Libido:bağırsak bakterileri eğlenceyi bozuyor

Düşük libido için genelde aşırı yoğun bir hayat veya geçen yıllar suçlanır. Ya daha az bariz bir suçlu varsa, bağırsaklarımızda sessizce oturan?

Yayın 25 Haziran 2021
Güncelleme 10 Ağustos 2023
Actu GP : Libido : des bactéries intestinales trouble-fête

Bu makale hakkında

Yayın 25 Haziran 2021
Güncelleme 10 Ağustos 2023

Libido kaybı yaşam kalitesinde azalma, düşük öz güven ve öz saygı, ve partner ile bağın kaybolması dahil birden fazla sonucu olan bir cinsel bozukluktur. Cinsel istek eksikliği veya cinsel isteğin olmaması önemli bir strese/sıkıntıya veya ilişkilerde güçlüğe yol açtığında doktorlar bu durumu "hipo-aktif cinsel istek bozukluğu" (HSDD) olarak adlandırmaktadır. Semptomların kombinasyonu (düşük istek ve ilişkili sıkıntı) Amerikalı kadınların %10'una varan oranında görünürken benzer prevalans oranları tüm dünyada da görülmektedir. Bağırsak mikrobiyotasının bazı ruhsal ve nörolojik hastalıklarda rolü olduğu görülmüştür ve yakın tarihli çalışmalarbağırsak mikrobiyotasının kısmen beyin tarafından regüle edilen libido kaybı ve HSDD'de rolü olabileceğini önermektedir.

Bakteriler, duygular ve cinsellik

Daha fazla bilgi elde etmek için araştırmacılar HSDD'si olan 24 kadının dışkısını, normal libidosu olan 22 kadınınki ile karşılaştırdılar. HSDD gönüllülerinde belirli bakterilerden daha düşük sayıda olduğunu gözlemlerken Lactobacillus ve Bifidobacterium gibi diğer bakterilerin sayılarında artış vardı. Normal libidosu olan kadınların mikrobiyotası ile karşılaştırıldığında miktarı arasında farklar ne kadar büyükse, cinsel istekteki düşüş de o kadar büyüktü. Rol oynayan mekanizmaları anlamak için daha fazla araştırma gerekli olmasına rağmen, bağırsak bakterilerin vücuda beyne etki edebilecek küçük moleküller salgıladığı düşünülmektedir. Bu durum önemlidir çünkü bu kesin olmayan sonuçlar bir gün kadınlarda düşük libidonun daha iyi yönetilmesine yol açabilir.

Sakinlik veya arzu, seçmek zorunda mıyız?

Yazarlar - libido kaybının bir işareti olan - yüksek seviyelerde Lactobacillus ve Bifidobacterium'un daha önceden agresif düşüncelerde ve üzüntü hissinde bir azalmayla ilişkilendirildiğine de işaret etmektedir. Yazarlar her şeyin bağlantılı olabileceğine inanmaktadır: kızgınlık veya stres cinselliğe bir giriş olabilir çünkü bu duygu durumları insanları heyecanlandırır ve bu da arzuya dönüşebilir. Başka bir ifadeyle, sakinlik ile libido arasında seçim yapmak zorunda kalabiliriz!

Old sources

Kaynaklar:

Li G, Li W, Song B, et al. Differences in the Gut Microbiome of Women With and Without Hypoactive Sexual Desire Disorder: Case Control Study. J Med Internet Res. 2021 Feb 25;23(2):e25342.