74% dla ogólnego wyniku), że mikrobiota odgrywa ważną rolę w mechanizmach obrony immunologicznej (76% w porównaniu z 72% dla ogólnego wyniku) oraz że przyjmowanie antybiotyków ma wpływ na mikrobiotę (72% w porównaniu z 66% dla ogólnego wyniku).

3. …ale niewiele wiedzą o probiotykach i prebiotykach

Nie są z nimi zaznajomieni: tylko 37% wie dokładnie, czym są probiotyki (w porównaniu z 43% dla ogólnego wyniku), a mniej niż 1 na 6 Portugalczyków (17%) twierdzi, że wie, czym są prebiotyki (w porównaniu z 27% dla ogólnego wyniku).

Bandeau_Article4_DTO

Czym dokładnie są probiotyki?

Więcej informacji...

4. Chociaż większość Portugalczyków twierdzi, że stosuje zachowania mające na celu zachowanie równowagi mikrobioty (58%), większość robi to „tylko trochę” (45% w porównaniu z zaledwie 13%, którzy robią tak w dużym stopniu).

Należą jednak do osób najbardziej świadomych znaczenia zbilansowanej diety (89%) i aktywności fizycznej (81%). Z drugiej strony mają bardzo niską świadomość znaczenia spożywania probiotyków (51% w porównaniu z 62% dla ogólnego wyniku) i prebiotyków (36% w porównaniu z 51% dla ogólnego wyniku).

5. Jednocześnie Portugalczycy są jednymi z tych, którzy najrzadziej rozmawiają na ten temat z pracownikami służby zdrowia.

Tylko 32% twierdzi, że przepisano im kiedyś probiotyki lub prebiotyki (w porównaniu z 46% dla ogólnego wyniku). Mniej niż połowa osób twierdzi, że wyjaśniono im właściwe zachowania (35% w porównaniu z 44% dla ogólnego wyniku). Wreszcie – tylko 1 na 4 Portugalczyków wyjaśniono kiedykolwiek rolę mikrobioty (26% w porównaniu z 37% dla ogólnego wyniku). Tylko 22% z nich kiedykolwiek zalecono zbadanie mikrobioty (w porównaniu z 30% dla ogólnego wyniku).

32%

 

Tylko 32% twierdzi, że przepisano im kiedyś probiotyki lub prebiotyki

26%

Tylko 1 na 4 Portugalczyków wyjaśniono kiedykolwiek rolę mikrobioty.

W Portugalii edukacja pacjentów jest obecnie kluczową kwestią. Należy informować ich nie tylko o roli mikrobioty, ale także o działaniach, które muszą podjąć w celu jej ochrony. Część tej edukacji powinni zapewnić pracownicy służby zdrowia.

Obraz
Photo Observatoire: Le microbiote à chaque étape de la vie : des parents sensibilisés, des seniors peu informés
Pobierz infografikę przedstawiającą ogólne wyniki

Metodyka

Duże międzynarodowe badanie zostało przeprowadzone w formie online przez panel Ipsos. Między 21 marca a 7 kwietnia 2023 r. przeprowadzono wywiady wśród 6500 osób w 7 krajach: Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Meksyku, Francji, Portugalii, Hiszpanii i Chinach.

Dane zebrano przy użyciu metody kwotowej, która jest najczęściej stosowanym planem pobierania prób w celu uzyskania reprezentatywnej próby badanej populacji. W każdym kraju zmienne kwotowe były następujące:

  • płeć
  • wiek
  • region
  • kategoria społeczno-zawodowa

Badana populacja składała się w 48% z mężczyzn i w 52% z kobiet. Średnia wieku wynosiła 46,9 lat. Próba 6500 osób pozwala na szczegółową analizę według kilku grup wiekowych: 18–24, 25–34, 35–44, 45–59, 60 i więcej.

westionariusz składający się z 26 pytań obejmuje:

  • dane społeczno-demograficzne
  • ocenę wiedzy na temat mikrobioty
  • poziom i chęć uzyskania informacji przez pracowników służby zdrowia
  • identyfikację i przyjęcie zachowań służących zwalczaniu braku równowagi mikrobioty
  • poziom wiedzy, informacji i zachowań kobiet w odniesieniu do mikrobioty sromu i pochwy
  • dane dotyczące zdrowia
BMI-23.30