Czy transplantacja fekalna odtwarza mikrobiotę niemowląt urodzonych przez cesarskie cięcie?

Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie Cell wykazuje, że mikrobiotę jelitową niemowląt urodzonych przez cesarskie cięcie można odtworzyć poprzez transplantację mikrobioty fekalnej ich matek i sprawić, że będzie podobna do mikrobioty dzieci urodzonych siłami natury.

Opublikowano 15 Marzec 2021
Zaktualizowano 06 Marzec 2024
Actu PRO : La transplantation fécale pour restaurer le microbiote des bébés nés par césarienne ?

O tym artykule

Opublikowano 15 Marzec 2021
Zaktualizowano 06 Marzec 2024

30% 1 na 3 kobiety ma świadomość, że poród (siłami natury lub przez cięcie cesarskie) wpływa na mikroflorę jelitową noworodka

Niemowlęta urodzone przez cesarskie cięcie mają inną mikrobiotę jelitowa niż dzieci urodzone siłami natury, ponieważ podczas porodu nie miały kontaktu z bakteriami zasiedlającymi organizm matki. Z niektórych badań wynika, że cesarskie cięcie może mieć zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe konsekwencje dla zdrowia niemowląt obejmujące podwyższone ryzyko przewlekłych chorób układu odpornościowego (astmy, alergii i innych), choć teza ta jest dyskusyjna. Pewien fiński zespół ocenił skuteczność i bezpieczeństwo transplantacji mikrobioty fekalnej (TMF) dokonanej w celu odtworzenia mikrobioty jelitowej niemowląt urodzonych przez cesarskie cięcie.

Drobiazgowy protokół kliniczny

Na 3 tygodnie przed planowanym cesarskim cięciem pobrano próbki stolca 17 matek. Po starannym badaniu patogenów obecnych w stolcu wybrano 7 kobiet. Każdemu niemowlęciu podano w butelce w ciągu 2 godzin po urodzeniu przez cesarskie cięcie pobraną od matki mikrobiotę fekalną zawierającą około 106-107 zdolnych do życia komórek bakteryjnych, czyli 1 ml stolca matki rozpuszczonego w jej mleku do uzyskania objętości 5 ml. Mikrobiota jelit i stan zdrowia poszczególnych noworodków zostały poddane ocenie w chwili urodzenia, w ciągu 2 dni spędzonych na oddziale położniczym, następnie przez miesiąc były oceniane co tydzień. Ostatnia ocena miała miejsce po 3 miesiącach życia. Skład mikrobioty jelitowej dzieci analizowano metodą sekwencjonowania rRNA 16S i porównywano ze składem mikrobioty 82 niemowląt urodzonych siłami natury lub urodzonych przez cesarskie cięcie i nie otrzymujących TMF.

Obiecujące wyniki

W okresie badania TMF nie miała żadnych niepożądanych efektów i nie spowodowała u dzieci powikłań. Rozwój mikrobioty jelit dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie i poddanych TMF oraz urodzonych siłami natury przebiegał odmiennie w pierwszych dniach, po czym – po tygodniu – stawał się podobny u tych grup, ale bardzo różnił się od procesu zachodzącego u dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie i nie poddanych TMF. Wydaje się, że TMF koryguje wpływ cesarskiego cięcia na bakterie, normalizując ilość Bacteroidales i Bifidobacteriales na poziomie porównywalnym z dziećmi urodzonymi siłami natury. Ponadto po tygodniu i po trzech miesiącach potencjalnych patogenów było mniej u dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie i poddanych TMF niż u dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie, które nie otrzymały TMF. To pierwsze, weryfikujące koncepcję badanie wykazało bezpieczeństwo i skuteczność TMF przeprowadzanej w celu odtworzenia mikrobioty jelit u dzieci urodzonych w drodze cesarskiego cięcia. Niezbędne są badania o większej skali, ale wyniki te są kolejnym dowodem znaczenia naturalnego transferu mikrobioty z matki na dziecko podczas porodu.