Dışkı nakli Sezaryen yöntemle doğan bebeklerin mikrobiyotasını eski haline getirebilir mi?

Cell dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma Sezaryen yöntem ile doğan bebeklerin bağırsak mikrobiyotasının annelerinden yapılacak bir dışkı mikrobiyotası nakli ile eski haline getirebileceğini göstermektedir. Sonuç, normal (vajinal) doğum ile doğan bebeklerinkine benzer bir bağırsak mikrobiyotasıdır.

Yayın 03 Mart 2021
Güncelleme 06 Mart 2024
Actu PRO : La transplantation fécale pour restaurer le microbiote des bébés nés par césarienne ?

Bu makale hakkında

Yayın 03 Mart 2021
Güncelleme 06 Mart 2024

Sezaryen (CS) yöntem ile doğan bebeklerin bağırsak mikrobiyotası normal yöntemle doğan bebeklerinden farklıdır çünkü sezaryen ile doğan bebekler doğum sırasında annedeki mikroplara maruz kalmaz. Bazı çalışmalar CS'in kronik bağışıklık hastalıkları riskinde artış (astım, alerjiler vb) dahil bebeklerin sağlığında kısa ve uzun vadede sonuçları olabileceğini bildirmiştir ancak bu iddia hala tartışmalıdır. Finlandiyalı bir grup araştırmacı, CS yöntemle doğan bebeklerin bağırsak mikrobiyotasını yerine koymak amacıyla dışkı mikrobiyotası naklinin (DMN) güvenliğini ve etkililiğini değerlendirdi.

Katı klinik protokol

Planlanan CS'den üç hafta önce 17 anneden dışkı örnekleri alındı. Dışkılarındaki patojenlerin titiz şekilde taranmasından sonra toplam 7 kadın seçildi. CS ile doğumdan sonraki iki saat içinde her bebeğe yaklaşık 106-107 canlı bakteri hücresi içeren annelerinden alınmış bir DMN biberon (4 mL anne sütü içinde seyreltilmiş 1 mL anne dışkısı) ile verildi. Her bebeğin bağırsak mikrobiyotası ve sağlık durumu doğumda, hastanede geçirdikleri iki gün boyunca ve sonrasında bir ay boyunca her hafta ve en sonunda üçüncü ayda değerlendirildi. Bu bebeklerin bağırsak mikrobiyotası bileşimi, 16S rRNA dizilimi ile analiz edildikten sonra normal (vajinal) yolla veya DMN olmadan CS ile doğan 82 bebeğinkiyle karşılaştırıldı.

Umut vaat eden sonuçlar

DMN, çalışma döneminde bebeklerde herhangi bir advers etki veya komplikasyona yol açmadı. DMN ile tedavi edilen CS bebeklerin ve normal yolla doğan bebeklerin bağırsak mikrobiyotası ilk birkaç günde farklıydı sonra bir hafta sonunda benzer hale geldi ancak tedavi görmeyen CS ile doğmuş bebeklerininkinden oldukça farklı kalmaya devam etti. DMN, Bacteroidales and Bifidobacteriales miktarlarını, normal doğumla doğan bebeklerine benzer bir noktaya getirerek CS'in bakteri parmak izini düzeltir gibi görünmektedir. Ayrıca CS ile doğan ve tedavi almayan bebeklere kıyasla DMN ile tedavi edilen CS bebeklerde birinci haftada ve üçüncü ayda potansiyel patojenlerin varlığı daha azdı. İlk kavram kanıtlama çalışması, CS yöntemle doğan bebeklerin bağırsak mikrobiyotasını eski haline getirmek amacıyla dışkı mikrobiyotası naklinin (DMN) güvenliğini ve potansiyel etkililiğini göstermektedir. Daha büyük ölçekli çalışmalar gereklidir ancak bu sonuçlar doğum sırasında anneden çocuğa doğal mikrobiyota transferinin önemine dair ilave kanıt sunmaktadır.