Diagnoza IBS – broszura

ZJD

Ilu pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń jelitowych przyjmuje Pan/Pani tygodniowo? U ilu z nich diagnozuje się zespół jelita drażliwego (IBS)? Czy wiesz, że niektórzy pacjenci walczą ponad 4 lata przed otrzymaniem formalnej diagnozy medycznej IBS? 

Aż do 75% osób z zespołem jelita drażliwego (IBS) może być niezdiagnozowanych. Właściwe zdiagnozowanie IBS może być wyzwaniem i niepewnością, jest to złożona choroba, którą trudno jest wyjaśnić pacjentowi podczas przeciętnej konsultacji. 

W związku z tym Pr. Jean-Marc Sabaté, Pr. Jan Tack, dr Pedro Costa Moreira i Biocodex Microbiota stworzyli narzędzie w postaci listy kontrolnej, aby lepiej diagnozować IBS i komunikować się z pacjentem. To narzędzie IBS uzyskało aprobatę Światowej Organizacji Gastroenterologii.

Opublikowano 25 Styczeń 2023
Zaktualizowano 11 Czerwiec 2024
Actu GP : La dysbiose vaginale à l’origine de certains cas d’infertilité ?

O tym artykule

Opublikowano 25 Styczeń 2023
Zaktualizowano 11 Czerwiec 2024

Spis treści

Spis treści

Obraz
IBS Diagnostic Tool Pr. J Tack PL

52% 1 na 2 osoby które cierpiały na schorzenie układu pokarmowego związane z mikrobiotą, łączy te dwie kwestie

Co znajdziesz w diagnoza IBS – broszura?

Drodzy pracownicy służby zdrowia, po raz pierwszy znajdziecie wszystkie potrzebne informacje w jednym użytecznym narzędziu diagnostycznym IBS: 

  • Proste rysunki wyjaśniające chorobę, objawy i fizjopatologię
  • Kryteria diagnostyczne i podtypy IBS
  • Księga objawów alarmowych, która pomoże Ci potwierdzić diagnozę
  • Lista badań, które są potrzebne, te zalecane w konkretnych przypadkach i te, które nie są przydatne jako badania rutynowe.
  • Cztery ogólne koncepcje zarządzania
  • Propozycja częstotliwości prowadzenia opieki kontrolnej

Jak zdefiniować IBS?

Co wiadomo o fizjopatologii?

Jak postawić trafną diagnozę?

Jakie są sygnały ostrzegawcze?

Jakie badania są potrzebne?

Jakie są wytyczne dotyczące postępowania?

Jak często prowadzona jest dalsza obserwacja?

Stworzone przez

 Prof. Jean-Marc Sabaté

Prof. Jean-Marc Sabaté pracuje jako konsultant na Wydziale Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego Avicenne w Bobigny we Francji i jest profesorem gastroenterologii na Uniwersytecie Paryskim. Od 2002 r. prowadzi badania z zakresu zespołu jelita drażliwego (IBS) w ramach INSERM U-987 „Fizjopatologia i kliniczna farmakologia bólu” (szpital Ambroise Paré, Francja). Jest współzałożycielem i przewodniczącym rady naukowej stowarzyszenia APSSII (francuskie stowarzyszenie pacjentów cierpiących na zespół jelita drażliwego).

Prof. Jan Tack

Prof. Jan Tack jest obecnie kierownikiem kliniki na Wydziale Gastroenterologii, profesorem chorób wewnętrznych i przewodniczącym Katedry Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej na Uniwersytecie w Leuven w Belgii. Prof. Jan Tack jest również głównym badaczem w Centrum Badań Translacyjnych Zaburzeń Żołądkowo-Jelitowych (TARGID) na Uniwersytecie w Leuven. Obecnie jest jednym z czołowych klinicznych i podstawowych badaczy w dziedzinie motoryki przewodu pokarmowego.Jest prezesem Rzymskiej Fundacji ds. Funkcjonalnych Zaburzeń Żołądkowo-Jelitowych.

Dr. Pedro Costa Moreira

Dr Pedro Costa Moreira pracuje jako gastroenterolog w Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa – Penafiel, Porto, Portugalia.Szczególnym przedmiotem jego zainteresowania są choroby dróg żółciowo-trzustkowych oraz zaawansowana endoskopia (USG endoskopowe, endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna / ERCP). Jednocześnie jest koordynator i konsultant naukowy w szkoleniach na platformie MGFamiliar.net.. Rozpoczął szkolenie medyczne w Centro Hospitalar de São João, Porto, Portugalia.

Zatwierdzony przez

Światowa Organizacja Gastroenterologii (WGO) 

Światowa Organizacja Gastroenterologii (WGO) jest federacją 119 Towarzystw Członkowskich i czterech Regionalnych Stowarzyszeń Gastroenterologicznych reprezentujących ponad 60 000 indywidualnych członków na całym świecie. WGO skupia się na poprawie standardów szkolenia, edukacji i praktyki w zakresie Gastroenterologii, Hepatologii i innych pokrewnych dyscyplin na całym świecie. https://www.worldgastroenterology.org/

Zdobądź oficjalne drukowane narzędzie!

Poproś lokalnego przedstawiciela o broszurę dotyczącą zestawu wentylatorów dotyczącą narzędzia diagnostycznego IBS.

Wiedzieć więcej

Wszystko, co musisz wiedzieć o zespole jelita drażliwego (IBS)

Ekskluzywne materiały poświęcone zespołowi jelita drażliwego (IBS)
Źródła

1. Barbara G, Grover M, Bercik P, et al. Rome Foundation Working Team Report on Post-Infection Irritable Bowel Syndrome. Gastroenterology. 2019;156(1):46-58.e7.

2. Black CJ, Ford AC. Global burden of irritable bowel syndrome: trends, predictions and risk factors. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2020; 17: 473-86.

3. Blake MR, Raker JM, Whelan K. Validity and reliability of the Bristol Stool Form Scale in healthy adults and patients with diarrhoea-predominant irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther. 2016;44(7):693-703.

4. Carbone F, Van den Houte K, Besard L, et al. Diet or medication in primary care patients with IBS: the DOMINO study - a randomised trial supported by the Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE Trials Programme) and the Rome Foundation Research Institute [published online ahead of print, 2022 Apr 28]. Gut. 2022;gutjnl-2021-325821.

5. Collins, S. A role for the gut microbiota in IBS. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 11, 497–505 (2014).

6. Drossman DA, Tack J. Rome Foundation Clinical Diagnostic Criteria for Disorders of Gut-Brain Interaction. Gastroenterology. 2022 Mar;162(3):675-679

7. Ford AC, Sperber AD, Corsetti M, et al. Irritable bowel syndrome. Lancet. 2020 Nov 21;396(10263):1675-1688.

8. Fukudo S, Okumura T, Inamori M, et al. Evidence-based clinical practice guidelines for irritable bowel syndrome 2020. J Gastroenterol. 2021;56(3):193-217.

9. Hillestad EMR, van der Meeren A, Nagaraja BH, et al. Gut bless you: The microbiota-gut-brain axis in irritable bowel syndrome. World J Gastroenterol. 2022 Jan 28;28(4):412-431.

10. https://www.snfge.org/content/constipation-chronique

11. Kindt S, Louis H, De Schepper H, et al. Belgian consensus on irritable bowel syndrome. Acta Gastroenterol Belg. 2022;85(2):360-382.

12. Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, et al. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol. 2021;116(1):17-44.

13. Longstreth GF, Thompson WG, Chey WD, et al. Functional bowel disorders [published correction appears in Gastroenterology. 2006 Aug;131(2):688]. Gastroenterology. 2006;130(5):1480-1491.

14. Mearin F, Lacy BE, Chang L, et al. Bowel Disorders. Gastroenterology. 2016;S0016-5085(16)00222-5.

15. Moayyedi P, Mearin F, Azpiroz F, et al. Irritable bowel syndrome diagnosis and management: A simplified algorithm for clinical practice. United European Gastroenterol J. 2017;5(6):773-788.

16. Savarino E, Zingone F, Barberio B, et al. Functional bowel disorders with diarrhoea: Clinical guidelines of the United European Gastroenterology and European Society for Neurogastroenterology and Motility. United European Gastroenterol J. 2022;10(6):556-584.

17. Sayuk GS, Wolf R, Chang L. Comparison of Symptoms, Healthcare Utilization, and Treatment in Diagnosed and Undiagnosed Individuals With Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol. 2017 Jun;112(6):892-899.

18. Simrén, M., Tack, J. New treatments and therapeutic targets for IBS and other functional bowel disorders. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 15, 589–605 (2018).

19. Sperber AD, Bangdiwala SI, Drossman DA, et al. Worldwide Prevalence and Burden of Functional Gastrointestinal Disorders, Results of Rome Foundation Global Study. Gastroenterology. 2021;160(1):99-114.e3.

20. Sperber AD. Epidemiology and Burden of Irritable Bowel Syndrome: An International Perspective. Gastroenterol Clin North Am. 2021 Sep;50(3):489-503.

21. Vasant DH, Paine PA, Black CJ, et al. British Society of Gastroenterology guidelines on the management of irritable bowel syndrome. Gut. 2021;70(7):1214-1240.