Xpeer: Wykrywanie, zapobieganie i leczenie dysbiozy mikrobiomu jelitowego

Opublikowano 20 Styczeń 2022
Zaktualizowano 15 Listopad 2022

O tym artykule

Opublikowano 20 Styczeń 2022
Zaktualizowano 15 Listopad 2022
Obraz

Streszczenie kursu

Zmiany w mikrobiomie jelitowym mogą być zaangażowane w patogenezę wielu chorób niezakaźnych oraz w przechodzenie tych schorzeń w stan przewlekły. Wiele badań wykazało związek pomiędzy składem mikrobioty kałowej a chorobami, w tym zaburzeniami metabolicznymi, zapalnymi i nowotworowymi. Jednak dokładna rola, jaką zmiany mikrobioty mogą odgrywać w tych chorobach, pozostaje niejasna. Jak dotąd, w niewielkim stopniu udało się przełożyć naukę o mikrobiomie na praktykę kliniczną, zwłaszcza w dziedzinie diagnostyki i prognozowania, ze względu na brak dowodów potwierdzających strategie testuj i lecz. Niemniej jednak, staje się jasne, że rozwój i utrzymanie różnorodności mikrobioty jelitowej jest nowym celem klinicznym w promocji zdrowia i zapobieganiu chorobom, a dieta i probiotyki są naturalnym i najbardziej efektywnym sposobem poprawy różnorodności. Nieograniczony grant firmy Biocodex.

Tylko u nas

Zarezerwuj prywatną sesję mentoringu z profesorem Guarnerem!

Kim jest profesor Guarner?

  • Dr Hab. Francisco Guarner Aguilar jest autorem ponad 300 publikacji w międzynarodowych czasopismach badawczych, z których wiele charakteryzuje się przełomowym wkładem w dziedzinie mikrobioty i zdrowia.
  • W 2020 roku został uznany za jednego z najbardziej wpływowych naukowców w dekadzie 2010-2020, otrzymując wyróżnienie Web of Science's Highly Cited Researchers (Cross Field).
  • Jest członkiem Komitetu Światowej Organizacji Gastroenterologii (WGO), Międzynarodowego Konsorcjum ds. Ludzkiego Mikrobiomu (IHMC) oraz członkiem Rady Dyrektorów Międzynarodowego Stowarzyszenia Naukowego ds. probiotyków i prebiotyków (ISAPP).
  • Oświadczenie o braku konfliktu interesów: Francisco Guarner otrzymuje dotacje na badania od Abbvie, Takeda i AB-Biotics oraz honoraria lub opłaty konsultacyjne od Instituto Danone, Sanofi, Biocodex, Actial, Menarini i Ordesa.

O aplikacji Xpeer

Xpeer Medical Education to pierwsza na rynku aplikacja do punktowanych szkoleń medycznych. Zawiera ona ciekawe filmy mikroedukacyjne trwające tylko 5 minut.

Dzięki silnemu algorytmowi do personalizacji treści oraz wrażeń użytkownika wzorowanemu na najpopularniejszych platformach z materiałami filmowymi Xpeer oferuje pracownikom ochrony zdrowia zupełnie nowy rodzaj kształcenia ustawicznego i rozwoju.

Aplikacja została akredytowana przez Europejską Unię Lekarzy Specjalistów. Oferuje naukowe szkolenia medyczne wysokiej jakości. W 2021 r. w Xpeer będzie dostępny niniejszy program dotyczący mikrobioty oraz 500 godzin szkoleń medycznych w zakresie Twojej specjalizacji, technologii oraz kompetencji zawodowych i osobistych.

Więcej o akredytacji

Aplikacja Xpeer jest akredytowana przez Europejską Komisję Akredytacji Doskonalenia Zawodowego (EACCME) i przyznaje punkty ECMEC uznawane w 26 krajach.

Za każdą godzinę szkolenia (60 minut e-learningu z wyłączeniem wprowadzenia) uczestnicy otrzymują 1 europejski punkt FMF (ECMEC). Punkt ten jest przyznawany po ukończeniu modułu i potwierdzeniu przez uczestników odpowiadającej mu oceny.

Uznane za jedno z największych osiągnięć medycyny XX wieku antybiotyki uratowały życie milionom ludzi. Ale jednocześnie uderzają w naszą mikrobiotę, powodując dysbiozę. Przyjrzyjmy się tej obosieczności.

Dwie twarze antybiotyków

Niszcząc bakterie odpowiedzialne za infekcje, uderzają również w mikrobiotę i …

Czym jest Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach?

Co roku od 2015 r. WHO organizuje Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy o ogólnej odporności na mikroorganizmy. Kampania ta, realizowana w dniach 18-24 listopada, zachęca społeczeństwo, pracowników służby zdrowia i decydentów do ostrożnego stosowania antybiotyków, aby zapobiec dalszemu szerzeniu się oporności na nie. 

    Przeczytaj także